Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos namų darbai

Pedagogikos namų darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dublino universiteto vadybos studijų palyginimas su KTU vadybos studijomis

  Dublino Universitetas. Dublino universiteto verslo mokykla. Verslo studijų programa. Verslo studijų programos turinys. Pasirenkamieji dalykai. Kauno technologijos universitetas(KTU). Vadybos studijų programa Kauno technologijos universitete. Vadybos studijų programos turinys. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-22
 • Education system in Lithuania and United States of America (USA)

  Darbas anglų kalba. Palygintos Lietuvos ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) švietimo sistemos. Comparison of education systems in Lithuania and United States of America (USA).
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-03
 • Edukologija (18)

  Edukologijos katedros užduotys. Ugdomoji pamokos analizė. Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema. Ugdomasis renginys. Pravedimas. Apšilimo pratimas. Rankos kontūras. Apibendrinimo pratimas. Renginio pabaiga. Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Veiklos tikslas. Veiklos uždaviniai. Veiklos prioritetai 2006-2007 metais. Situacijos analizė. Bendradarbiavimas su tėvais. Mokyklos stipriosios pusės. Mokyklos tobulinimo principai. Bendros išvados ir pasiūlymai dėl edukologijos katedros skirtų užduočių.
  Pedagogika, namų darbas(21 puslapis)
  2008-12-08
 • Edukologija (4)

  Edukologijos namų darbų užduotys: Apibūdinkite: ugdymas - mokslas ir menas. Jūsų manymu, kuris įvykis liudija ugdymo mokslo pradžią. Ugdymo mokslo objektų pagrindimas. Kokios sąvokos Jums atrodo svarbiausios, ar reikia jas skirstyti į kokias nors grupes? Pagrįskite savo nuomonę. Išvardinkite Jums svarbiausias pedagogikos sąvokas, atskleiskite jų turinį. Nubraižykite sąvokų lentelę, ją paaiškinkite. Sugalvokite 5 sakinius, kuriuose būtų pavartotos įvairios sąvokos. Pagrįskite jų teisingumą.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-14
 • Edukologija (6)

  Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Pagrindinės edukologijos sąvokos. Ugdymo samprata, apibrėžtis ir funkcijos. Sąvokos ir jų vartojimas. Kas yra ugdymas? Kokia jo esmė? Ugdymas kaip sąveika. Ugdymas kaip bendravimas. Ugdymas kaip veikla. Ugdymas kaip valdymas. Pedagogikos istorijos apžvalga. Senovės genčių ugdymas. Lietuvos patirtis. Ugdymo mokslo kilmė ir raida. Filosofijos kryptys. XX amžiaus psichologinės krypties pedagogika. XX amžiaus religinės krypties pedagogika.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-05-04
 • Edukologijos mokslų sistemos lentelė

  Užduotis: Nubraižykite edukologijos mokslų sistemos lentelę. Pagrįskite ugdymo mokslo ryšių su kitais mokslais būtinumą.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-01
 • Emigracijoje gyvenančių lietuvių vaikų ugdymo problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Tikslas: atskleisti lietuvių vaikų ugdymo užsienio šalyse ypatumus ir su juo susijusių problemų sprendimo būdus. Emigraciją skatinančios priežastys. Emigrantų vaikų ugdymo problemos. Lituanistinio vaikų ugdymo svarba. Emigrantų vaikų ugdymo veiksnių įvairovė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-10
 • Etinio pokalbio planas: "Narkotikai gali sugriauti tavo gyvenimą"

  Etinio pokalbio, vedamo su vidutinio mokyklinio amžiaus moksleiviais, planas. Tema. Tikslai. Rengimo forma. Metodai ir metodiniai būdai. Pasiruošimas pokalbiai. Įvadinis pokalbis. Išorinis žvilgsnis į nagrinėjamą temą. Aptariamos problemos svarba dabartinėje visuomenėje. Narkotikų vartojimo priežasties analizė. Kas nulemia narkotikų vartojimą? Realių gyvenimo situacijų pateikimas, jų analizė. Taisyklės formulavimas, raginimas jos laikytis ir nesuklysti.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-03
 • Gydytojo profesiograma

  Profesinės veiklos socialiniai ypatumai. Psichograma. Bendros žinios apie profesiją. Fizinis tinkamumas profesijai. Pasirengimas profesijai. Kvalifikacijos kėlimas ir profesinės Karjeros lygiai.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-07-25
 • Idealus mokytojas

