Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos namų darbai

Pedagogikos namų darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Papildomojo ugdymo situacija ir perspektyvos pradžios mokykloje

  Įvadas. Tikslas. Papildomojo ugdymo situacija. Pradinių klasių mokinių dalyvavimas popamokinėje veikloje. Papildomojo ugdymo organizavimo sąlygos. Pedagogų pasirengimas. Papildomo ugdymo perspektyva.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-22
 • Pavyzdys - efektyvi auklėjimo priemonė

  Įvadas. Natūralusis pavyzdys. Realijų pavyzdžiai. Pirmavaizdis. Idealinis pavyzdys. Asmeninis pavyzdys. Pirmtako pavyzdys. Provaizdis. Modelinis pavyzdys. Iliustracinis pavyzdys. Paveikslas kaip pavyzdys. Projektas kaip pavyzdys. Planas kaip pavyzdys. Demonstravimas ir iliustravimas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-15
 • Pedagogikos ir andragogikos motyvacijos skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas – suprasti, paaiškinti kas ir kaip skatina vienus ar kitus besimokančiuosius mokytis. Motyvacija andragogikoje ir pedagogikoje. Motyvacijos skatinimas. Lūkesčių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-14
 • Pedagoginė praktika: gimnastika

  Praktinis darbas. Susipažinti su gimnazijos bendruomene, struktūra, mokinių kolektyvais (klasėmis), vidaus tvarkos taisyklėmis. Reikalavimai išvaizdai. Susipažinti su gimnastikos pamoku metiniais planais, mokinių pasiekimų apskaitos vedimo formomis, materialine mokyklos baze, gimnastikos pamokų organizavimo sąlygomis, sanitarine – higienine patalpų būkle, saugos reikalavimais. Stebėti ir analizuoti kūno kultūros mokytojo vedamas gimnastikos pamokas, asistuoti mokytojui (padėti paruošti inventorių, išdėlioti, jį surinkti, teisėjauti). Aprašyti ir analizuoti stebimų gimnastikos pamokų turinį, mokytojo asmenybės įtaką pamokos vyksmui, ugdymo metodų panaudojimą, mokinių veiklos organizavimo būdų parinkimą, pramankštos vedimo ypatumus, edukacinės fizinio ugdymo aplinkos sukūrimą. Pastebėti ir aprašyti taikytų žodinių, vaizdinių ir praktinių metodų panaudojimą ir veiksmingumą gimnastikos pamokoje. Analizuoti ir aprašyti ugdytinių gebėjimą suprasti ir vykdyti kūno kultūros mokytojo nurodimus, instrukcijas, paliepimus ir komandas. Stebėti ir aprašyti pramankštos vyksmą (pratimų skaičių ir turinį, nuoseklumą, įrankių ir prietaisų panaudojimo tikslingumą, fizinio krūvio kaitą). Stebėti ir aprašyti parengiamųjų pratimų gimnastikos pamokoje gausumą ir originalumą. Pastebėti teigiamus ir neigiamus gimnastikos pamokos aspektus. Stebėti ir aprašyti mokinių fizinio krūvio pokyčius gimnastikos pamokoje, analizuojant PD (pulso dažnio) pokyčius, fizinės veiklos ypatumus, aptarti vizualinius mokinio nuovargio požymius. Ugdytis gebėjimą reflekuoti įgytą patyrimą, perteikti jį raštu, suvokti ryšį tarp teorijos ir praktikos.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-21
 • Pedagogo profesija ir kvalifikacija

  Pranešimas apie pedagogo darbo. Įvadas. Pedagogo profesija, kvalifikacija. Pedagogo profesija. Kvalifikacijos sąvoka. Profesijos pedagogo kompetencijos sritys. Pedagogo kompetencijai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-19
 • Penktos klasės moksleivių suicidinių polinkių prevencija

  Įvadas. Tikslas: Penktos klasės moksleivių suicidinių polinkių prevencija. Uždaviniai. Dalyviai. Laikotarpis. Projekto vykdytojai. Projekto turinys. Projekto vertinimas. Rekomenduojamos vaikų prievartos sustabdymo strategijos. Priedai (4).
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-07
 • Piešimas ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Kas yra piešimas? Kada ir kaip vaikai pradeda piešti. Vaikų piešiniai. Piešimo technika. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-17
 • Platonas veikale "Valstybė" apie vaikų auklėjimą

  Platono gyvenimas. Platono mokytojai. Platonas apie auklėjimą. Ryšys tarp valstybės ir žmogaus dalių. Mūzų menas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-09
 • Practice report

  Basic arrangement. Classes. Teaching. Coursebook assessment. Personal assessment. Advice on future practice organization.
  Pedagogika, namų darbas(2 puslapiai)
  2005-08-08
 • Pragmatizmas ir konstruktyvizmas ugdyme (2)

  Darbo tikslas: Išanalizuoti pragmatizmo ir konstruktyvizmo reikšmes ugdyme. Ugdymo procesas. Pragmatizmas ugdyme. Konstruktyvizmas ugdyme. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-02
 • Priešmokyklinio ugdymo technologija. Vaiko ugdymosi skatinimas sukuriant tinkamą aplinką

  Motyvuokite temos pasirinkimą (teoriniu ir praktiniu aspektu). Nurodykite (išvardinami) kokius pasirinktus technologijos būdus atskleisite šiame darbe (stengtis apimti visus galimus būdus, orientuojantis į teorinius, programinius, metodinius šaltinius). Aprašykite savo konkrečius veiksmus taikant kiekvieną pasirinktos technologijos būdą ir juos motyvuokite, išryškinkite savo kaip ugdytojo vaidmenys. Aprašykite vaikų vaidmenis ir ugdymosi situacijas (pateikite vaiko kalbėjimo, emocijų raiškos, veiklos ir kitų autentiškų pavyzdžių). Įvertinkite (apmąstykite, reflektuokite) tai kas vyko grupėje su vaikais ir Jumis. Pateikite keletą apmąstymų šiuo klausimu.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-03-26
 • Projektas "Vaikai netekę tėvų globos"

  Vaikams netekusiems tėvų globos prevencijos projektas "Vaikai netekę tėvų globos". Trumpa informacija apie programą. Prevencinio projekto turinys. Projekto pavadinimas. Situacijos pristatymas (problemos analizė). Problemos apibrėžimas. Projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos. Projekto realizavimas su formuojama komanda. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo terminas. Projekto vykdymas. Projekto išbaigimas, apibendrinimas. Projekto misija. Projekto realizavimo būdai. Numatomas rezultatas, siejamas su uždaviniais. Projektui reikalinga suma. Projekto vertinimas. Patirties skleidimas. Priedai (3).
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-06-18
 • Projektas: Draugiška mokykla

  Įvadas. Akcija: "Draugystės žingsniai". Tikslai: Sudaryti galimybes moksleiviams eksperimentuoti, įgyti įvairiausio pobūdžio patirtį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Trumpą batų raidos istoriją: "Lizdeikos kalno" piliakalnio. Dekoruoti batai. Trumpas instruktažas prieš kūrybinį darbą. Akcija: "Draugystės žingsniai II". Tikslai: Formuoti meno, gyvenimo mene poreikį, kultūrinės estetinės aplinkos poreikį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Akcija: "Draugystės žingsniai III". Tikslai: Formuoti meno, gyvenimo mene poreikį, kultūrinės estetinės aplinkos poreikį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Skatinti kolektyvinę kūrybą, ugdyti gebėjimą kartu su draugais projektuoti, atlikti sumanytą kūrinį, organizuoti kūrinio eksponavimą, aptarimą. Į kūrybinę veiklą įtraukti kuo daugiau įvairių gebėjimų vaikų. Programos turinys. Išvados. Priedai (13 psl.).
  Pedagogika, namų darbas(30 puslapių)
  2011-01-14
 • Projektas: Tautosakos integravimas etikos pamokoje

  Projektas: Tautosakos integravimas etikos pamokoje. Tema: "Žmogus tarp žmonių". Klasė. Tikslai. Pasiruošimas ir eiga. Šokiai bei instrumentai.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-15
 • Renginio planas: "Myliu tave, mamyte"

  Renginio planas. Tema: "Myliu tave, mamyte". Renginio parengimas. Pakvietimo pavyzdys. Renginio eiga.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-12-14
 • Renginio planas: "Saugus kelias - saugus vaikas"

  Tikslai. Metodai. Priemonės. Forma. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Renginio užbaigimas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-06-07
 • Renginio planas: "Surenk draugui gimimo dieną"

  Auklėjamojo renginio išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Dalyviai. Pasirengimas šventei. Įžanga. Renginio eiga. Baigiamoji dalis. Pabaiga.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-01-26
 • Renginio scenarijus: ketvirtokų išleistuvės

  Įvadas. Renginio forma. Atlikimo vieta. Pasirinktas laikas. Atlikėjai. Kostiumai. Muzika. Scenografija. Pasiruošimas renginiui. Renginio "Ketvirtokų išleistuvės" scenarijus. Pratarmė. Organizacinis darbas. Renginio planas. Priedai (3).
  Pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-01-17
 • Renginio scenarijus: Tarptautinė Taikos diena "Skrisk, taikos balandėli"

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Dalyviai. Situacija. Priemonės. Pasiruošimas renginiui. Įžanga. Renginio eiga. Renginio baigiamoji dalis. Priedai (2).
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-01-30
 • Rūpinimasis emociniu ir dvasiniu vaiko gyvenimu

  Įvadas. K. Miškinis. Nuo mažens vaiką reikia auklėti. Yves Lamontagne nuomonė. J. Bikulčius. Kraštutinės šeimos būsenos. Šeimos darna.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po