Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pamoka: Renesansas

  PowerPoint pristatymas. Renesansas. Renesanso muzika. Bažnytinė muzika. Pasaulietinė muzika. Instrumentinė muzika. Tapyba. Renesanso apranga.
  Pedagogika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-19
 • Pamokos analizė

  Pamokos eiga. Bendrosios žinios apie pamoką. Bendrosios išvados apie pamoką. Pamokos analizės schema.
  Pedagogika, analizė(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Pamokos analizė (2)

  Pamokos analizė. Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos schema. Pamokos tikslai. Pamokos tipai. Metodai. Priemonės.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-30
 • Pamokos analizė (3)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: chemija. Pamokos tema: alkenai ir alkinai. Pamokos tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Pamokos analizė schema.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2008-06-06
 • Pamokos analizė: "Pavasarinė puokštė su širdelėmis" (motinos dienai)

  Pamokos aprašymas. Pamokos tema. Pamokos tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės, įrankiai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga ir analizė.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2007-02-02
 • Pamokos analizė: Baltų mitologija lietuvių sakmėse

  Dalykas: Skaitiniai. Klasė: 6 klasė. Pamokos tema: "Baltų mitologija lietuvių sakmėse". Mokslinis teorinis aspektas. Didaktinis – metodinis aspektas. Psichologinis aspektas. Ugdomasis aspektas. Organizacinis aspektas. Bendrosios išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-06-03
 • Pamokos higieninė charakteristika

  Pamokos higieninė charakteristika. Klasės patalpos vertinimas. Chronometražo protokolas.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Pamokos higieninė charakteristika (2)

  Pamokos higieninė charakteristika buvo vykdoma X gimnazijoje. Pamokos duomenys. Dalykas: Biologija. Klasė: 9. Pamokos vieta tvarkaraštyje. Mokinių darbingumas siejant su pamokų tvarkaraščiu. Kabineto kuriame vyksta pamoka, higieniniai parametrai, jų atitikimas higienos normas. Kabineto baldų atitikimas higienos normas. Moksleivių protinio darbingumo pokyčiai pamokos metų. Individualaus chronometražo protokolas. Išvados. Pamokoje perteiktos sveikatos saugojimo žinios. Auklėjamosios klasės mokinių "Sveikatos lapo" įrašų analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-05-28
 • Pamokos išplėstinis planas: K. Binkio kūryba

  Tikslai: mokomieji ir lavinamieji. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai ir būdai. Priemonės. Pamokos struktūra. Pamokos eiga: organizacinė dalis, namų darbų tikrinimas, apklausa, naujos medžiagos aiškinimas, įtvirtinimas, apibendrinimas, namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-05-29
 • Pamokos konspektas: "Elektros įtampa"

  Pamokos konspektas sudarytais 9 klasei, naujai temai "Elektrinė įtampa". Tikslai, metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga lentelė: skiriamas laikas, mokytojo veikla, mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-03-28
 • Pamokos planas

  Pamokos tema: skridinys. Pamokos protokolas. Pamokos struktūros ir tikslų atitikimas. Racionalaus laiko panaudojimas, mokinių veiklos krūvio paskirstimas. Pamokos turinio apimtis. Mokymo metodai. Pamokos organizavimas. Mokytojo ir mokinių santykiai. Pamokos planas 8 klasei.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-12-14
 • Pamokos planas (2)

  Dailės pamokos planas. Tema. Tikslai. Priemonės mokytojui. Priemonės mokiniams. Metodai. Vertinimo kriterijai. Kūrybos pamoka. Pamokos tikslo paaiškinimas. Kūrybinio sumanymo, jo realizavimo galimybių metodo ir būdo teorinis aiškinimas. Vaisių nauda žmogui. Geriausios mokslinės, meninės, techninės ir kitokios pavyzdžių analizės. Pasirinktos kūrybinės užduoties vykdymas per pamoką. Kūrybinės užduoties vykdymo aptarimas ir užbaigimas arba tobulinimo numatymas. Analizė, kaip ta pamoka vesta. Pavyzdžiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-05-23
 • Pamokos planas (3)

  Tema: Vienarūšių sakinio dalių apibendrinamieji žodžiai ir jų skyryba. Tikslai. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Priedai (3).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-05-24
 • Pamokos planas-konspektas: "Fašistinė Italija"

  Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Mokymo(si) metodai. Lentelė: Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Organizacinė dalis. Frontali apklausa. Naujos medžiagos dėstymas. Naujos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-02-10
 • Pamokos planas-konspektas: "Kas per daug — tas nesveika"

  Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas 2 klasėje. Tema: "Kas per daug - tas nesveika". Pamokos planas. Klasė. Tema. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Mokymo priemonės. Pamokos eiga. Įvadas. Pamokos temos dėstymas. Pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-12-05
 • Pamokos planas-konspektas: įskaitinė kūno kultūros pamoka

  Įskaitinė kūno kultūros pamoka, vedama Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, I klasėje, 2006 m. kovo 27 d. Planas-konspektas. Klasė. Pamokos data. Pamokos vieta. Pagrindiniai uždaviniai. Inventorius.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-05-15
 • Pamokos planas-konspektas: Konfliktų sprendimo būdai

  Pamokos tema. Kam skirta: 7 klasei. Tikslas: Supažindinti vaikus su konflikto samprata ir konfliktų sprendimo būdais. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Veiklos turinio lentelė: Struktūrinės pamokos dalys; Mokytojo veikla; Mokinių veikla; Pastabos. Priedai (8).
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2011-03-22
 • Pamokos planas-konspektas: Žmogaus ir piliečio politinės teisės

  Tema: Žmogaus ir piliečio politinės teisės. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Vieta. Pamokos dalys ir laikas. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Lentelė: Pamokos dalis, Mokytojos veikla, Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-06-15
 • Pamokos planas: "Mūsų tėvynė Lietuva"

  Pasaulio pažinimo pamokos planas. Tikslai. Susidaryti bendriausią Lietuvos – visų , čia gimusių ir augusių žmonių Tėvynės įvaizdį. Susipažinti su Lietuvos valstybės samprata, jos simboliais. Susidaryti pirminius tautos ir valstybės įvaizdžius. Padėti pagrindus pilietiškumo sampratos formavimuisi. Ugdyti meilę ir pagarbą Lietuvai. Metodai. Priemonės. Organizacinė dalis. Kartojimas. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo. Klausimai. Įtvirtinimas. Vertinimas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-15
 • Pamokos planas: "Pilietinės pareigos"

  Pilietinės pareigos. Pamokos metmenys. Pamokos pradžia. Pamokos plėtojimas. Pamokos pabaiga. Dalijamoji medžiaga. Vertinimo sistema.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-12-26
Puslapyje rodyti po