Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos analizės
Pedagogikos analizės

(45 darbai)

Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimasPraktinis darbas: Pirminiai duomenys; Aplinkos faktoriai; Procedūros, kuriomis naudotasi įvertinant vaiką; Stebėjimų aprašymas; Intelektiniai sugebėjimai; Neuropsichologiniai tyrimai; Pasiekimai; Asmenybės faktoriai. Santrauka. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
BiFrost mokyklaDarbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, atviras pasaulis (II)". Danijos "Bifrost" mokyklos direktorės Bodil Abildtrup Johansen pasiūlytas demokratinės mokyklos idėjos. "Bifrost" mokyklos palyginimas su Frenė sistemos mokykla. Skaityti daugiau
Children's literatureDarbas anglų kalba. Vaikų literatūra. Introduction. Children's literature as a part of culture. Purpose of children's literature. Concepts of morality. Interpretation of fairy tales. Conclusion. Skaityti daugiau
Dž.G. Orme "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos"Džono G. Orme straipsnio "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos" aptarimas. Šeimos globėjos. Metodologinė apžvalga. Turimos tyrimų medžiagos (studijų) apžvalga. Tėvystė. Namų aplinka. Šeima ir jos funkcijos. Šeimos sukūrimo paskirtis. Demografinė charakteristika. Temperamentas. Tėvų protinė sveikata. Socialinė parama. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos dokumentų analizė2001 m. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dokumento analizė. 2004 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Dokumento analizė. Skaityti daugiau
Humanistinio ugdymo teorijaŽmogaus ugdymas nuo kūdikystės. Ugdymas mokykloje. Individualus žmogaus vystymasis. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos pamokos projektasLietuvių kalbos pamokos planas-projektas skirta tobulinti dialogo rašymo įgūdžius. Projekto turinys. Pamokos eiga. Priedai (2). Skaityti daugiau
Matematikos pamokos analizėMatematikos pamokos protokolas. Stebėjimo data. Miestas. Klasė. Dalykas. Mokytojo pavardė. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Ugdymo principų realizavimas pamokoje. Mokymas pamokoje. Vertinimas. Skaityti daugiau
Mokyklos aplinkos vertinimas ir analizė"Ugdymo metodikų praktikumo" refleksija. Aprašoma ir įvertinama Klaipėdos mokyklų aplinka. Skaityti daugiau
Mokymosi visą gyvenimą memorandumo 2 tezių nagrinėjimasNauji pagrindiniai įgūdžiai – visiems. Formaliojo švietimo srityje vyksta reformos ir vystomos informacinės technologijos. Padedama darbuotojams prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos reikalavimų. Stengiamasi rizikos grupėms palengvinti integraciją į visuomenę. Priartinti mokymąsi arčiau namų. Nuolatinis mokymasis paremtas informacinių technologijų plėtra. ŠMM numato įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą memorandumo nuostatas, tarp jų – priartinti mokymąsi arčiau namų. ŠMM Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (2001-2006 m.) programa. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojo darbo samprataMokytojo darbo samprata. Savito pedagoginio metodo reikšmė. Lietuvių kalbos mokymo klausimai. Literatūrinis ugdymas. Kalbinis ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojo kompetencija darbuiĮvadas. Mokytojams keliami reikalavimai. Tyrimas. Mokytojo kompetencija darbui. Išvados. Skaityti daugiau
N.M. Grendstad "Vaizduotė ir jausmai"Nils Magner Grendstad knygos "Vaizduotė ir jausmai" analizė. Skaityti daugiau
N.M. Grendstad "Vaizduotė ir jausmai" (2)Nils Magner Grendstad knygos "Vaizduotė ir jausmai" analizė. Skaityti daugiau
Neturinčių pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo žmonių integracijaĮvadas. "Mokymosi visą gyvenimą memorandumo 2001 m." nuostatų raiška Lietuvos Respublikoje. 1 tezė: nauji pagrindiniai įgūdžiai visiems. 2 tezė: daugiau investicijų į žmogiškuosius išteklius. 3 tezė: diegti naujoves į mokymą ir mokymąsi. 4 tezė: vertinti mokymąsi. 5 tezė: peržiūrėti, pergalvoti orientavimą ir konsultacijas. 6 tezė: priartinti mokymąsi prie namų. "Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija". Uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Pamokos analizėPamokos eiga. Bendrosios žinios apie pamoką. Bendrosios išvados apie pamoką. Pamokos analizės schema. Skaityti daugiau
Pamokos analizė (2)Pamokos analizė. Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos schema. Pamokos tikslai. Pamokos tipai. Metodai. Priemonės. Skaityti daugiau
Pamokos analizė (3)Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: chemija. Pamokos tema: alkenai ir alkinai. Pamokos tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Pamokos analizė schema. Skaityti daugiau
Pamokos analizė: "Pavasarinė puokštė su širdelėmis" (motinos dienai)Pamokos aprašymas. Pamokos tema. Pamokos tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės, įrankiai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga ir analizė. Skaityti daugiau
Pamokos higieninė charakteristikaPamokos higieninė charakteristika. Klasės patalpos vertinimas. Chronometražo protokolas. Skaityti daugiau