Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Renkantis epizodą": pasakojimo vaidmuo mokyklos konsultavime

  Įvadas. Kodėl mes ignoruojame pasakojimus ir kodėl to neturėtume daryti? Konstruktyvus konsultavimo modelis. Atvejo pavyzdys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-12
 • 11 – 15 metų berniukų laisvalaikio poreikiai

  11 – 15 metų berniukų laisvalaikio poreikiai. Tyrimas. Analizė. Grafikai.
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • 15-16 metų paauglių elgesio įvertinimas, naudojantis BASC–2 metodika

  Įvadas. Emocijų ir elgesio sutrikimų apibūdinimas. Emocijų ir elgesio sutrikimų apibrėžimo problema. Emocijų ir elgesio sutrikimų klasifikacija. Emocijų ir elgesio problemos paauglystėje. Paauglystės laikotarpio charakteristika. Emocijų ir elgesio sutrikimų priežastys paauglystėje. Agresyvus elgesys. Nerimas ir baimės. Paauglių depresija. Kitos, išsiskiriančio paauglių elgesio, formos. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-11-20
 • 15-16 metų paauglių elgesio įvertinimas, naudojantis BASC–2 metodika (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo "15-16 metų paauglių elgesio įvertinimas, naudojantis BASC–2 metodika" pristatymas. Aktualumas. Emocijų ir elgesio sutrikimai. BASC - 2. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika. Skalių klausimų grupės. T rezultatas. T rezultato klasifikavimo lentelė. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-11-20
 • 2-3 metų vaikų socialinė raida

  Įvadas. Vaikų programa – ugdymo proceso vaikų išsilavinimo organizavimo pagrindas. Ugdymo programos samprata. Lietuviškos ir užsienio programos analizė. Lietuviškos ir užsienio programos apie žaidimus. Psichologai ir pedagogai apie vaiko žaidimus. Žaidimas – komunikacinis ir pažintinis pedagogo bendravimo su vaiku metodas. Žaidimas – pedagogo doroviškas vaiko auklėjimas ugdant socialinę kompetenciją. Žaidimas – vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinė veikla. Autorinė programa "Žaidimai vaikui padeda vystytis, pažinti pasaulį, bendrauti". Suaugusieji 2 –metų vaikų žaidimuose (tyrimas). Tyrimo metodika. Tyrimo procedūra. Tyrimo rezultatai ir interpretacija. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-06-05
 • 2–3 metų vaikų elgesys ir piešimas

  Įvadas. Mažų vaikų elgesio ypatumai ugdymo institucijos grupėje. Antrų ir trečių metų vaikų elgesio kaitos psichologiniai aspektai. Piešimas ir mažų vaikų elgesys bei emocijos. Vaikų emocinis santykis šeimoje, jų elgesys. 2-3 metų vaikų elgesio piešimo metu grupėje ypatumai. Tyrimo metodika. Vaikų elgesys ir piešimas. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys piešiant. Tyrimo išvados. Mažų vaikų emocinio santykio šeimoje tyrimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (3).
  Pedagogika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-21
 • 3-4 metų vaikų sakytinės kalbos ypatumai ir ugdymas

  Įvadas. Vaiko sakytinė kalba ir jos lavinimo galimybės. Jei trokštate iškalbingo mažylio. Žaidimų, pasakų ir eilėraščių panaudojimas kalbos ugdymui.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • 3-5 metų vaiko motoriniai įgūdžiai

  Tiriamasis darbas apie 3-5 metų vaiko motorinius įgūdžius. Tiriamasis. Tyrimo vieta. Tyrimo laikas. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-10-16
 • 5-7 metų vaikų kalbos raidos ypatumai

  Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos problemos. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos lavinimo galimybės. Konstatuojamo tyrimo metodika ir organizavimas. Apklausos organizavimas. Kalbos tyrimo metodas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-14
 • 5–6 metų amžiaus vaikų etnokultūrinės patirties ypatumai

