Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos pavyzdžiai

Pedagogikos pavyzdžiai (340 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių kalbos pamokų planai

  Praktinių įgūdžių lavinimas. Kalbėjimo bei ryškaus skaitymo įgūdžių lavinimas. Tikslai. Darbo formos. Priemonės. Metodai ir būdai. Pamokos situacija. Daiktavardžiai su priešdėliais pa-, už- (užu-).Veiksmažodžiai mėtytis, voliotis, riogsoti. Tikslai. Darbo formos. Priemonės. Metodai ir būdai. Pamokos situacija. Daiktavardžiai su priesaga –tuvė. Daiktavardžių su priesagom – ykla, - inė pakartojimas. Pagalbos pasiūlymo ir atsisakymo intencijos. Sangrąžinių veiksmažodžių daryba ir vartosena. Sangrąžinių veiksmažodžių darybą ir vartoseną (įgūdžių lavinimas). Veiksmažodžių smaguriauti, vingiuoti, atjausti, suuosti semantika bei vartosena. Neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko dalyviai. Neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko dalyvių darybą ir vartosena (įgūdžių lavinimas). Kalbėjimo bei skaitymo įgūdžių lavinimas. Prielinksnių vartojimas: kartojimas, įgūdžių lavinimas. Kalbėjimo bei rašymo įgūdžių lavinimas. Praktikos ataskaita. Popamokinio renginio aprašymas. Viktorina: mįslės, patarlės, priežodžiai. Tikslai.
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-01-18
 • Lietuvių kalbos teminis planas 6 klasei

  Gimtosios kalbos ugdymo tikslai. Pamokų temos. Pamokų skaičius. Pamokos uždaviniai. Atsiskaitymo formos ir vertinimo būdai. Išsilavinimo standartai.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-10-19
 • Lietuvių kalbos teminis planas 7 klasei

  Tikslai. Pamokos tema. Uždaviniai. Atsiskaitymo forma. Išsilavinimo standartai.
  Pedagogika, pavyzdys(28 puslapiai)
  2007-10-19
 • Lietuvių kalbos teminis planas 8 klasei

  Lentelė: Savaitė; Literatūrinis lavinimas; Kalbos ugdymas; Kalbos nagrinėjimas; Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2009-01-08
 • Lietuvių kalbos teminis planas 9 klasei

  Tikslai. Savaitė. Pamokos tema. Uždaviniai. Ugdymo standartai. Atsiskaitymo forma.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-10-19
 • Literatūros pamokos išplėstinis planas: B. Sruoga "Milžino paunksmė"

  Klasė: 11. Tema. Uždaviniai. Pamokos tipas ir forma. Metodai ir būdai. Mokymo priemonės. Vertinimas. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūra, metodai, laikas, Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-11-12
 • Literatūros pamokos planas: A. Konanas Doilis "Mėlynasis karbunkulas"

  Išplėstinis pamokos planas. Tema. Tikslai. Tipas. Metodai ir būdai. Pamokos situacija. Kabineto parengimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-27
 • Literatūros pamokos planas: A. Konanas Doilis "Mėlynasis karbunkulas" (2)

  Klasė: 7. Data. Tema. Uždaviniai. Tipas: Metodai ir būdai. Priemonės. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūros dalis, vartojami metodai (numatomas laikas), Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-10-28
 • Literatūros pamokos planas: S. Lagerliof "Portugalijos karalius"

  Tema. Tikslai. Pamokos tipas ir forma. Metodai ir būdai. Mokymo priemonės. Pamokos situacija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-24
 • Logopedijos pamokos išplėstinis planas

  Tema: garso [r] įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Dėmesio lavinimas. Smulkioji motorika. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso [r] artikuliacijos aptarimas. Foneminės klausos lavinimas. Garso [r] tarimas žodžiuose ir sakiniuose. Užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2010-01-26
 • Logopedinių pratybų išplėstinis planas: fonologinis kalbos sutrikimas (nežymi pseidobulbarinė dizartrija)

  Logopedinė išvada. Tema: garso [ž] įtvirtinimas. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Nuteikimas darbui. Smulkiosios motorikos lavinimas. Kvėpavimo pratybos. Artikuliacinio aparato mankšta. Garso [ž] tarimas. Foneminės klausos lavinimas. Garso [ž] įtvirtinimas tekste. Apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2006-11-13
 • Logopedinių pratybų planas

  Data. Vardas. Amžius. Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Motorikos lavinimo pratybos. Smulkiosios motorikos lavinimas. Oralinės motorikos lavinimas. Oralinių raumenų įtampos, normalizavimas (veido, lūpų, liežuvio masažas). Oralinių judesių lavinimas. Kalbinio kvėpavimo mokymas. Fonacijos lavinimo pratybos. Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas. Minkštojo garso [š‘] tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose. Pratybų užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-09-30
 • Logopedinių pratybų planas: fonologinis kalbos sutrikimas (pseudobulbarinė dizartrija)

  Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas. Taisyklingo kalbinio kvėpavimo pratybos. Artikuliacinio aparato mankšta. Garso ž tarimo mokymas atskirai, skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas (burna uždengta). Rišliosios kalbos ugdymas. Užduotys žodyno turtinimui.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-11-13
 • Mamos dienos šventės scenarijus

  Tema. Idėja. Tikslas. Uždaviniai. Vieta. Renginio laikas. Pasiruošimo laikas. Renginio vizualinės priemonės. Renginio globėjai. Trukmė. Auditorija. Atlikėjai. Apipavidalinimas. Programa ir scenarijus.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-03-02
 • Matematikos išplėstinis planas: daugyba (2)

  Klasė: 2. Tema: Daugyba. Tikslai. Lentelė: Pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-05-05
 • Matematikos pamokos planas (2)

  Matematikos teminis planas 9 klasei. Įvadas. Tikslai. Ugdymo turinys. Mokymo ir vaizdinės priemonės. Mokinių žinių vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-09-10
 • Matematikos pamokos planas (3)

  Išplėstinis matematikos pamokos planas. Klasė: 10. Kursas: pagrindinis. Trikampio ploto skaičiavimas. Lentelė: laikas/etapai, mokytojo veikla, mokinių veikla. Priedas (skaičiavimai).
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Matematikos pamokos planas (4)

  Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Pamokos eiga. Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Pamokos eiga. Matematikos išplėstinis pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Stambinimas. Pamokos eiga. Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Stambinimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-09-22
 • Matematikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Pamokos aprašymas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Matematikos pamokos planas: dviejų narių sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formulės

  Tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. Naujos temos aiškinimas. Uždavinių sprendimas. Pamokos apibendrinimas. Namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-10-05
Puslapyje rodyti po