Šperos.lt > Pedagogika > Auklėjimo teorija (2)

Auklėjimo teorija (2)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.7
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Hodegetika. Auklėjimo teorija. Auklėjimo teorija. Auklėjimo teorija. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų auklėjimas. Auklėjimo proceso komponentai. Auklėjimo procesas. Saviaukla. Saviauklos metodai. Saviaukla. Auklėjimo ir saviauklos ryšys. Perauklėjimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Perauklėjimas. Auklėjimo dėsningumai. Dėsningumai. Auklėjimo procesas. Psichologiniai išsiauklėjimo komponentai. Auklėjimo ypatumai. Auklėjimo procesą sąlygiškai galima dalinti į etapus. Auklėjimo principų samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo principai atspindi. Neįgaliųjų auklėjimo principai. Intervencija. Kompensuojamojo ugdymo principas. Pagrindiniai specialiojo (kompensuojamojo) ugdymo uždaviniai. Lyčių lygiavertiškumo ugdymas. Lytiškumo stereotipai. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių lygybė reiškia. Lygių galimybių principas. Svarbu. Bendrieji ir tikslieji auklėjimo uždaviniai: Galutiniai; Daliniai; Tarpiniai. Bendrieji auklėjimo tikslai. Bendrųjų auklėjimo tikslų siekiama per auklėjimo turinį. Vaikų dorinis auklėjimas. Estetinis auklėjimas. Pilietinis auklėjimas. Dorinio auklėjimo tikslai. Dorinio auklėjimo uždaviniai. Moralinio sąmoningumo formavimas. Kiti dorinio auklėjimo uždaviniai. Dorinio auklėjimo turinys. Bendravimo gebėjimų ugdymas. Poreikis bendrauti. Gebėjimas bendrauti. Svarbūs bendraujant. Socialinė interakcija. Estetinis auklėjimas. Protiškai atsilikusio vaiko estetinių jausmų, vaizdinių ir žinių formavimas vyksta kompleksiškai. Estetinio auklėjimo metodai. Fizinio auklėjimo tikslas. Fizinio auklėjimo uždaviniai. Būtina teisingai organizuoti specialią fizinio auklėjimo sistemą. Lavinamaisiais žaidimais galima ugdyti. Lytinis auklėjimas. Lytiškumo raiška. Paauglystės amžius. Lytinis potraukis. Darbinis auklėjimas. Darbinio auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo formos. Tuo remiantis skiriamos. Klasifikavimas pagal kriterijų. Kompleksiškas auklėjimas. Sakytinės (žodinės) auklėjimo formos (renginiai) Etinis pokalbis. Etinio pokalbio struktūra. Pagrindiniame etape (problemos sprendimo ieškojimas). Baigiamuoju žodžiu. Etinio pokalbio metodas auklėjant sutrikusios raidos vaikus. Disputas. Disputo struktūra. Paskaita. Veikdinamosios (praktinės) auklėjimo formos. Žaidimas. Sociodrama. Auklėjamųjų situacijų sudarymas. Auklėjimo renginių efektyvumo kriterijai. Auklėjimo metodų samprata ir klasifikacija. Auklėjimo metodų grupės. Rodomieji auklėjimo metodai. Pamokymas. Pamokymo atspalviai. Reikalavimai pamokymo taikymui. Norint sudominti pasakojimu, reikia. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Elgesio ir veiklos stimuliavimo metodai. Įsakymo taikymo taisyklės. Draudimas. Pedagoginis reikalavimas. Tiesioginis reikalavimas. Reikalavimas pritarimo forma. Viešoji nuomonė. Lenktyniavimas. Skatinimas. Bausmės įteigimai. Laikinas izoliavimas. Elgesio įvertinimo sumažinimas. Netesiegionio pedagoginio poveikio priemones. Apribojančios pedagoginio poveikio priemonės. Auklėtojo veiklos sritys. Pagrindinis auklėtojo veiklos tikslas. Auklėtojo uždaviniai. Klasės auklėjimas. Klasės vadovas. Mokytojų bendradarbiavimas. Individualus mokinių auklėjimas. Bendradarbiavimas su tėvais. Ryšiai su šeima ir mokykla. Ryšiai su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis. Veikla komandoje. Auklėjamojo darbo planavimas. Reikalavimus auklėjamojo darbo planui suformulavo Bitinas. Trys auklėjimo tikslų rūšys.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Šperos
Kategorija:
Apimtis:

14 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Šiaulių Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 56.67 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą