Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos tyrimai
Pedagogikos tyrimai

(45 darbai)

11 – 15 metų berniukų laisvalaikio poreikiai11 – 15 metų berniukų laisvalaikio poreikiai. Tyrimas. Analizė. Grafikai. Skaityti daugiau
9-10 klasių mokinių požiūris į estetines vertybesĮvadas. Estetinis auklėjimas paauglystėje. Žinomų estetinių vertybių apimtis. Požiūris į estetines vertybes. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Ar mokyklose vyksta lytinis švietimas?Projekto tikslai: Išsiaiškinti ar mokykloje vyksta lytinis švietimas. Ar tėvai kalba su savo vaikais lytinio švietimo tema, Sužinoti ar paaugliai gali laisvai šnekėti šia tema su savo tėvais, Sužinoti nuo kada tėvų nuomone, turėtų prasidėti lytinis švietimas šeimoje, Išsiaiškinti kokios informacijos dabar trūksta paaugliams ir kokios trūko jų tėvams, Kokie dabartinių paauglių ir buvo jų tėvų lytinio švietimo šaltiniai, Išsiaiškinti kokias apsisaugojimo priemones jaunimas žino, Sužinoti kaip jaunimas norėtų kad informacija lytinio švietimo tema būtų pateikiama. Skaityti daugiau
Atsakomybė ir atsakingumasTeorinė dalis. Atsakingumo sąvoka. Laisvės ir atsakingumo sąsajos. Pareiga. Praktinė dalis. Kaip atsakomybės ir atsakingumo sąvokas supranta mokytojai ir mokiniai? Kaip konkrečiai mokiniai atsakomybės? Skaityti daugiau
Auklėjimas šeimoje: šeimos funkcijos ir vertybėsĮvadas. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tezės. Skaityti daugiau
Auklėtojos–vaikų tarpusavio bendravimas–bendradarbiavimas: Kauno lopšelis–darželis "Žvangutis"Tyrimo tikslas: nustatyti auklėtojos – vaikų tarpusavio bendravimą – bendradarbiavimą. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo pobūdis. Išvados. Stipriosios pusės. Tobulintinos sritys 3-4 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos. Tobulintinos sritys 4-5 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos. Tobulintinos sritys 5-6 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos. Skaityti daugiau
Bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų, integruotai ugdančių vaikus su regėjimo sutrikimais, informacijos poreikio ir specialiosios pagalbos teikimo kompetencijos tyrimasĮvadas. Tiriamieji ir tyrimo eiga. Tyrimo metodas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Apibendrinamosios išvados. Skaityti daugiau
Individualioji ugdymo programaŠiaulių globos namai "Šaltinis". Tiriamasis. Ugdymosi sunkumai šiai dienai. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Suvokimas. Komunikacija, kalba, tartis. Mąstymas. Pažinimas. Motorika. Individualioji mokymo programa. Tikslai ir užduotys. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Savitvarka. Savisauga. Suvokimas. Komunikacija, kalba, tartis. Mąstymas. Pažinimas. Motorika. Smulkioji motorika. Bendroji motorika. Skaityti daugiau
Laisvalaikio praleidimo galimybės: 11-12 klasių moksleiviaiĮvadas. Darbo tikslas: ištirti Šilutės 11-12 klasių moksleivių laisvalaikio praleidimo galimybes. Duomenų analizė. Respondentų pasiskirstymas pagal klases. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Jaunimo nuomonė apie pramogų Šilutėje pakankamumą. Respondentų lankymasis pasilinksminimo vietose. Respondentų laisvalaikio praleidimo vietos. Teikiamų paslaugų kokybė. Išleidžiamų pinigų kiekis pramogaujant per vakarą. Pasigendamų pramogų formos. Pasigendamos pramogų rūšys. Jaunimo gaunamos pajamos. Išvados. Skaityti daugiau
Laisvalaikio tyrimasTyrimo tikslas – atskleisti 10-11 klasės moksleivių laisvalaikio praleidimo formas. Vilniaus vidurinės mokyklos moksleivių laisvalaikio ir jo praleidimo tyrimo rezultatai. Skaityti daugiau
Mokyklos darbo režimo įvertinimasPanevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos darbo režimo įvertinimas. Pamainų skaičius mokykloje. Pamokų pradžios ir pabaigos laikas. Pertraukų trukmė ir išdėstymas. Patalpų, kuriose leidžiamos pertraukos, higiena. Valgyklos darbo ir moksleivių valgymo grafikas. Mokinių maitinimosi tvarka. Auklėjamosios 1f klasės moksleivių veikla mokykloje. 1f klasės pamokų tvarkaraštis. 1f klasės mokinių veikla pertraukų metu. 1f klasės mokinių maitinimasis ir higiena. 1f klasės moksleivių dalyvavimas popamokinėje veikloje ir už jos ribų. Popamokinės veiklos organizatoriams ir būrelių vadovams. "Sveikatos lapas" klasės žurnale. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacijos ir baimių tyrimasTrumpa berniukų biografija. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Baimių tyrimas. Klausimynas. Rezultatų sutvarkymas. Teorinė medžiaga, skirta mokinių asmenybės ypatumams pažinti bei mokymosi motyvacijos ir baimių tyrimo išvadoms daryti. Asmenybės ypatumai. Interesai, sugebėjimai. Savęs vertinimas. Charakterio bruožai. Verbalinis intelektas. Emocijų, jausmų ir valios ypatumai. Šiek tiek aptarsime pačią mokymosi motyvaciją bei baimes. Mokymosi motyvacija. Baimė. Armando ir Roberto mokymo motyvacijos ir baimių tyrimo išvados. Aptariama berniukų mokymosi motyvacija. Aptariamas berniukų baimių tyrimas. Skaityti daugiau
