Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos namų darbai

Pedagogikos namų darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ugdymo metodikų praktika. Dienoraštis

  Matematikos pamokos pradinėse klasėse. Klaipėdos Regos ugdymo centras. Juodkartės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla. Pamokos tema: solfedžio, pakartoti dainą "Oi tai buvo, tai nutiko". Apie mokyklą. Darželis – mokykla "Svetliačiok". Pamokos tema: pakartoti įvardžius. Apie mokyklą. Klaipėdos Jaunimo centras. Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla. Pamokos tema: Ar reikia išlieti pyktį? Mokykla – darželis "Šaltinėlis". Pamokos tema: vienetai ir dešimtys. Apie mokyklą.
  Pedagogika, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-04-21
 • Ugdymo strategija ir taktika

  Edukologijos įvado kontrolinis darbas. Ugdymo perspektyvų samprata. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymui įtakos turintys svarbesni veiksniai. Bendrojo ugdymo tikslų problema. Tikslų rūšys. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-12-03
 • Ugdomoji pamokos analizė (17)

  Bendros žinios apie pamoką (surašoma prieš pamoką pasikalbėjus su mokytoju). Klasė: 3A. Dalykas: teisės pagrindai. Pamokos protokolas. Lentelė: Pamokos grandys/laikas, Mokytojo veikla, Mokinio veikla, Pastabos. Pamokos analizės schema. Pamokos tikslų ir struktūros atitikimas. Mokytojos pasirengimas pamokai. Racionalus laiko panaudojimas. Mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo(si) metodų efektyvumas. Mokytojos ir mokinių santykiai. Vertinimas pamokoje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-27
 • Ugdomoji pamokos analizė (18)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: matematika. Pamokos protokolas. Lentelė: Pamokos dalys ir laikas; Mokytojo veikla; Mokinio veikla; Pastabos. Pamokos analizės schema. Pamokos struktūros ir tikslų atitikimas. Racionalus laiko panaudojimas. Mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo/si metodai, jų naudojimo efektyvumas. Pamokos organizavimas (mokytojo ir mokinių darbo derinimas, instruktavimas, stebėjimas, grupinio ir individualaus darbo derinimas). Mokytojo ir mokinių santykiai. Auklėjimo principų laikymasis.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-07
 • Užduočių rinkinys girdimajam suvokimui tobulinti

  Įvadas. Neverbalinės užduotys. Verbalinės užduotys. Atpažinti garsą "M" žodžiuose atpažinti ir išskirti garsą "N" žodžiuose Žodžių, panašių garsine sudėtimi skyrimas. Užduotis skirta išgirsti garsų skaičių žodyje. išrinkti tuos, kurie prasideda logopedo sakomu garsu : "T", "K", "G", "D", "P", "B". Iš paveiksliukų krūvos išrinkti tuos, kurie prasideda logopedo sakomu garsu: "S", "Š", "Ž", "Z".
  Pedagogika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-06-15
 • Vaiko gerovės samprata mokslinėje ir teisinėje literatūroje (2)

  Operacinės apibrėžtys. Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje. Vaiko gerovė teisinėje literatūroje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-29
 • Vaiko pedagoginė-psichologinė charakteristika

  Trečios klasės mokinio psichologinė – pedagoginė charakteristika. Socialinis demografinis mokinio apibūdinimas. Mokinio mokslumo, jo elgesio ir kitos mokyklinės veiklos apibūdinimas. Mokinio psichinių procesų ypatybės. Mokinio asmenybės savybės.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vaiko stebėjimo praktikos aplankas

  Įvadas. 1 užduotis. Susipažinimas su ikimokyklinės ugdymo įstaigos ugdymo tikslais, uždaviniais, misija, vizija. 2 užduotis. Ankstyvojo amžiaus vaiko charakteristika teoriniu aspektu. 3 užduotis. Vaiko elgsenos stebėjimas, fiksavimas ir analizavimas. 4 užduotis. Vaiko bendravimo su bendraamžiais ir auklėtojais stebėjimas, fiksavimas ir analizavimas. 5 užduotis. Vaiko raidos lentelė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2011-05-02
 • Vaikų auklėjimas

  Įžanga. Kokį vaiką norite išauklėti? Auklėjimo sunkumai ir klaidos. Kaip geriau vaiką paveikti? Aktualūs vaikų auklėjimo klausimai. Drausmingumo ugdymas. Skatinimas. Bausmė. Vaikų užsispyrimas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-05-05
 • Vaikų globos įstaigos projektas: "Suvienykime širdis"

  Prevencinio projekto turinys. Situacijos pristatymas (problemos analizė). Problemos apibrėžimas: Programa - skirta Plungės vaikų globos įstaigos, tarpusavio santykių gerinimui, užtikrinti saugią socialinę aplinką vaikams, skatinti jų geraširdiškumą, supažindinti vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti. Informacija apie vykdymą. Projekto realizavimas su formuojama komanda. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo terminas. Projekto vykdymas. Projekto užbaigimas, apibendrinimas, patirties sklaida. Numatomas rezultatas. Projekto realizavimo būdai. Projektui reikalinga suma. Projekto vertinimas. Priedai (2).
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-21
 • Vaikų lytinė identifikacija

  Teorija apie vaikų lytinę identifikaciją. Tyrimo tikslai, uždaviniai, metodai. Tyrimo etapai. Tyrimo rezultatai. Rezultatų apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Vaikų žaidimai

  Įvadas. Pedagogų vaidmuo vaikų žaidimuose. Pedagogo vaidmuo laisvuosiuose žaidimuose. Pedagogo vaidmuo statybiniuose žaidimuose. Pedagogo vaidmuo judriuosiuose žaidimuose. Pedagogo vaidmuo didaktiniuose žaidimuose. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-12
 • Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos

  Lietuvos švietimo plėtotės vertybės, principai, siekiai, tikslai, priemonės bei siekiniai. Švietimo misija. Pagrindiniai švietimo plėtotės siekiai. Pagrindiniai 2003-2012 metų švietimo plėtotės siekiniai.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-07-17
 • Vertybės (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti visuomeniškai priimtų vertybių santykį su žmogaus socialumu. Vertybių samprata. Vertybių paskirtis. Vertybių svarba vaikų ugdyme. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-01-31
 • Vieniši tėvai ir jų problemos

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti nepilnos šeimos samprata ir su kokios problemos kamuoja tokias šeimas. Kas yra šeima? Nepilna šeima. Vienišų tėvų rūpesčiai. Patarimai vienišiems tėvams. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-01-05
 • Žaidimai lietuvių kalbos pamokai

  Tema. Žodynas. Lietuvių kalbos abėcėlė. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Kalbos garsų apibendrinimas. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Kalbos garsų apibendrinimas. Tikslas. Priemonės. Eiga. Neišskiriami garsai – Neišskiriamos raidės. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Prisimink daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Antonimai. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Sinonimai. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Prisimink daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Viskas apie daiktavardį ir būdvardį. Tikslas. Priemonės. Eiga. Tema. Reikšminės žodžio dalys.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Žingsniai į sėkmę su LOKI

  Įvadas. Projektinė idėja. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Situacijos analizė. Projekto pristatymas. LOKI išsireiškimai. Laukiamas rezultatas.
  Pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-06
 • Žmogus - didžiausia vertybė?

  Pranešimas studentams ir vyresnio amžiaus žmonėms apie tai, ar žmogus šiandieniniam pasaulyje didžiausia vertybė. Pranešimas. Eilėraštis. Grupinis darbas. Apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-19
Puslapyje rodyti po