Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos namų darbai

Pedagogikos namų darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kiečiausios profesijos rinkimai

  Projektas: Kiečiausios profesijos rinkimai (KPR). Projekto tikslas ir uždaviniai. Kodėl kiečiausios profesijos rinkimai susilauks didelės sėkmės? Meninės ir techninės priemonės. Projekto vykdymas ir etapai. Tęstinumas ir perspektyvos. Projekto partneriai ir rėmėjai. Detali viso projekto išlaidų sąmata.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-22
 • Kognityvinės teorijos apie moralę

  Kognityvinė teorija apie moralės raidą. Piaget teorija apie moralės raidą. Moralės supratimo raidos stadijos. Dvi moralės raidos stadijos. Autonominės moralės stadija. Piaget teorijos kritika. Kohlbergo moralės raidos samprata. Moralės raidos stadijos pagal Kohlbergą. Pirmoji stadija - bausmės paklusnumo orientacija (prekonvencinis moralės lygmuo). Antroji stadija - naivus hedonizmas, arba instrumentinė orientacija. Konvencinis moralės lygmuo. Trečioji stadija: "gero berniuko, - geros mergaitės orientacija". Ketvirtoji stadija - socialinės tvarkos palaikymo orientacija. Pokonvencinis moralės lygmuo. Penktoji stadija: socialinės sutarties, teisėtumo orientacija. Šeštoji stadija: orientavimasis į universalius etinius principus.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-10-09
 • Kūno kultūros pamoka pradinėse klasėse

  Įvadas. Kūno kultūros ir sveikatos samprata. Kūno kultūros ir sveikatos ugdymo reikšmė vaikystėje. Vaikų judėjimo poreikio realizavimas – sveikatos stiprinimo versmė. Mažas fizinis aktyvumas – mokinio sveikatos rykštė.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-01-12
 • Kūrybiškumo ugdymas geografijos pamokose

  Kūrybiškumo sąvoka. Kūrybiškumo ugdymas. Pagrindiniai veiksniai ugdantys kūrybiškumą. Nesugebėjimo kurti priežastys. Kūrybiškumo ugdymo metodai geografijos pamokose. Darbas su piešiniais. Smegenų audrinimo metodas, taikomas grupėje. Debatai. Minčių lietus. Jėgos lauko analizė. Atvejo analizė. Kortelių metodas. Analogijos, panašumo ieškojimas. Sisteminės analizės metodika. Schematizavimas. Akcentavimas. V. Petrulio euristikų sistema.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-11-10
 • Laisvalaikis (3)

  Dėstymas. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio formos ir paslaugos. Sportinis turizmas. Paslaugų įvairovė. Laisvalaikio paklausos prognozavimas. Mintys, pamąstymai, pastebėjimai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-24
 • Laivavedžio profesiograma

  Profesinės veiklos socialiniai ypatumai. Psichograma (t.y. psichologinių asmenybės savybių modelis, kurių iš žmogaus reikalauja profesinė veikla). Bendros žinios apie profesiją: profesinės veiklos ypatumai, profesijos visuomeninis ir asmeninis reikšmingumas, profesijos istorija, profesijos ryšys su kitomis profesijomis, profesinės veiklos (darbo vietos) charakteristika, profesinių pareigų apibūdinimas. Fizinis tinkamumas profesijai. Pasirengimas profesijai. Kvalifikacijos kėlimas ir profesinės karjeros lygiai.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-13
 • Lavinimas

  Skurdūs socialiniai įgūdžiai. Vaikų su menkais socialiniais įgūdžiais charakteristika. Socialinių įgūdžių lavinimo komponentai. Jausmų atpažinimas ir išreiškimas. Bendravimas su kitais.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-14
 • Learning and Personal Development

  Darbas anglų kalba. 8 savaičių savitobulėjimo planas. Main topic: Introduction to the module, learning. Why are you here? What is learning? 3) What you will achieve during the university or what you hope to achieve in the university? Main topic: Types of learners, learning diaries. How do we learn? Main topic: What is learning? Deep and surface approaches to learning. Main topic: Managing your time. Main topic: Action learning. Kolb’s learning cycle. Main topic: Reading, research and reviewing literature.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-15
 • Lietuvos ir Italijos šeimų palyginimas

