Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos pavyzdžiai

Pedagogikos pavyzdžiai (340 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematikos pamokos planas: funkcijos riba taške. Funkcijos tolydumas

  Tikslas: Vaizdžiai išaiškinti funkcijos ribos taške sąvoką. Išmokti įrodyti, kad funkcija turi ribą, aptarti ribos taške apibrėžimą. Pažinti tolydžias funkcijas. Gilinti savarankiško tyrimo įgūdžius. Eiga. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-02-28
 • Matematikos pamokos planas: Ilgio, masės, vertės matai (smulkinimas)

  Klasė: 5. Tema. Tikslas: Pakartoti ilgio, masės, vertės matus ir mokyti stambesnius vienetus smulkinti. Uždaviniai. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Smulkiosios motorikos lavinimas. Mintinas skaičiavimas. Darbas su įtvirtinamąja medžiaga. Praktinio pobūdžio užduočių atlikimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-11-12
 • Matematikos pamokų teminis planas

  5 klasės matematikos pamokų teminis planas. Geometrinės figūros. Natūralieji skaičiai. Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais. Plotai. Reiškiniai, lygtys ir nelygybės. Trupmeniniai skaičiai. Dešimtainės trupmenos. Duomenų rinkimas ir tvarkymas. Rinkiniai. Erdviniai kūnai. Mokinių gebėjimų reikalavimai. Sąvokos. Aplinka, priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-08-08
 • Matematinės vakaronės planas

  Vakaronė. Tikslai. Testas: "Ar esi geras matematikas"? Rezultatai. Matematika lietuviškose dainose. Skaičiai mįslėse. Painiava. Matematinė pasaka. "Pasaka apie ženklus". Išmąstyk.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-05-05
 • Microsoft Excel pamokų planai

  Pirma pamoka: Pažintis su programa, lentelių kūrimas. Antra pamoka: Duomenų įrašymas, pagrindiniai veiksmai su lentelėmis. Trečia pamoka: Duomenų kopijavimas lentelėse. Lentelių formatavimas. Ketvirta pamoka: Savarankiškas darbas. Penkta pamoka: paprasčiausios formulės, funkcijos. Šešta pamoka: Statistiniai duomenys, savarankiškas darbas. Septinta pamoka: Piešimas ir diagramos. Aštunta pamoka: Baigiamasis darbas.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-04-23
 • Mišri pamoka II klasei

  Pateikiamas matematikos mišrios pamokos II klasei planas. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai, būdai. Priemonės. Situacija prieš pamoką. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-07-21
 • Muzikos pamokos išplėstinis planas

  Muzikos pamokos vedamos 4C - oje klasėje pagal V. Krakauskaitės vadovėlio 102-109 puslapius išplėstinis planas. Tema. Pamokos vedimo data. Tikslai. Priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-04-20
 • Muzikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos eigos aprašymas. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-02-19
 • Muzikos pamokos planas: ritmas

  Klasė: III. Pamokos tikslai: Supažindinti su ritmo sąvoka. Atlikti užduotis, sąvokai įtvirtinti. Pamokos tipas. Priemonės. Pamokos eiga-lentelė: Laikas; Mokytojo veikla; Mokinių veikla; Uždaviniai
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-01-07
 • Muzikos teminis pamokos planas

  Pavadinimas. Valandų skaičius per savaitę. Iš viso pamokų. Klasė 4. Mokinių skaičius. Tikslas. Muzikos dalyko pradinio ugdymo pakopoje tikslas- puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybiškumą ir emocingą, norinčią ir gebančią prasmingai dalyvauti muzikinėje veikloje asmenybę. Uždaviniai. Lentelė-planas. Mokomoji literatūra. Mokomosios priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-05-08
 • Nepamokinio renginio išplėstinis planas: "Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei"

  Tema. Data. Tikslai. Metodai. Forma. Pagalbinės priemonės. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Renginio užbaigimas. Priedai (4).
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-06-18
 • Nepamokinio renginio išplėstinis planas: Rudenėlio šventė

  Derliaus šventės scenarijus. Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Trukmė. Auditorija. Pasirengimas šventei. Pritaikymo galimybės. Renginio eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Nepamokinio renginio išplėstinis planas: Šventų Kalėdų šventė

  Laikas. Vieta. Dalyviai. Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Pasiruošimas šventei. Eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-10-31
 • Nepamokinio renginio planas: "Išbandyk save, įvertink draugus"

  Tema. Data. Tikslai. Metodai. Forma. Pagalbinės priemonės. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Renginio užbaigimas. Atrakcionai. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-06-18
 • Netradicinė lietuvių kalbos pamoka

  Pateikiamas išsamus planas kaip galima pravesti netradicine lietuvių kalbos pamoką. Teksto inscenizavimas. Tikslas. Metodas. Trukmė. Tetervinas ir lapė (lietuvių pasaka).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-10-11
 • Pagrindinė praktika. Įskaitinis renginys: "Beždžioniukų diskoteka"

  Tema: "Beždžioniukų diskoteka". Renginio tikslai. Metodai. Forma. Dalyviai. Vieta. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Planas ir eiga. Priedai (4).
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-05-20
 • Pamokos higieninė charakteristika (2)

  Pamokos higieninė charakteristika buvo vykdoma X gimnazijoje. Pamokos duomenys. Dalykas: Biologija. Klasė: 9. Pamokos vieta tvarkaraštyje. Mokinių darbingumas siejant su pamokų tvarkaraščiu. Kabineto kuriame vyksta pamoka, higieniniai parametrai, jų atitikimas higienos normas. Kabineto baldų atitikimas higienos normas. Moksleivių protinio darbingumo pokyčiai pamokos metų. Individualaus chronometražo protokolas. Išvados. Pamokoje perteiktos sveikatos saugojimo žinios. Auklėjamosios klasės mokinių "Sveikatos lapo" įrašų analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-05-28
 • Pamokos konspektas: "Elektros įtampa"

  Pamokos konspektas sudarytais 9 klasei, naujai temai "Elektrinė įtampa". Tikslai, metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga lentelė: skiriamas laikas, mokytojo veikla, mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-03-28
 • Pamokos planas (2)

  Dailės pamokos planas. Tema. Tikslai. Priemonės mokytojui. Priemonės mokiniams. Metodai. Vertinimo kriterijai. Kūrybos pamoka. Pamokos tikslo paaiškinimas. Kūrybinio sumanymo, jo realizavimo galimybių metodo ir būdo teorinis aiškinimas. Vaisių nauda žmogui. Geriausios mokslinės, meninės, techninės ir kitokios pavyzdžių analizės. Pasirinktos kūrybinės užduoties vykdymas per pamoką. Kūrybinės užduoties vykdymo aptarimas ir užbaigimas arba tobulinimo numatymas. Analizė, kaip ta pamoka vesta. Pavyzdžiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-05-23
 • Pamokos planas (3)

  Tema: Vienarūšių sakinio dalių apibendrinamieji žodžiai ir jų skyryba. Tikslai. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Priedai (3).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-05-24
Puslapyje rodyti po