Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos pavyzdžiai

Pedagogikos pavyzdžiai (340 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Technologijų pamokų išplėstiniai planai

  Nėrimas iš centro. Klasė. Mokinių skaičius. Tema. Forma. Tipas. Tikslai. Uždaviniai. Metodai ir metodiniai būdai. Priemonės. Pasiruošimas pamokai. Pamokos eiga. Pertrauka. Priemonė: Žaisliukai. Apsiuvimo įgūdžių įtvirtinimas. Klasė. Dalykas. Pamokos tema. Pamokos tipas. Pamokos forma. Pamokos tikslai. Uždaviniai. Metodai. Metodiniai būdai. Priemonės. Eiga. Idėjos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-10-31
 • Temos išplanavimas. Pamokos planas

  Temos išplanavimas. Pamokos planas. Klasė. Pamokos tema. Trukmė. Mokymosi uždaviniai. Mokinių motyvacija. Metodai. Mokomoji veikla. Mokymosi rezultatų įvertinimas. Pamokos struktūra. Pamokos eiga. Mokytojas. Moksleivi. Priemonės. Pamokos tema: Elektros apšvietimo jungimo schemos iš dvejų vietų. Bendrosios taisyklės moksleiviams, atliekantiems elektrotechnikos (laboratorinius praktikos) darbus mokyklos mokomosiose dirbtuvėse. Praktinių užduočių sprendimo algoritmas ieškant gedimų. Elektros apšvietimo jungimo schemos iš vienos vietos veikimo principas. Elektros apšvietimo jungimo schemos iš dviejų vietų veikimo principas.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-09-02
 • Tikybos pamokos planas

  Dalykas. Mokytojas. Klasė. Tema. Pamokos išplėstinis planas - konspektas. Pamokos tikslai. Pagrindiniai šaltiniai. Priemonės. Paskaita tėvams, visuomenei. Tėvų susirinkimas. Tema: vaikų rengimas pirmajai komunijai Arkangelo Mykolo parapijoje. Data. Tikslai. Ekskursija į Marijampolės miesto šv. Mykolo Arkangelo Mažąją baziliką ir į Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią. Pedagogo meninės, techninės kūrybos darbas. Adventinė popietė "Ateik, Jėzau, ateik". Ugdytinių darbų parodos, koncerto, varžybų, konkurso, konferencijos, olimpiados, akcijos: gerosios naujienos diena. Data. Dalykas. Tema: I dalies kartojimas. Tikslai. Pagrindiniai šaltiniai. Pamokos aprašas. Darbas us vaikais ir jaunimu. Žygis. Ekskursija į Šiluvą. Darbas vienuolijos įsteigtoje šeštadieninėje mokyklėlėje su vaikais ir jaunimu. Ekskursija į Alytų. Dalyvavimas kasmetiniuose vienuolijos organizuojamuose žygiuose jaunimui po Lietuvos šventoves. Dalyvavimas vienuolijos organizuojamose stovyklose vaikams. Darbas su šeimomis ir vaikais vienuolijos įsteigtame "Šeimos sambūryje" Marijampolės mieste. Darbas su parapijos jaunimu vienuolijos organizuojamose rekolekcijose. Kasmetinė veikla, ruošiant adventinius – kalėdinius renginius mokykloje.
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-04-05
 • Tikybos pamokos planas-konspektas

  Tema: vertybių skalė. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Temos pristatymas. Bendrosios vertybės. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2008-05-10
 • Tikybos pamokos planas: Gavėnios susikaupimas pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumą

  Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-04-05
 • Tikybos popamokinio renginio išplėstinis planas

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Įžanga. Eiga. Pabaiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-01-10
 • Ugdomoji pamokos analizė (16)

  Bendros žinios apie pamoką. Klasė. Dalykas. Mokytoja. Pamokos tema. Lentelė: Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos protokolas. Pamokos dalys ir laikas. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Pastabos. Pamokos analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-12-01
 • Ugdomoji pamokos analizė (19)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: Lietuvių kalba (gimtoji). Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2012-01-25
 • Ugdomoji pamokos analizė (3)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-06-08
 • Ugdomoji pamokos analizė (6)

  Stebėjimo tikslas: ugdymas per pamoką. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos protokolas. Stebėjimo tikslai. Pamokos struktūra. Ugdymo turinys. Ugdymo principai. Ugdymo metodai. Pažangos ir pasiekimų vertinimas. Pedagogo asmenybės vaidmuo. Mano požiūris į pamoką.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-12-06
 • Ugdomoji pamokos analizė (7)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: Istorija. Klasė - 5. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-12-20
 • Ugdomoji pamokos analizė (8)

  Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-12-22
 • Ugdomoji pamokos analizė (9)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: Biologija. Klasė: 1. Pamokos protokolas. Pamokos analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-01-10
 • Ugdomojo renginio išplėstinis planas: Atsisakymo įgūdžių formavimas - kaip pasakyti "ne"

  Ugdomojo renginio, vedamo 2008 sausio 31 d, Vilniaus "Minties" gimnazijoje, 2c klasėje išplėstinis planas: Atsisakymo įgūdžių formavimas - kaip pasakyti "ne". Renginio pavadinimas. Renginio vieta. Data. Renginio trukmė. Dalyviai. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Situacijos. Pirma situacija. Antra situacija. Trečia situacija. Ketvirta situacija. Penkta situacija. Renginio analizė. Vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2009-02-05
 • Valentino dienos scenarijus: "Karščiausia porelė"

  Tikslas. Metodai. Veikėjai. Scenarijus.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-11-03
 • Veiklos su ugdytinių tėvais planai

  Veiklos planas Nr. 1. Tema: "Susipažinimas". Turinys. Planas. Veiklos planas Nr. 2. Tema: "Vaikų tarpusavio konfliktai darželyje". Turinys. Planas. Veiklos planas Nr. 3. Tema: "Kompiuterinių technologijų įtaka vaikams: nauda ir žala". Turinys. Planas.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-12-21
 • Veiklos su ugdytinių tėvais planas

  Planas kaip galima būtų pravesti užsiėmimus tėvams. Kursai 4 klasės mokinių tėvams. Pirmas vakaras. Antras vakaras. Susipažinimo pratimas. Pratimas "Mano nuomonė apie ugdymo įstaigą". Žaidimas "Atvirukas". "Mano vaiko vardas". Apibendrinimas. Trečias vakaras. Žaidimas "Mokymasis išklausyti". Vaikų tarpusavio skirtumai ir galimybės. Pratimas "Popieriaus plėšymas". Žaidimas "Voratinklis". Apibendrinimas. Ketvirtas vakaras. Pratimas "Pozityvus dėmesys". Pokalbis apie tai kuo tėvai galėtų būti naudingi mokyklai. "Rankų pynė". Kavos pertrauka. Ko aš palinkėčiau savo vaikui. Palinkėjimai tėvams.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-03-05
 • Vidutinės protinės raidos ir regos sutrikimą turinčio vaiko charakteristika

  Pavardė, vardas. Gimimo metai, gimimo vieta. Socialinė raidos anamnezė. Ankstyvoji raidos anamnezė. Bendrosios motorikos raidos ypatumai. Smulkiosios motorikos ypatumai. Pažintinės veiklos ypatumai. Emocinės raidos ypatumai. Kalbos raidos ypatumai. Žaidimų ypatumai. Sensorinių sistemų raidos ypatumai. Savitvarkos įgūdžiai. Individualios savybės.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2011-01-28
 • Žaidimų planas

  Žaidimų planas savaitei. Pirmadienis. Žaidimo rūšis: judrusis žaidimas "Pereik liepteliu". Antradienis: Žaidimo rūšis: statybinis-konstrukcinis žaidimas "Vinguriukas upeliukas". Trečiadienis. Žaidimo rūšis: didaktinis žaidimas "Vandens sraigės". Ketvirtadienis: Žaidimo rūšis: siužetinis vaidmeninis žaidimas "Vandens Karalystėje". Penktadienis: Žaidimo rūšis: vaidybinis-inscenizacinis žaidimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-11-08
 • Žmogaus biologija ir sveikata pamokos planas: Virškinimo sistema

  Pamokos tema: Virškinimas. Tikslas. Uždaviniai. Mokymo metodai. Organizavimas ir veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-06-13
Puslapyje rodyti po