Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos analizės

Pedagogikos analizės (45 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas

  Praktinis darbas: Pirminiai duomenys; Aplinkos faktoriai; Procedūros, kuriomis naudotasi įvertinant vaiką; Stebėjimų aprašymas; Intelektiniai sugebėjimai; Neuropsichologiniai tyrimai; Pasiekimai; Asmenybės faktoriai. Santrauka. Rekomendacijos.
  Pedagogika, analizė(8 puslapiai)
  2005-05-11
 • BiFrost mokykla

  Darbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, atviras pasaulis (II)". Danijos "Bifrost" mokyklos direktorės Bodil Abildtrup Johansen pasiūlytas demokratinės mokyklos idėjos. "Bifrost" mokyklos palyginimas su Frenė sistemos mokykla.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2005-06-03
 • Children's literature

  Darbas anglų kalba. Vaikų literatūra. Introduction. Children's literature as a part of culture. Purpose of children's literature. Concepts of morality. Interpretation of fairy tales. Conclusion.
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2007-12-29
 • Dž.G. Orme "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos"

  Džono G. Orme straipsnio "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos" aptarimas. Šeimos globėjos. Metodologinė apžvalga. Turimos tyrimų medžiagos (studijų) apžvalga. Tėvystė. Namų aplinka. Šeima ir jos funkcijos. Šeimos sukūrimo paskirtis. Demografinė charakteristika. Temperamentas. Tėvų protinė sveikata. Socialinė parama. Išvados.
  Pedagogika, analizė(15 puslapių)
  2006-06-01
 • Europos sąjungos dokumentų analizė

  2001 m. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dokumento analizė. 2004 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Dokumento analizė.
  Pedagogika, analizė(2 puslapiai)
  2007-10-26
 • Humanistinio ugdymo teorija

  Žmogaus ugdymas nuo kūdikystės. Ugdymas mokykloje. Individualus žmogaus vystymasis.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-05
 • Lietuvių kalbos pamokos projektas

  Lietuvių kalbos pamokos planas-projektas skirta tobulinti dialogo rašymo įgūdžius. Projekto turinys. Pamokos eiga. Priedai (2).
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2008-08-26
 • Matematikos pamokos analizė

  Matematikos pamokos protokolas. Stebėjimo data. Miestas. Klasė. Dalykas. Mokytojo pavardė. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Ugdymo principų realizavimas pamokoje. Mokymas pamokoje. Vertinimas.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Mokyklos aplinkos vertinimas ir analizė

  "Ugdymo metodikų praktikumo" refleksija. Aprašoma ir įvertinama Klaipėdos mokyklų aplinka.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2008-12-21
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo 2 tezių nagrinėjimas

  Nauji pagrindiniai įgūdžiai – visiems. Formaliojo švietimo srityje vyksta reformos ir vystomos informacinės technologijos. Padedama darbuotojams prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos reikalavimų. Stengiamasi rizikos grupėms palengvinti integraciją į visuomenę. Priartinti mokymąsi arčiau namų. Nuolatinis mokymasis paremtas informacinių technologijų plėtra. ŠMM numato įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą memorandumo nuostatas, tarp jų – priartinti mokymąsi arčiau namų. ŠMM Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (2001-2006 m.) programa. Išvados.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2005-10-31
 • Mokytojo darbo samprata

  Mokytojo darbo samprata. Savito pedagoginio metodo reikšmė. Lietuvių kalbos mokymo klausimai. Literatūrinis ugdymas. Kalbinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2006-12-13
 • Mokytojo kompetencija darbui

  Įvadas. Mokytojams keliami reikalavimai. Tyrimas. Mokytojo kompetencija darbui. Išvados.
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2007-02-26
 • N.M. Grendstad "Vaizduotė ir jausmai"

  Nils Magner Grendstad knygos "Vaizduotė ir jausmai" analizė.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2006-03-27
 • N.M. Grendstad "Vaizduotė ir jausmai" (2)

  Nils Magner Grendstad knygos "Vaizduotė ir jausmai" analizė.
  Pedagogika, analizė(2 puslapiai)
  2008-01-02
 • Neturinčių pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo žmonių integracija

  Įvadas. "Mokymosi visą gyvenimą memorandumo 2001 m." nuostatų raiška Lietuvos Respublikoje. 1 tezė: nauji pagrindiniai įgūdžiai visiems. 2 tezė: daugiau investicijų į žmogiškuosius išteklius. 3 tezė: diegti naujoves į mokymą ir mokymąsi. 4 tezė: vertinti mokymąsi. 5 tezė: peržiūrėti, pergalvoti orientavimą ir konsultacijas. 6 tezė: priartinti mokymąsi prie namų. "Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija". Uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, analizė(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Pamokos analizė

  Pamokos eiga. Bendrosios žinios apie pamoką. Bendrosios išvados apie pamoką. Pamokos analizės schema.
  Pedagogika, analizė(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Pamokos analizė (2)

  Pamokos analizė. Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos schema. Pamokos tikslai. Pamokos tipai. Metodai. Priemonės.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-30
 • Pamokos analizė (3)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: chemija. Pamokos tema: alkenai ir alkinai. Pamokos tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Pamokos analizė schema.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2008-06-06
 • Pamokos analizė: "Pavasarinė puokštė su širdelėmis" (motinos dienai)

  Pamokos aprašymas. Pamokos tema. Pamokos tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės, įrankiai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga ir analizė.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2007-02-02
 • Pamokos higieninė charakteristika

  Pamokos higieninė charakteristika. Klasės patalpos vertinimas. Chronometražo protokolas.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po