  Įvadas. Vaikų etnokultūrinės patirties plėtotės teorinės prielaidos. Etninės kultūros samprata. Etnokultūros taikymo ikimokyklinėje įstaigoje galimybės. Etnokultūrinės patirties plėtra ikimokyklinėje įstaigoje. 5–6 metų vaikų etnokultūrinės patirties ypatumų tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Tautodailinės patirties ypatumai. Švenčių ir tradicijų samprata. Etnokultūrinės patirties išliekamoji vertė mokykloje. Išvados. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-11-12
 • 9-10 klasių mokinių požiūris į estetines vertybes

  Įvadas. Estetinis auklėjimas paauglystėje. Žinomų estetinių vertybių apimtis. Požiūris į estetines vertybes. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-01-25
 • A. Šerkšnas "Mokyklinė bendruomenė: praktinės pedagogikos studija"

  Socialinio ugdymo bendruomenėje individualus darbas. A. Šerkšno knygos "Mokyklinė bendruomenė: praktinės pedagogikos studija". Įvadas. Zoologiškieji elementai mokinių bendruomenėje. Klasės bendruomenė. Mokinių tarpusavio santykiai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-15
 • A. Šulčius "Mokomės mokytis"

  Algirdo Šulčiaus knygos "Mokomės mokytis" pristatymas. Įvadas. Knygos tikslas – aptarti pagrindinius mokymosi mokytis aspektus. Turinio pristatymas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-12
 • Adaptacija mokykloje

  Adaptacija mokykloje. Jos eiga, trukmė ir sunkumai. Adaptaciją lengvinančios priemonės. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-28
 • Adaptacijos problema (darželis - pradinė mokykla)

  Adaptacijos problema (darželis – pradinė mokykla – penkta klasė). Kėdainių "Purienos" darželio-mokyklos pedagogų darbo analizė. Vaiko mokymosi pradžia. Vaikų auklėjimas darželyje. Vaikai ir auklėtoja. Vasaros mokyklėlė. Vaiko mokyklinė branda. Parengiamoji grupė.
  Pedagogika, rašinys(3 puslapiai)
  2005-10-05
 • Adaptacijos problema (penkta klasė)

  Anotacija. Įvadas. Adaptacijos samprata. Adaptacijos ypatumai penktoje klasėje. Moksleivių psichologinis pasirengimas ir saugumas. Moksleivių savęs vertinimas ir jausmų apraiškos. Mokytojų įtakos ir tėvą paramos svarba sėkmingai penktokų adaptacijai. Klasės kolektyvo įtaka adaptacijos procesui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-05
 • Aerobikos pamokos planas

  Aerobikos pamokos planas (konspektas). Pamokos dalys ir laikas. Pratimai. Normavimas. Metodiniai ir organizaciniai veiksmai.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2011-08-02
 • Agresijos raiška šeimoje

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinės sąvokos analizė. Tyrimo problema. Tyrimo metodologija. Tyrimo logika. Apklausos metodologija. Apklausos imtis. Apklausos instrumentas. Gautų duomenų analizė. Apklausos organizavimas ir etika. Individualaus interviu metodologija. Interviu imtis. Tyrėjo vaidmuo. Interviu duomenų analizė. Tyrimo validumas ir patikimumas. Tyrimo etika.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-11-20
 • Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

  Darbas lenkų kalba. Vaikų agresyvumas. Agresja i jej pochodzenie. Klimat rodzinny a agresja u dorastających. Wpływ nauczycieli i szkoły na powstawanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. Wpływ agresji oglądanej w środkach masowego przekazu. Zapobieganie agresywnemu zachowaniu się dzieci i młodzieży. Podsumowanie.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-04-17
 • Aktyvaus mokymosi metodai

  Mokymasis bendradarbiaujant. Teigiama abipusė priklausomybė. Tiesioginio bendravimo, sėdint vienas priešais kitą, skatinimas. Asmeninė atsakomybė. Komunikacinė kompetencija ir mažos grupelės įgūdžiai. Grupės formavimas. Kritinis mąstymas. Projektinis darbas.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2007-01-04
Puslapyje rodyti po