Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos pavyzdžiai
Pedagogikos pavyzdžiai

(340 darbai)

Aerobikos pamokos planasAerobikos pamokos planas (konspektas). Pamokos dalys ir laikas. Pratimai. Normavimas. Metodiniai ir organizaciniai veiksmai. Skaityti daugiau
Auklėjamasis renginys: "Europa nuo senovės iki dabarties"Išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Renginio analizė. Recenzija. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: "Klasės draugas. Ar visada draugas?"Auklėjamojo renginio "Klasės draugas. Ar visada draugas?" vedamo Rozalimo vidurinėje mokykloje išplėstinis planas. Tema: Klasės draugas. Ar visada draugas? Tikslai. Renginio forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Scenarijus su aprašymu. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: "Meilė ir padorumas – kas juos sieja ir kas skiria?"Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Renginio parengimas. Renginio eiga. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: "Saugaus eismo klasė — saugus elgesys gatvėje"Renginio pavadinimas: Saugaus eismo klasė – saugus elgesys gatvėje. Renginio vieta. Data. Renginio trukmė. Dalyviai. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Renginio analizė. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: sausio 13 dienos įvykių minėjimas "Atmintis gyva, nes liudija"Auklėjamojo renginio, skirto sausio 13 dienos įvykiams paminėti, vedamo Ukmergės vidurinėje mokykloje. Išplėstinis planas. Tema: Atmintis gyva, nes liudija". Tikslai. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Mokinių nuomonė apie sausio 13 dienos minėjimą. Mano nuomonė apie sausio 13 dienos minėjimą. Renginio recenzija. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio planas: "Alkoholio žala"Išplėstinis planas. tema. Tikslai. Metodai. Forma. Naudojama literatūra. Renginio parengimas. Renginio eiga. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio planas: "Jis kitoks: priimti ar atstumti?"Renginio tema, klasė. Tikslai. Forma. Principai. Metodai. Naudojama literatūra. Pasirengimas. Renginio temos ir tikslų pasiūlymas mokiniams. Mokinių ruošimosi organizavimas. Skatinimas ir tikrinimas. Renginio eiga. Pradžia. Pabaiga. Renginio užbaigimas. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio planas: "Kalėdinis vakarėlis"Tema. Tikslai. Renginio forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Scenarijus su aprašymu. Rinkimasis. Laisvas laikas. Mokytojos bendras pasveikinimas. Pasiruošimas keistis dovanėlėmis. Keitimasis Kalėdinėmis dovanėlėmis. Vaišės. Karnavalas. Vaidinimai. Vaišės. Pasakojimas apie Kalėdų tradicijas. Žaidimai. Įspūdžiai. Tvarkymasis. Išlydimi vaikai. Skaityti daugiau
Auklėjamosios veiklos planasKlasės charakteristika. Metinis auklėjamosios veiklos planas. Tikslai. Uždaviniai. Metinės veiklos organizavimas. Bendradarbiavimas su mokiniais, tėvais, pedagogais. Skaityti daugiau
Biologijos pamokos planas: Grynos medžiagos ir mišiniaiKlasė. Dalykas. Pamokos tema. Grynos medžiagos ir mišiniai. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymosi uždaviniai. Temos sąvokos. Organizavimo forma. Pamokos tipas. Priemonės ir ištekliai. Mokymo metodai. Organizavimas ir veikla. Lentelė: Pamokos dalys, ir laikas, Mokytojo veikla, Mokinio veikla, Pastabos. Skaityti daugiau
Biologijos pamokos planas: Širdies sandara. Širdies darbasKlasė. 12. Dalykas. Biologija. Pamokos tema. Širdies sandara. Širdies darbas. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymosi uždaviniai. Temos sąvokos. Organizavimo forma. Pamokos tipas. Priemonės ir ištekliai. Mokymo metodai. Organizavimas ir veikla. Lentelė: Pamokos elementai, Mokytojo veikla, Mokinio veikla, Pastabos. Skaityti daugiau
Biologijos pamokos planas: Žmogaus griaučiaiDetalus pamokos planas. Dalykas. Klasė 10. Tema: Žmogaus griaučiai. Forma. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos vieta. Pamokos eiga. Lentelė: Pamokos elementai, Mokytojo veikla, Mokinių veikla, Pastabos. Skaityti daugiau
Chemijos pamokos planas: organinių rūgščių įvairovė gamtojePamokos tema. Tikslas. Pamokos tipas. Pamokos eiga. Skaityti daugiau
Choreografijos teminis pamokos planasTeminis pamokos planas. Pamokos tema: "Nykštukų kelionė". Pamokos tikslas. Mokymo ir mokymosi uždaviniai. Metodai. Priemonės. Išplėstinis choreografijos pamokos planas. Lentelė: Pagrindinės pamokos dalys, Turinys, Pastabos. Skaityti daugiau
Dailės ir darbelių pamokos analizė: Dekoratyvinė puokštė su širdelėmis motinos dienaiPamokos aprašymas. Klasė - 4. Tema. Tikslas. Priemonės, įrankiai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos užduoties skelbimas ir aptarimas. Darbo eiga. Mokytojo veiklos aprašymas. Pamokos analizė. Mokytojo darbo vertinimas. Vaiko darbų rezultatų vertinimas. Skaityti daugiau
Dailės ir tecnologijų pamokos planas: Užgavėnių kaukėĮstaiga: "Versmė pagrindinė mokykla". Amžiaus grupė: 1с klasė. Tema: Užgavėnių kaukė. Tikslai. Metodai. Priemonės. Situacija. Literatūra. Lentelė: pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, pastabos. Pamokos dalys: organizacinė dalis, įvadinė dalis, pagrindinė dalis, baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Dailės ir technologijų teminis planas: 1 ir 2 klasėmsBendrieji tikslai ir uždaviniai. Mokomoji problema. Tema ir tikslai. Klasės veikla. Technika, priemonės. Nuo rugsėjo iki gegužės. Skaityti daugiau
Dailės pamokos planas: "Joninių nakties - paparčio žiedas"Dailės pamokos planas. Pamokos tikslai. Bendrieji pamokos ugdymo tikslai. Metodai. Pamokos uždaviniai. Ugdomosios vertybės. Priemonės. Pamokos vertinimas. Pamokos eiga. Skaityti daugiau
Dailės pamokos planas: "Pavasarinis vėjo malūnėlis"3 klasei. Mokymo dalykas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Laikas. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Priemonės. Uždaviniai. Skaityti daugiau
...