Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių ir olandų šeimų lyginamoji analizė

  Bendra informacija apie valstybes. Olandija. Lietuva. Valstybinės šeimos politikos. Vaikų ugdymas šeimoje. Namų ūkio tvarkymas šeimoje. Švietimo sistema. Šventės.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-04-27
 • Lietuvių kalbos aprašas: eilėraštis "Ledo pilis"

  Klasė: III. Pamokos tema: N. Morkūnaitės eilėraščio "Ledo pilis" mokymasis atmintinai. Mokymosi situacija: Mokiniai supažindinti su eilėraščio sąvoką, taip pat žino, kuo jis skiriasi nuo prozos kūrinių. Kartu su mokytoja lankėsi Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame susitikime su poete Nijole Morkūnaite. Pamokos uždavinys: analizuojant eilėraštį, naudojant veiksmažodžių grandinėlę, paveikslėlių seką išmokti N. Morkūnaitės eilėraštį "Ledo pilis" atmintinai. Reikalingos priemonės. Pamokos eiga. Priedai (16 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(18 puslapių)
  2010-01-14
 • Lietuvių kalbos ir literatūros pamokų išplėstiniai planai

  Lietuvių kalbos pamokos V klasėje išplėstinis planas. Pamokos metrika. Klasė. Dalykas. Data. Tema: Veiksmažodžio būsimasis laikas. Tikslai. Tipas. Mokymo būdai ir priemonės. Literatūra. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Lietuvių kalbos pamokos V klasėje išplėstinis planas Pamokos metrika. Klasė. Dalykas. Data. Tema: Skaitvardis. Tikslai. Tipas. Mokymo būdai ir priemonės. Literatūra. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Literatūros pamokos X klasėje išplėstinis planas. Pamokos metrika. Klasė. Dalykas. Data. Tema: Balys Sruoga "Dievų miškas". Uždaviniai. Tipas. Rūšis. Vertinimas. Mokymo būdai ir priemonės. Literatūra. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Literatūros pamokos V klasėje išplėstinis planas. Pamokos metrika. Klasė. Dalykas. data. Tema: Vincas Krėvė "Vergija ar žūtis". Uždaviniai. Tipas. Rūšis. Literatūra. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Pedagoginės praktikos refleksija.
  Pedagogika, pavyzdys(18 puslapių)
  2011-05-11
 • Lietuvių kalbos ir literatūros pamokų planai 11 klasei

  Pamokų planai: diskusija Ar verta skaityti senąją literatūrą? Rašybos pagrindų kartojimas. Mažosios Lietuvos situacija XVIII amžiuje. Rašybos pratybos. K. Donelaičio kūrybos ypatybės. Baroko, klasicizmo ir Šviečiamojo amžiaus bruožai poeto kūryboje. Metų struktūra ir K. Donelaičio stiliaus ypatybės. Gamta ir žmogaus vaizdavimas Metuose. Metų veikėjai. Metų ištraukų analizė. Pasiruošimas interpretacijos/rašinio rašymui. K. Donelaičio Metų ištraukos interpretacijos arba rašinio rašymas. Kontrolinis rašybos testas. Romantizmas. Romantizmas. A.Mickevičiaus biografija ir kūrybos bruožai. Kontrolinių rašybos testų klaidų taisymas. Sonetų pristatymas. Interpretacijų analizė. Vėlinių III d. ir Pono Tado pristatymas. Skyrybos pagrindų kartojimas. Romantizmo ir A.Mickevičiaus kūrybos kontrolinis testas. Rašinys pagal paveikslą.
  Pedagogika, pavyzdys(21 puslapis)
  2007-02-22
 • Lietuvių kalbos išplėstinis pamokos planas: "Gaidžio kalnelis"

  Klasė: 4. Tema: V. Žilinskaitė "Gaidžio kalnelis". Uždaviniai. Lentelė: Pamokos dalys, Mokytojo ir mokinių veikla, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-06-07
 • Lietuvių kalbos išplėstinis pamokos planas: Garsas [š]

  Tema: garsas [š], raidė š, skiemenų ša, šo, še ir žodžių su šiais skiemenimis skaitymas. Tikslai. Metodai. Tipas. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Išmoktų garsų kartojimas. Pamokos temos skelbimas. Naujo garso mokymas. Mokymasis naują garsą [ Š ] taisyklingai tarti ir girdėti kalboje. Spausdintinės raidės Š mokymas. Atlikto darbo per pamoką apibendrinimas. Pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-01-11
 • Lietuvių kalbos išplėstinis pamokos planas: Garsas [z]

  Tema. Tikslai. Tipas. Priemonės. Metodas. Garso [z] fonetinė charakteristika. Tipiniai garso [z] tarimo trūkumai. Pamokos eiga. Pasirengimas pamokai. Pamokos temos ir tikslų apibūdinimas. Naujo garso išskyrimas. Garsų [z] ir [s] diferencijavimas. Garso[z] taisyklingo tarimo mokymas. Pedagoginė pertraukėlė. Naujų raidžių Z, z mokymas. Skiemenų ir žodžio su garsu [z] sudarymas ir skaitymas. Pamokos apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-10-07
 • Lietuvių kalbos pamoka: struktūra, tipai, stebėjimas, analizė

  Įvadas. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Lietuvių kalbos pamokų tipai ir struktūra. Lietuvių kalbos pamokų stebėjimai ir analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Lietuvių kalbos pamokos analizė: padavimai

  3 klasės lietuvių kalbos pamoka (skaitiniai). Pamokos tema. Pamokos tikslas. Įvadas. Mokomoji medžiaga. Mokomieji metodai. Mokinių aktyvumas. Vaizdumas. Pamokos stebėjimas. Bendros išvados apie pamoką.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Lietuvių kalbos pamokos išplėstinis planas

  Įskaitinės lietuvių kalbos pamokos išplėstinis planas. Metrika. Tema: Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Tikslas. Tipas. Metodai, būdai. Pamokos situacija. Temos naujumas. Kabineto parengimas. Pamokos eiga. Priedai (4).
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-06-02
 • Lietuvių kalbos pamokos išplėstinis planas III klasei

  Tema: V. Tamulaitis "Svirplys". Tikslai. Priemonės. Lentelė: Pamokos dalys. Mokytojo ir mokinių veikla. Pastabos. Įvadinis pokalbis Temos ir pamokos tikslų skelbimas. Pirmasis kūrinio skaitymas. Pasidalijimas įspūdžiais. Kūrinio skaitymas ir analizė. Raiškiojo skaitymo pratybos. Savarankiški ir kūrybiniai darbai. Aprašymo kūrimas. Apibendrinamasis pokalbis. Namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-05-16
 • Lietuvių kalbos pamokos konspektas: Sakinio išplėtimas

  Tema: Sakinio išplėtimas. Tikslai. Tipas. Darbo formos. Priemonės. Apklausa. Metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Pamokos dalys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-04-21
 • Lietuvių kalbos pamokos konspektas: supažindinimas su M raide

  1 klasė. Tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-02-11
 • Lietuvių kalbos pamokos konspektas: Vytauto V. Landsbergio, Sigutės Ach pasaka "Arklys Dominykas ir jo bičiuliai"

  Tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Užduotis.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2008-01-08
 • Lietuvių kalbos pamokos planas 1 klasei

  Dalykas. Tema: A raidė skaičiuotėse. Klasė. Trukmė. Tikslai ir uždaviniai. Įgyvendinimo priemonės. Vertinimo kriterijai. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-10-22
 • Lietuvių kalbos pamokos planas 2 klasei

  Tema: Paklydus. Tikslai. Tipas. Metodai. Pagrindinės sąvokos. Priemonės. Lentelė: Pamokos dalys (Įvadinė dalis, Pagrindinė dalis, Baigiamoji dalis). Pagrindinis ugdymo turinys. Metodai. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-09-24
 • Lietuvių kalbos pamokos planas 3 klasei

  Dalykas. Tema: Kaip užrašyti dialogą. Klasė. Trukmė. Tikslai ir uždaviniai. Įgyvendinimo priemonės. Vertinimo kriterijai. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Priedas (1).
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-10-22
 • Lietuvių kalbos pamokos planas IV klasei

  Tema: Sakinių siejimas ir sudurtinių žodžių rašymas. Tikslai. Motyvacija. Tipas. Mokymo metodai. Darbo formos. Mokymo priemonės. Apklausa. Ugdymo turinys. Vertybinės nuostatos. Dalykiniai gebėjimai. Akademinės žinios. Bendrieji gebėjimai. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pasiekimai. Vaikų darbų analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-10-25
 • Lietuvių kalbos pamokos planas VI klasei: daiktavardis

  Tema: Daiktavardis. Daiktavardžio reikšmė ir gramatiniai požymiai. Tikslai. Uždaviniai. Pamokos tipas: mišri. Mokymo metodai. Orientacinis laikas. Turinys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Mokomosios priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-07-15
 • Lietuvių kalbos pamokos planas-konspektas

  Tema: V. Kukulas "Vėjas". Praktinis priebalsių skyrimas. Tikslai. Priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-04-20
Puslapyje rodyti po