Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos recenzijos
Pedagogikos recenzijos

(8 darbai)

F.J. Monks ir I.H. Ypenburg "Mūsų vaikas nepaprastai gabus"F.J. Monks ir I. H. Ypenburg knygos "Mūsų vaikas nepaprastai gabus" recenzija. Skaityti daugiau
Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų skaitymo skatinimas – nacionalinio lygmensDarbo pavadinimas. Recenzuojamo darbo aktualumas, novatoriškumas. Programos privalumai. Programos tikslas ir uždaviniai. Programos turinys. Tikėtina(-os) kompetencija(-os). Programos dalyviai. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės. Programos lektorių darbo patirtis ir kompetencijos. Programos trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslinio straipsnio recenzija: "Namų darbų apimančių mažinimo bendrojo lavinimo mokyklose problemos"Mokslinio straipsnio "Namų darbų apimančių mažinimo bendrojo lavinimo mokyklose problemos" recenzija. Straipsnis publikuotas žurnale "Jaunųjų mokslininkų darbai", 2004 metais, nr. 53, psl. 96- 102. Skaityti daugiau
Mokslinio straipsnio recenzija: "Paauglių iš pilnų ir nepilnų šeimų savęs vertinimas ir santykis su aplinka"Mokslinio straipsnio "Paauglių iš pilnų ir nepilnų šeimų savęs vertinimas ir santykis su aplinka" recenzija. Straipsnis publikuotas 2006 metų "Pedagogika" mokslinių darbų žurnale nr. 53, psl. 148–153. Skaityti daugiau
O. Maksimaitienė "Istorijos mokymo metodika"Onos Maksimaitienės knygos "Istorijos mokymo metodika" recenzija. Iš Lietuvos Respublikos ( 1918 – 1040 ) metodinio palikimo. Vilnius, 1993. Skaityti daugiau
R. Dreikursas "Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams"Rudolfo Dreikurso (Rudolf Dreikurs) knygos "Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams" recenzija. Knygoje aprašomi vaikų auklėjimo būdai. Skaityti daugiau
Recenzija: mokymo priemonė "Laser Prie-FCE"Steve Taylore - Knowles anglų kalbos mokymo priemonės "Laser Prie-FCE" recenzija lietuvių kalba. Skaityti daugiau
Švietimo pagalba bendrojo lavinimo mokyklų mokiniamsTyrimo "Švietimo pagalba bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams" recenzija. Skaityti daugiau