Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos pavyzdžiai

Pedagogikos pavyzdžiai (340 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dailės pamokos planas: futurizmas

  Klasė - 10. Laikas. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Pamokos dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-01-25
 • Dailės pamokos planas: graikų vazos

  Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Priemonės. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. Graikų vazos. Dėstymas. Amfora. Aribalas. Kilikas. Hidrija. Ritonas. Meandrai. Palmetė. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Refleksija.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-05-23
 • Dailės pamokos planas: medžiai

  Laikas. Tema. Tikslai. Metodai. Amžius. Priemonės. Pamokos planas. Išplėstinis pamokos planas. Savianalizė. Kaip pavyko. Mokinių darbai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2006-09-04
 • Dailės pamokos planas: secesijos stilius

  Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. Dėstymas. Secesijos stilius. Taikomoji dailė. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Refleksija.
  Pedagogika, pavyzdys(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Dailės pamokos planas: skulptūra

  Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Mokinių patyrimas. Priemonės. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. "Skulptūra". Dėstymas. Pirmykštė skulptūra. Senovės Egipto skulptūra. Antikinės Graikijos skulptūra. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Savarankiškas darbas. Refleksija.
  Pedagogika, pavyzdys(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Dailės pamokų metinis planas

  Dalyko tikslai. Lentelė: Pamokos tema, Pamokos uždaviniai, Mokinių pasiekimai, Metodai ir priemonės, Plano įvykdymo data.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-03-29
 • Dailės pamokų planai

  10 pamokų planai. Tema: Šaltos spalvos. Klasė. Laikas. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipai. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Tema: Begalinis pasikartojimas. Tema: Papuošalai, amuletai. Senieji dailės dirbiniai. Tema: Ženklai. Tema: Architektūra. Miesto planas-paveikslas. Tema: Drugelis. Linijų ir dėmių nuotaikos. Tema: Šiltos spalvos. Tema: Buitinis žanras. Tema: Kaligrafija. Tema: Kalendorius. Klasės kalendorius.
  Pedagogika, pavyzdys(17 puslapių)
  2008-03-27
 • Darbų pamokos planai: langas, langinės ir užuolaidos

  6 darbų temos: "Lango projektas-langas kaip suvenyras". Langų pavyzdžiai. "Rėmo kryžmės konstravimas". Kryžmės variantai. "Rėmo sujungimo būdai", "Palangė ir viršulangis", "Langinės", "Užuolaidos ir stiklo dekoras". Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2009-02-27
 • Darbų pamokos planas: erdvinis konstravimas

  Užduotis. Dirbinys iš šaknų ir šaknelių. Pagrindiniai pamokos tikslai. Metodai. Mokomosios priemonės. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Darbinė dalis. Baigiamoji dalis. Darbas iliustruotas paveiksliukais.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-03-18
 • Darželio vasaros užsiėmimų programa

  5-6 metų ir priešmokyklinė grupė. Data, laikas. Temos pavadinimas. Tikslai ir uždaviniai. Ugdomos kompetencijos. Vaikų veiksena. Priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(20 puslapių)
  2007-11-26
 • Detalus lietuvių kalbos pamokos aprašas: pasaka "Ežys ir kiškis"

  Klasė: II. Pamokos tema: Dzūkų pasakos "Ežys ir kiškis" sekimas. Mokymosi situacija: Mokiniai supažindinti su pasakos žanru ir žino, kuo pasakos sekimas skiriasi nuo pasakos skaitymo, taip pat yra skaitę pasakas vaidmenimis. Pamokos uždavinys: naudojant paveikslėlių seriją, skaitant pasaką vaidmenimis, išrašant reikšmingiausius veiksmo žodžius mokytis pasekti pasaką "Ežys ir kiškis". Reikalingos priemonės: Šataitės M. eilėraštis "Ežys", lapai su pasaka ir paveikslėlių serija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-01-14
 • Ekonomikos pamokos planas: Gamybos veiksniai ir ištekliai

  Pamokos tema. Tikslai. Uždaviniai. Mokymo būdas. Pagrindinės sąvokos. Organizacinė dalis. Įvadas į naują temą. Naujos temos dėstymas. Įtvirtinimas ir apibendrinimas. Dalomoji medžiaga. Diskusijos klausimai. Uždavinio sprendimas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Ekonomikos pamokos planas: Pagrindinių šalies gyvenimo lygį vertinančių rodiklių analizavimas. Bendras vidaus produktas

  Klasė: 9 arba 10. Uždaviniai. Trukmė. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Priemonės. Trumpa eiga. Išplėstinis pamokos planas. Naujos temos aiškinimas. Naujos medžiagos perteikimas. BVP ir BNP apibrėžimai ir sudedamųjų dalių aiškinimas. BNP (Bendrasis nacionalinis produktas). Ekonominiai pokyčiai ir jų poveikis BVP dydžiui. Medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Apibendrinimas. Priedai (2).
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2011-03-22
 • Ekonomikos pamokų planai

  Pamokų planai: "Riešutų rinka". Rinka. Pasiūla. Tema. Trukmė. Mokymosi uždaviniai (rezultatai). Mokymosi motyvacija. Metodai. Pamokos tipas. Namų darbų aptarimas ir apklausa. Priėjimas prie naujos temos/ naujos temos paskelbimas. Naujos pamokos dėstymas. Apibendrinimas/akcentavimas. Įtvirtinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(10 puslapių)
  2007-02-28
 • Ekskursija į Lietuvos edukologijos universiteto gamtos mokslų fakulteto oranžeriją

  Biologijos dalykinio renginio vedamo 6 klasėje planas. Renginio tema: Pasaulio augalai. Mokinių grupės. Kelionės tikslas. Ekskursijos dalyviai. Ekskursijos trukmė. Temos aktualumas. Tikslas. Uždaviniai ugdymo. Ugdymosi uždaviniai. Pasiruošimo etapai. Pasirengimas. Ekskursijos eiga. Ekskursijos rezultatai ir išvados. Ekskursijos aptarimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2012-02-21
 • English lesson plan: Extreme sports

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos pamokos planas: Ekstremalus sportas. Type of the lesson. Topic. Aims. New vocabulary. Course book. Box: Stage, content, method. Timing. Teacher’s activities. Students activities. Teaching aids. Notes. Note 1 (vocabulary).
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-10-22
 • Etikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos tema: Kvailių skaičius begalinis. Pamokos problema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos metodai. Priemonės. Literatūros sąrašas. Lentelė: Pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2009-12-07
 • Etikos pamokos planas: "Kaip nuraminama sąžinė?"

  Tema. Situacija. Forma. Priemonės. Tipas. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Pamokos struktūra. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-03-07
 • Etikos pamokos planas: "sunkūs" paaugliai

  Klasė. Tema: "Sunkūs" paaugliai arba kodėl paaugliai elgiasi agresyviai? Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Pasiruošimas pamokai. Pamokos dalys. Pamokos eiga. Lentelė: laikas, pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, pastabos. Aptarimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-12-09
 • Etinio pokalbio planas: "Abejingumas mums ne draugas"

  Išplėstinis etinio pokalbio planas tema "Abejingumas mums ne draugas". Klasė 5-6. Tikslai. Metodai. Pasiruošimas pokalbiui. Įvadinis pokalbis. Literatūrinių pavyzdžių pateikimas ir analizė. Realių gyvenimo situacijų pateikimas, jų analizė. Išorinis žvilgsnis į nagrinėjamą temą. Taisyklės formulavimas, raginimas jos laikytis ir nesuklysti.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-12-17
Puslapyje rodyti po