Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos namų darbai
Pedagogikos namų darbai

(138 darbai)

A. Šerkšnas "Mokyklinė bendruomenė: praktinės pedagogikos studija"Socialinio ugdymo bendruomenėje individualus darbas. A. Šerkšno knygos "Mokyklinė bendruomenė: praktinės pedagogikos studija". Įvadas. Zoologiškieji elementai mokinių bendruomenėje. Klasės bendruomenė. Mokinių tarpusavio santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
A. Šulčius "Mokomės mokytis"Algirdo Šulčiaus knygos "Mokomės mokytis" pristatymas. Įvadas. Knygos tikslas – aptarti pagrindinius mokymosi mokytis aspektus. Turinio pristatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Adaptacija mokyklojeAdaptacija mokykloje. Jos eiga, trukmė ir sunkumai. Adaptaciją lengvinančios priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymasĮvadas. Vaikų ugdymas namuose. Ugdymas darželiuose. Išvados. Skaityti daugiau
Antano Maceinos pedagoginiai ieškojimaiĮvadas. Antano Maceinos pedagoginiai ieškojimai. Pedagoginė sistema. Tautinis auklėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos pažinimo samprata, tikslai, uždaviniai, struktūraĮvadas. Pažinimas. Aplinkos pažinimo tikslai užsienio ir Lietuvos programose. Pasaulio pažinimo programos esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Ar vertinamas pedagogo profesijos prestižas?Švietimo problemos analizė. Problema. Darbo tikslas: Išanalizuoti mokytojo profesijos prestižo vertinimą visuomenėje. Kokiais žingsniais ketinama mokytojo autoritetą atkurti? Tyrimų rezultatai, vertinat mokytojo profesijos prestižą. Išvados. Skaityti daugiau
Auklėjamojo renginio planasAuklėjimo formų (renginių) klasifikacija. Įžanga. Auklėjamojo renginio "Ekskursija į M.K. Čiurlionio dailės muziejų" planas. Tema. Tikslai. Renginio paruošimas. Renginio eiga. Renginio aprašymas. Išvados. Kokios vertybės buvo ugdomos renginio metu? Ko buvo tikimasi iš renginio? Kokie tikslai buvo įgyvendinti? Skaityti daugiau
Auklėjimo kompleksiškumasĮvadas. Auklėjimo kompleksiškumas. Auklėjimo proceso hierarchiškumas. Socialinis aktyvumas. Auklėjimo planavimas kompleksiškumo pagrindu. Išvados. Skaityti daugiau
Auklėjimo šeimoje metodaiĮvadas. Darbo tikslas – aptarti auklėjimo šeimoje metodus. Auklėjimo samprata. L. Jovaišos skiriami auklėjimo šeimoje metodai. K. Miškinio pedagoginio poveikio būdai. Auklėjimo metodų šeimoje taikymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Bausmių panaudojimo auklėjant ikimokyklinio amžiaus vaiką šeimoje reikšmėtikslas yra atskleisti bausmių panaudojimo auklėjat vaiką šeimoje problemos ypatumus, įvykdant šiuos uždavinius. Uždaviniai: Pateikti ikimokyklinio amžiaus vaiko auklėjimo ypatumus; Apibrėžti bausmės samprata bei rūšis; Išsiaiškinti bausmių taikymo sąlygas; Pateikti galimą bausmių poveikį. Skaityti daugiau
Bendravimas (10)Įvadas. Bendravimo psichologija. Tarpasmeninio bendravimo aspektai. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymas. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas vaikystėje ir paauglystėje kaip ugdymo proceso dalisĮvadas. Tikslas: Paaiškinti kaip vaikas bei paauglys yra ugdomas per bendravimą. Vaiko ugdymo institucija – šeima. Mokykla – vaiko ugdymo institucija. Paauglystė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji ugdymo principaiBendrieji principai. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas. Skaityti daugiau
Biologijos pamokos išplėstinis planasData. Klasė. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. Temos skelbimas. Naujos medžiagos perteikimas. Perteikiamos medžiagos nagrinėjimas. Išnagrinėtos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos apibendrinimas, mokinių įvertinimas, pamokos užbaigimas. Skaityti daugiau
Didaktikos principaiDidaktikos principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Žinių tvirtumo principas. Skaityti daugiau
Didaktiniai žaidimai priešmokyklinio amžiaus vaikų gyvenimeĮvadas. Objektas. Uždaviniai. Tyrimo duomenims gauti naudoti metodai. Žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla. Žaidimas. Jo rūšys. Vaikų žaidimų klasifikavimas. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų kilmė ir reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Žaidimai su žaislais, daiktais. Spausdintiniai stalo didaktiniai žaidimai. Didaktinio žaidimo struktūra. Žaidybiniai veiksmai. Žaidimo taisyklės. Rezultatas, žaidimo pabaiga. Didaktinių žaidimų organizavimas. Skaityti daugiau
Didaktinių žaidimų panaudojimas pradinėje mokyklojeDidaktinio žaidimo ištakos. Didaktiniai žaidimai priskiriami žaidimų su taisyklėmis grupei. Didaktinio žaidimo turinys. Žaidimas, kaip mokymo metodas. Didaktinio žaidimo reikalavimai. Didaktinio žaidimo ypatumai. Rūšys. Klasifikacija. Didaktinių žaidimų organizavimas. Skaityti daugiau
Diskusinė popietė su tėvaisDiskusinės popietės su darželinukų tėvais organizavimas. Diskusijų tema - vaikiškos knygelės. Įžanga. Diskusijos klausimai. Poezijos knygelių pristatymas. Prozos knygelių pristatymas. Skaityti daugiau
DrausmėPaliepimas. Drausmės problemos ir fizinis aktyvumas. Kaltę atitinkanti bausmė. Paauglys. Skaityti daugiau
...