  Įvadas. Mokytojo samprata. Būtinos mokytojo savybės. Teigiamo klimato kūrimas klasėje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-06-20
 • Ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinė, psichinė, psichosocialinė raida

  Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bruožai. Trimečių bruožai. Keturmečių bruožai. Penkiamečių bruožai. Pagrindiniai veiksniai įtakojantis ikimokyklinuko emocinę, psichinę, psichosocialinę raidą. Emocinė raida. Psichinė raida. Psichosocialinė raida. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-11-15
 • Ikimokyklinis ugdymas

  Knygų, mokslinių straipsnių, ugdymo metodikų analizė. Grabauskienė A. "Vaikų darbinės veiklos organizavimas ikimokyklinėse įstaigose". G. Campbell R. "5 vaikų meilės kalbos". Kendall F. "Ypatingi tėvai - ypatingi vaikai". Fizinis vaikų ugdymas. Protinis vaikų ugdymas. Dorovinis vaikų ugdymas. Teaching Your Child Healthy Hygiene Habits. Straipsnio "Teaching Your Child Healthy Hygiene Habits" ("Vaiko sveikų higienos įpročių mokymas") analizė. Separation Anxiety. Straipsnio "Separation Anxiety" ("Išsiskyrimo nerimas") analizė. Your Child's Intelligence Type. Straipsnio "Your Child's Intelligence Type" ("Tavo vaiko intelekto tipas") analizė. Iš žurnalo "Child education" straipsnių analizės.
  Pedagogika, namų darbas(37 puslapiai)
  2008-02-04
 • Ikimokyklinis ugdymas (3)

  Įžanga. Ikimokyklinuko kultūringo elgesio ugdymas principų pagalba. Auklėjimo stiliaus įtaka ikimokyklinuko kultūringam elgesiui. Savitarna, savitvarka ir savimoka. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-27
 • Ikimokyklinis ugdymas šiandien

  Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo kaitos bruožai. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Žaidimų poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Meno įtaka ikimokyklinukui. Žiniasklaidos įtaka vaikui. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-05-21
 • Integruota tikybos pamoka

  Klasė. Dalykas. Pamokos integruojamoji tema. Potemė. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Pamokos tipas. Priemonės. Situacija. Pamokos eiga. Priedas (2).
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-07-21
 • Išplėstinis pilietinės visuomenės pagrindų pamokos planas: "Smurtas. Kaip jo išvengti?"

  Pamokos motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Pamokos mokymo metodai. Mokymo priemonės mokytojai. Sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Užduotys. Dalomoji medžiaga. Pamokos "Smurtas. Kaip jo išvengti?" analizė.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-31
 • J.A. Komenskio pedagoginė sistema

  Įvadas. Didaktikos naudingumas. Žmogų lavinti patogiausia jaunystėje. Jaunuomenė turi lavintis bendrai, tam reikalingos mokyklos. Abiejų lyčių jaunuomenę reikia atiduoti mokyklai. Mokymas mokyklose turi visa apimti. Bendrieji mokymo ir mokymosi reikalavimai pagal gamtą. Apie mokyklos drausmę. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • Kaip galima edukologija kaip mokslas

  Įvadas. Ugdymo mokslo objektas ir raida. Edukologijos ir pedagogikos sąvokos. Ugdymo mokslo struktūra ir dalykas. Ugdymo mokslo raida ir santykis su kitais mokslais. Žvilgsnis į šiuolaikinės ugdymo filosofijos kryptis. Nuo pragmatizmo iki socialinio rekonstrukcionizmo. Egzistencinė ir fenomenologinė ugdymo filosofija. Analitinė ugdymo filosofija. Postmodernizmas. Išvados. Ugdymo metodai. Teksto interpretacija. Žaidimas. Sokratiškasis dialogas. Dekonstrukcija. Ugdymo tikslas.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-05-06
 • Kaip mokytis

  Taisyklės, padėsiančios besimokančiam moksleiviui (studentui) neprarasti energijos, būti žvaliam. Tai sugebėjimas derinti darbą su poilsiu.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-08-19
 • Kas mane skatina mokytis?

  Įvadas. Kūrybinių gabumų dėmenys. Mokymo samprata. Ko mes siekiame?
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-16
Puslapyje rodyti po