  Šeimos politika. Vaikų ugdymas. Tradicijos, papročiai ir šeima. Šventės.
  Pedagogika, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-04-06
 • Lietuvos ir Vengrijos švietimo sistemų palyginimas (2)

  Lentelė: Lietuva, Vengrija. Bendrasis. kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemų struktūra. Švietimo sistemų struktūra. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimasPedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos, problemos ir perspektyvos.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-11-11
 • Lietuvos švietimo sistemos trūkumai iš mokinių ir studentų pozicijos

  Pranešimas apie Lietuvos švietimo sistemos trūkumus. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti pagrindinius Lietuvos švietimo sistemos trūkumus, su kuriais susiduria mokiniai ir studentai. Pagrindiniai Lietuvos švietimo sistemos principai. Lietuvos švietimo sistemos trūkumai ir galimos priemonės jiems pašalinti. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lyginamoji edukologija

  Įvadas. Lyginamosios edukologijos tyrimų turinys. Lyginamosios edukologijos tyrimai. Lyginamųjų tyrimų tipų klasifikacija (lentelė). Lyginamosios edukologijos tyrimų metodai. Lyginamosios edukologijos tyrimai Lietuvoje. Duomenų šaltiniai lyginamosios edukologijos tyrimams.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-26
 • M. Montessori mokymo metodas

  Darbo tikslas – padėti įsisąmoninti ir įprasminti Marija Montessori ugdymo sistemos esmę, paskirtį bei taikymo specifiką socialinio darbo sistemoje. Marija Montessori ugdymo sistema. Montesorinio ugdymo ištakos. Marija Montessori pedagogikos pagrindas. Vaiko ugdymo zonos. Marija Montesori ir visame pasaulyje Montesori. Garsiosios pedagogės metodas susilaukė nemažai kritikos.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-16
 • Matematikos pamokos planas

  Pamokos tipas: darbas grupėse, pasiruošimas kontroliniam darbui. Pamokos tema: § Dviejų tiesių lygiagretumas. Mokytojos pasiruošimas darbui. Mokomoji veikla.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-08-08
 • Matematikos pamokos planas: Nepriklausomų įvykių sankirtos tikimybė

  Pamokos planas: Nepriklausomų įvykių sankirtos tikimybė. Pamokos tema, tikslas, metodai. Pasiruošimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-01
 • Mini projektas vaikų veiklai savaitei: "Aš ir mano sveikata"

  Tema: "Aš ir mano sveikata". Tikslai. Idėjos. Vaikų amžius. Veiklos planas. Pirmadienis. Antradienis. Trečiadienis. Ketvirtadienis. Penktadienis. Apibendrinimas ir išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-12-17
 • Mokyklos nelankymas

  Mokyklos nelankymas viduriniojoje vaikystėje. Mokyklos nelankymas paauglystėje. Apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-18
 • Mokymosi grupės analizė

  Įvadas. Analizuojamos grupės ir jos analizės kriterijų pristatymas. Psichologinis grupės klimatas. Vystymosi stadijos grupėje. Vaidmenys grupėje. Konfliktų sprendimas grupėje. Sprendimų priėmimas grupėje. Motyvacija grupėje. Grupės analizės apibendrinimas. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-12
 • Mokymosi proceso stebėjimo praktika

  Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė. Mokinio psichologine charakteristika. Bendros žinios. H. Aizenko temperamento testas. Asmenybės sociotipo nustatymo testas. Liušerio spalvų testas (metodas).
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo (2001) tezių analizė

  Įvadas. Pirmosios tezės (nauji pagrindiniai įgūdžiai - visiems) analizė. Antrosios tezės (daugiau investicijų į žmogiškuosius resursus) analizė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-27
Puslapyje rodyti po