Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos rašiniai
Pedagogikos rašiniai

(35 darbai)

Adaptacijos problema (darželis - pradinė mokykla)Adaptacijos problema (darželis – pradinė mokykla – penkta klasė). Kėdainių "Purienos" darželio-mokyklos pedagogų darbo analizė. Vaiko mokymosi pradžia. Vaikų auklėjimas darželyje. Vaikai ir auklėtoja. Vasaros mokyklėlė. Vaiko mokyklinė branda. Parengiamoji grupė. Skaityti daugiau
Alternatyvusis ugdymas: R.ŠteinerisIstorinis kontekstas R. Šteinerio asmenybė. Rudolfas Šteineris – Valdorfo pedagogikos pradininkas. Valdorfo pedagogikos ištakos. Skaityti daugiau
Ar galima prasižengusiam vaikui uždrausti žaisti?Vaiko auklėjimas. Ar galima prasižengusiam vaikui uždrausti žaisti? Skaityti daugiau
Auklėjimas šeimoje: šeimos funkcijos savybės ir reikšmė vaikuiPedagogikos rašinys. Šeimos edukologija. Šeimos funkcija. Auklėjimas šeimoje: šeimos funkcijos savybės ir reikšmė vaikui. Skaityti daugiau
C. Dixon Davidson "Relations Between Parents and Children"C. Dixon Davidsono knygos "Relations Between Parents and Children" pristatymas (anglų kalba). Skaityti daugiau
Dainavimo mokymasisMokykimės dainuoti. Kvėpavimo pratimai. "Laipteliai". Kalbinis intonavimas. Muzikinis intonavimas. Mokykimės dainuoti kanonu. Vaidyba ir dainavimas. Skaityti daugiau
Demokratija mokyklojeDemokratija. Demokratijos idėja. Demokratija – valdymo forma. Demokratiška mokykla. Demokratijos modelis. Skaityti daugiau
Dorovinis auklėjimas ir pop muzikaDorovinis auklėjimas ir pop muzika. Ką daryti, norint išugdyti asmenybę kičo klestėjimo sąlygomis? Skaityti daugiau
Humanistinė ugdymo koncepcijaFilosofijos esė: Priimtiniausia man ugdymo koncepcija — humanistinė. Humanistinė ugdymo koncepcija. Skaityti daugiau
Jonas LaužikasJono Laužiko gyvenimas, veikla ir idėjos. Skaityti daugiau
Jonas Vabalas-GudaitisPedagogikos rašinys. Jonas Vabalas-Gudaitis – gyvenimas ir darbai. Jonas Vabalas-Gudaitis. Kas tai yra "Konstrukcinės sąveikos pedagogika"? Vaikų ir suaugusiųjų santykių tobulinimas. Skaityti daugiau
Kūno kultūros programos aprašasLietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios kūno kultūros programos aprašas. Kūno kultūros ryšiai su kitais dalykais. Didaktinės nuostatos. Skaityti daugiau
Lietuvos pedagoginė mintis kultūros raidojePedagoginė mintis. Vydūnas. Lietuvos pedagoginės minties apžvalga. Leonas Jovaiša. Kultūros pedagogika. Skaityti daugiau
Maria MontessoriMaria Montessori. Montessori metodas. Praktinio gyvenimo įgūdžių lavinimo pratimų tikslai. Tradicinės ir Montessori metodų skirtumai. Montessori jautrieji periodai. Ugdomoji aplinka. Skaityti daugiau
Meninis ugdymas (2)Įvadas. Meno dalykų mokymo reikšmė. Estetinio pažinimo reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos bendruomenės autoritetas - sąlyga gerinanti ugdymo(si) rezultatusPedagogikos rašinys. Tema: mokyklos bendruomenės autoritetas - sąlyga gerinanti ugdymo(si) rezultatus. Lietuvos švietimo reformavimas. Ugdymas. Ugdymo sistemos. Ugdymo tikslai. Ekonominiai veiksniai. Politiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Demografiniai veiksniai. Edukaciniai veiksniai. Ugdymas mokykloje. Mūsų mokykla. Skaityti daugiau
Mokytojo įvaizdisKoks turi būti idealus pedagogas – mokytojas? Įvaizdis. Mokytojo įvaizdžio formavimas. Skaityti daugiau
Pagyrimai ir kritika mokyklos vadybojeĮvadas. Pagyrimas. Ar reikia skatinti? Ar mokame skatinti? Skatinimo formos. Negatyvus ir pozityvus vertinimas. Globalinis ir dalinis vertinimas. Tiesioginis ir netiesioginis vertinimas. Vertinimas ir individualios savybės. Jautrumo skalė. Viso kolektyvo darbo vertinimas. Pagyrimo turinys ir forma. Kritika. H.Rodžerso taisyklės: kaip kritikuoti. Savanaudiškos kritikos aspektai. Objektyvi kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagogo įtaka moksleivių kūrybiškumuiĮvadas. Pedagogo įtaka moksleivių kūrybiškumui. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir atestacijaĮvadas. Pedagogų atestacijos tikslai ir principai. Atestacijos tikslai. Atestacijos principai. Kvalifikacijos kategorijos. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau