Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pamokos planas: Mokomės rašyti skelbimą, kvietimą, reklamą

  Klasė: 7. Data. Tema. Uždaviniai. Tipas. Metodai ir būdai. Priemonės. Vertinimas. Neformalusis. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūros dalis, vartojami metodai (numatomas laikas), Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai, Pastabos. Priedas (1).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-10-28
 • Pamokos planas: Mokslinis ir publicistinis stiliai; Infliacija ir nedarbas

  Pamokos tema. Mokymo tikslai. Uždaviniai. Mokomoji veikla. Mokymo metodai ir būdai.
  Pedagogika, namų darbas(16 puslapių)
  2005-06-01
 • Pamokos planas: paklausos ir pasiūlos sąveika

  Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipas. Organizacinė forma. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Apklausa. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo ir naujos temos paskelbimas. Naujos pamokos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-05-16
 • Pamokos planas: Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos

  Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Namų užduoties patikrinimas. Naujos temos paskelbimas. Planas. Svarbiausios sąvokos. Naujos temos dėstymas. Įtvirtinimas. Apibendrinimas. Įvertinimas. Mokinių žinių įvertinimas. Namų darbai. Po pamokos: Pastabos ir pasiūlymai.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-03-22
 • Pamokos planas: S. Nėris "Eglė - žalčių karalienė"

  Pamokos planas 6 klasei. Tema: S. Nėries poema "Eglė - žalčių karalienė".
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Pamokos planas: siuvėjo profesija

  Skirtas vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Klasė: Tema. Tikslai. Mokymosi pasiekimai. Pamokos tipai. Mokymosi metodai ir metodiniai būdai.Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Mokinių parengimas naujai medžiagai suvokti. Pamokos temos skelbimas. Naujos medžiagos pateikimas. Savarankiškas mokymasis, įsiminimas. Patikrinimas, kaip vaikai išmoko naują medžiagą ir jos įtvirtinimas. Mokomosios medžiagos apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-01-05
 • Pamokos planas: Tapymo žanras - natiurmortas

  Edukologijos pradmenų praktinis darbas. Pamokos tema. Klasės charakteristika. Klasė. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Mokinių patirtis. Užduotis: nutapyti natiurmortą. Įžanga. Dėstymas. Praktinis darbas. Darbų aptarimas. Vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-02-04
 • Pamokos planas: Uždavinio sprendimo užrašymas įvardijant atsakymą

  Tema. Pagrindinis pamokos tikslas. Uždaviniai. Metodai. Mokymo ir vaizdinės priemonės. Pamokos dalys. Mokytojo ir mokinių veikla. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-09-15
 • Pamokos planas: valstybės valdymas

  Tema: Kaip asmuo gali dalyvauti valstybės valdyme? Pamoka: Teisės pagrindai. Klasė. Pamokos situacija. Pamokos motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Sąvokos, terminai. Mokymo(si) metodai. Mokymo priemonės. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Pamokos eiga. Priedai (5 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(10 puslapių)
  2010-05-27
 • Pamokos planas: vyriausybės politika

  Teorinė medžiaga. Vyriausybės politika. Saugumo ir gynybos politika. Ekonominė politika. Finansų politika. Pamokos planas. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Mokymo tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Parengimo grandis. Suvokimo grandis. Supratimo grandis. Įtvirtinimo grandis. Mokymosi rezultatų taikymo grandis.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-15
 • Pamokos planas: Žalgirio mūšis ir Vytauto laikų Lietuva

  Pamoka: Pasaulio pažinimo. Pamokos tema: "Žalgirio mūšis" ir "Vytauto laikų Lietuva". Pamokos tipas: mišrus. Pamokos dalys ir laiko išplanavimas. Lentelė: mokytojo veikla ir mokinių veikla. Priedai (3 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-05-07
 • Pamokos plano "Užgavėnių kaukės kūrimas, aptariant lietuvių užgavėnių kaukių darymo tradicijas" analizė

  Tikslai. Mokymo metodai. Vertinimas. Formos. Besimokančiojo patyrimas.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2006-04-07
 • Pamokos projektas: choreografija "Bitela pilkoji"

  Choreografinis pasisveikinimas. Įvadinis pokalbis. Bendras kūno apšilimas. Atlikusios mankštą bitelės skrenda į pievas. Skrendant ir renkant medų pasitaiko pavojų. Radusios žiedų bitelės renka medų. Įvadas į naujo kūrinio pažinimą. Naujos medžiagos dėstymas. Kartojimas. Išvados, įvertinimas, pamokos apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2010-05-26
 • Pamokos psichologinė analizė: informatika

  Mokymo dalykas: informatika. Klasė. Forma. Pamokos tema: Sisteminis blokas. Informacijos kaupikliai. Tikslai. Pamokos tipas. Mokymo medžiaga. Pamokos metodai. Pamokos situacija. Pamokos uždavinys. Lentelė: pamokos dalys ir laikas, mokytojo veikla, mokinių veikla, pastabos. Pamokos protokolo analizė. Pamokos apibendrinimas.
  Pedagogika, analizė(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Pamokos stebėjimas

  Pradinių klasių mokinių veikla. Įžanga. Tikslai: Paanalizuoti pamoką pagal įsidirbimo periodą, maksimalus darbingumas ir darbingumo sumažėjimas. Pamokos įvertinimas. Pamokos aprašymas. Kodėl sumažėja darbingumas? Ką reikėtų daryti, kad taip nenutiktų? Vaiko aktyvumas ir dalyvavimas pamokoje. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-05-27
 • Pamokos stebėjimas: Afrikos geografinės zonos

  Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-08-08
 • Pamokos stebėjimas: lietuvių kalbos pamoka

  Pamokos protokolas. Pamoką vedė. Klasė, vaikų skaičius. Dalykas. Pamokos tema: Pasaka. Atpasakojimo rašymas. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Priemonės.Pamokos eiga. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-01-29
 • Pamokos tema: "Valstybės skola"

  Pamokos tema: valstybės skola, jos kaštų ir naudos palyginimas. Klasė: 11. Uždaviniai. Mokymo metodai. Literatūra. Pamokos eiga. Klausimai mokiniams. Kas yra valstybės biudžetas? Ką reiškia subalansuotas biudžetas? Deficitinis? Perteklinis? Kokiais būdais galima sumažinti biudžeto deficitą? Iš pateiktų duomenų nubraižykite stulpelinę diagramą. Mokiniai skaito gautą straipsnį – diskusiją: "Valstybės finansai: ar toliau grimsime į skolų liūną?" (lrytas.lt 2009-09-26 23:01). Perskaičius tekstą, mokiniams užduodami šie klausimai. Diskusija: ar verta jaudintis dėl valstybės skolos, ar ne? Apibendrinimas. Klausimai mokiniams. Papildoma užduotis. Priedas: straipsnis (4 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(10 puslapių)
  2010-01-15
 • Pamokos ugdomoji analizė

  Pamokos analizė. Nustatyti tikslai. Uždaviniai. Metodai. Pamokos protokolas. Išvados.
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2007-06-01
 • Pamokos ugdomoji analizė: išplėstinis renginio planas

  Stebėjimo tikslas. Stebėjimo vieta. Stebėjimo laikas. Klasė. Mokytojas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos protokolas. Ugdymo per pamoką analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-11-21
Puslapyje rodyti po