Mokinio charakteristika (2)2 mokinių charakteristikos. Mokinių bendri duomenys. Vardas. Klasė. Bendras fizinis išsivystymas. Sveikatos būklė. Sąlygos šeimoje. Vardas. Klasė. Bendras fizinis išsivystymas. Sveikatos būklė. Sąlygos šeimoje. Mokymosi veikla. Pažangumas. Drausmingumas. Mokyklos režimo laikymasis. Sugebėjimas mokytis. Bendrieji gebėjimai. Dėmesys. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Kalba. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Mokinio charakteristika (3)Pirmojo Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas Tarpasmeniniai santykiai. Antrojo Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Mokinio charakteristika (4)Įvadas. Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių nelankomumasProblemos formulavimas. Projekto tikslas. Projekto eiga. Projekto vykdymas. Mokyklos nelankymas. Moksleivių požiūris į mokymąsi. Nesėkmingo mokymosi ir mokyklos nelankymo priežastys: moksleivių vertinimas. Rekomendacijos. Mokyklos lygmeniu. Skaityti daugiau
Mokinių tarpusavio santykiai ir smurto apraiška mokykloje: Vilniaus Gerosios vilties vidurinė mokyklaVilniaus Gerosios vilties vidurinės mokyklos mokinių tarpusavio santykiai ir smurto apraiška mokykloje. Tyrimas tikslas - ištirti šeštų ir aštuntų klasių mokinių tarpusavio santykius ir smurto egzistavimą tarp mokinių mokykloje. Aktualumas. Ar Tavo klasės draugai draugiški? Kaip manai, ar draugiški klasės draugų tarpusavio santykiai padeda geriau mokytis? Ar Tau daro kokią nors įtaką Tavo klasės draugai ar vyresnių klasių moksleiviai? Ar gali nepaisyti draugų nuomonės siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų? Ar Tu jautiesi saugiai mokykloje? Ar esi patyręs(-usi) smurtą mokykloje? Ar muštum kitą moksleivį, jei taip darytų Tavo draugai? Ar esi matęs(-usi) muštynes tarp moksleivių mokykloje ar mokyklos teritorijoje? Kaip manai, kokių priemonių reikėtų imtis, kad būtų užkirstas kelias smurtui? Į ką kreiptumeisi pagalbos, jeigu prieš Tave būtų naudojamas smurtas? Tyrimo išvados. Skaityti daugiau
Mokytojų motyvavimas ir dalyvavimas projektuoseĮvadas. Pedagogų nedalyvavimo projektuose priežastys. Vyrų ir moterų nedalyvavimo priežastys. Vyrų ir moterų dalyvavimo projektuose vertinimai. Pedagogų nuomonių skirtumai pagal mokyklos tipą. Tarptautinių projektų vertinimas ir anglų kalbos žinojimas. Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose dažnumas. Vyrų ir moterų pedagoginis darbo stažas. Pedagogų dalyvavimas renginiuose, skirtuose kelti profesinę kvalifikaciją. Pedagogų motyvavimas įsitraukti į tarptautinę projektinę veiklą. Pedagogų darbo trūkumų atskleidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojų motyvavimas ir dalyvavimas projektuose (2)Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Ryšys tarp mokytojų, dirbančių lietuvių, rusų ar lenkų mokykloje ir jų nuomonės apie galimybę dalyvaujant projektuose nuvažiuoti pasitobulinti į užsienį. Ryšys tarp mokytojų dalyvavimo projektuose bei jų nuomonės apie galimybę praplėsti ryšius su kolegomis užsienyje. Sritys, kuriose pedagogai kėlė kvalifikaciją. Ryšys tarp galimybės nuvažiuoti pasitobulinti į užsienį ir kitų atsakymų į klausimą: kas skatina įsitraukti į tarptautinę projektinę veiklą arba skatintų, jeigu dalyvautų. Ryšys tarp dalyvavimo mokykliniuose, tarp Lietuvos mokyklų bei tarptautiniuose projektuose dažnumo. Faktoriai, motyvuojantys pedagogus dalyvauti projektuose. Respondentų pedagoginio darbo stažo vidurkių analizė. Ryšys tarp tyrimo dalyvių lyties bei pedagoginio darbo stažo vidurkių. Ryšys tarp tyrimo dalyvių pedagoginio darbo stažo bei standartinio pedagoginio stažo. Ryšys tarp mokyklos tipo, kurioje dirba mokytojas, ir tarp srities, kurioje kėlėsi kvalifikaciją. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Nenoras lankyti mokykląTeorinė dalis. Įvadas. Temos aktualumas ugdymo institucijoms. Temos aktualumas visuomenei. Literatūros apžvalga. Tyrimas. Tyrimo duomenų rinkimo būdai. Gautų duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau