Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos pristatymai

Pedagogikos pristatymai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika

  PowerPoint pristatymas. Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika. Humanizmas. Klasikinis antropocentrizmas. Naujasis antropocentrizmas. Kita žmogaus samprata. Humanizmo principai. "Humanistinis potencializmas" - šiuolaikiniam humanizmui būdinga nuostata. Humanistinio ugdymo ypatumai XX amžiuje. K. Rodžersas (Rogers). A.H. Maslou (Maslow)ir kt. Ugdytinis. Ugdymas. Pedagoginės nuostatos. Radikalios išraiškos. Diskusijai.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-15
 • Fonologinių ir rašytinės kalbos sutrikimų sąsajos

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas: Išnagrinėti fonologinių kalbos sutrikimų įtaką rašomajai kalbai. Uždaviniai: Išanalizuoti fonologinių kalbos sutrikimų sampratą bei fonologinės analizės įgūdžių plėtojimąsi. Atskleisti vaikų, turinčių fonologinių sutrikimų, foneminio suvokimo gebėjimus. Išsiaiškinti vaikų fonologinių kalbos sutrikimų ir mokymosi rašyti ryšį.
  Pedagogika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-05-17
 • Geografijos didaktika

  PowerPoint pristatymas. Geografijos istorija. Dalyko tikslai ir uždaviniai. Bendrieji geografijos ugdymo tikslai. Vertybinės nuostatos ir gebėjimai. Bendrasis kursas. Išplėstinis kursas. Kompiuterių panaudojimas mokant geografijos. Mokomųjų kompiuterinių programų klasifikacija. Gis – šiuolaikinė geografijos informacinė sistema. Geografijos mokymui naudojamų kompiuterinių programų kalbos.
  Pedagogika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-10
 • Geografijos pamoka: vidinė Žemės sandara

  PowerPoint pristatymas. Geografijos pamokos planas 11 klasei. Tikslai. Žemės pjūvis. Žemės pluta. Didžioji mantijos dalis. Kaip tiriamos Žemės gelmės? Mokslininkai pasitelkia sudėtingus tyrimo būdus. Žemės plutos susidarymo istorija.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-10-24
 • Kaip mokytis (2)

  PowerPoint pristatymas. Kaip mokytis? Pamokos aprašymas. Rezultatas. Išvados. Kaip mokytis? Atmintinė. Dėmesio sutelkimas. Neįdomi istorija? Neįdomi biologija ar geografija? Teksto supratimas. Kas ir kaip gali tau padėti. Įsiminimo technika. Patarimas. Bendras metodas.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-05-23
 • Klasės auklėtojo vaidmenys ir funkcijos humanistinė ugdymo paradigma grindžiamoje mokykloje

  PowerPoint pristatymas. Klasės auklėtojas – mokinių auklėjimo organizatorius. Auklėtojo veiklos teorinis pagrindas. Bendroji ugdymo koncepcija. Ugdytinių amžiaus ypatumai. Klasės auklėtojas – pedagogų bendruomenės narys. Būdai, kurie padėtų dalykų mokytojams susieti pamokas ir nepamokinę mokinių veiklą. Svarbiausio klasės auklėtojo veiklos barai (klasės auklėtojo veiklos planavimas). Auklėtojo funkcijos. Bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais ir visuomene. Veiklos planavimas. Pagrindiniai auklėjamieji tikslai.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-04-15
 • Klasės bendruomenė: samprata, santykiai, struktūra

  PowerPoint pristatymas. Klasės bendruomenės samprata. Bendruomenės ir jos vaidmens auklėjant asmenybę vaidmuo įvairiose mokslo srityse. Bendruomenės samprata. Kada klasę galime vadinti bendruomene? A. Šerkšno požiūris į klasės bendruomenę. Svarbiausi klasės bendruomenės bruožai. Mokinių savivaldos reikšmė. Sėkmingos bendruomenės reikšmė kiekvienam mokiniui. Santykiai klasės bendruomenėje. Tarpasmeniniai santykiai. Ugdytinių santykiai. A. Šerkšno požiūris į tarpasmeninius santykius. Klasės lyderis, savybės. Klasės bendruomenės struktūra.
  Pedagogika, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-02-28
 • Kūrybinė sporto pedagogo veikla. Sportininkų kūrybingumo ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Kūrybinė trenerio veikla. Kūrybingos darbinės veiklos požymiai. Sportininkų kūrybingumo ugdymas.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-01-06
 • Kvaišalai

  PowerPoint pristatymas "Ką mokiniai turėtų žinoti apie kvaišalus". Darbo tikslas. Uždaviniai. Kvaišalai arba narkotikai. Narkotikų vartojimo priežastys. Priklausomybę sukeliančių medžiagų pasekmės. 10 priežasčių, kodėl reikėtų pasakyti narkotikams tvirtą "Ne". Skubi pagalba perdozavus. Prevencijos metodai.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-05-16
 • Liberty University

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Alumni Welcome Center. Fully Accredited. Financial Aid. Grants.
  Pedagogika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-10
 • Lietuvos-Europos Sąjungos (ES) kultūrinio bendradarbiavimo programos

  PowerPoint pristatymas "Lietuvos-Europos Sąjungos (ES) kultūrinio bendradarbiavimo programos". Leonardo da Vinci II - parama profesiniam mokymui. Leonardo da Vinci programa siekia šių tikslų. Veiklos būdai. Mobilumas. Stažuotės. Mainai. Bandomieji projektai. "Erasmus" programa. Pagrindiniai "ERASMUS" programos tikslai. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-06-12
 • Mokyklų vadovų atestacija. Atestacijos kaita, priežastys, naujovės

  PowerPoint pristatymas. Vadovų atestacijos kaita ir priežastys. Naujovės atestacijos nuostatuose. Nuostatai. Nuostatų priedai. Naujai parengta ir patvirtinta. Vadybinės veiklos sritys. Perkeliamosios vadovo kompetencijos. Sritis: Švietimo politikos išmanymas ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio plano rengimas bei įgyvendinimas. Vadybos ekspertas gali. Apie vadovų atestaciją.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-10-31
 • Mokymo metodai (2)

  PowerPoint pristatymas. Metodas. Mokymo metodai. Mokymo metodai skirstomi. Informaciniai mokymo metodai. Informaciniai metodai skirstomi. Informacinio mokymo metodai. Teikiamieji mokymo metodai. Paskaitų metodas vartotinas, kai. Paskaitų metodas netinka, kai. Šiuo metodu siekiama. Pokalbio metu keliami tokie reikalavimai. Demonstravimas. Atgaminamieji mokymo metodai. Praktiniai – operaciniai mokymo metodai. Praktiniai operaciniai mokymo metodai. Pratybos. Kūrybiniai mokymo metodai. Be tradicinių ugdymo metodų išskiriami dar ir šie.
  Pedagogika, pristatymas(26 skaidrės)
  2006-12-13
 • Mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Pedagoginis vertinimas. Skatinamasis vertinimas. Vertinti galima. Vertinimo tikslai. Kūno kultūros pasiekimų vertinimas. Žinių tikrinimas ir vertinimas. Noras mokytis priklauso.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2011-04-07
 • Mokymosi motyvacija (3)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra motyvacija. Dabartinė motyvacijos samprata vadovaujasi 3 pagrindinėmis idėjomis. Čikagos universiteto psichologo ir ugdymo specialisto M. Csikszentmihalyi darbai. Motyvacijos veiksniai. Sėkmė. Susidomėjimas. Rezultatų žinojimas. Elgesys priklauso nuo daugelio faktorių. Maslow poreikių hierarchija. Kas gali įtakoti mokymosi motyvaciją. Kuo pasireiškia laimėjimų motyvacija kaip mokymosi motyvacijos veiksnys. Motyvacijos rūšys. Informuojamasis atpildas/skatinimas priklauso. Kontroliuojamasis atpildas. Ar intelektas turi įtakos vaiko motyvacijai. Kokia tėvų /šeimos įtaka mokymosi motyvacijai. Kaip socialinė įtaka susijusi su mokymosi motyvacija. Kas trukdo mokymosi motyvacijos formavimuisi. Ką gali padaryti mokykla. Ką gali padaryti mokytojas. Ką galima pasiūlyti mokiniams. Ką gali padaryti vadovas. Ką gali padaryti specialistai. Penkiolika motyvacijos stiprinimo būdų, kurie naudojami mokykloje.
  Pedagogika, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-09-18
 • Mokinių tėvų ir mokyklos vaidmuo mokyklos kaitoje

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: Tėvai turi suvokti kintančią mokyklos prigimtį, tačiau lygiai taip pat svarbu ir mokykloms pripažinti šeimos požiūrį, patirtį bei stipriąsias puses. Darbo uždaviniai: Išryškinti tėvų ugdomąjį vaidmenį mokyklos popamokiniame gyvenime. Įvertinti efektyviausius mokyklos ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Paanalizuoti pedagogo požiūrį į tėvų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Atskleisti šeimos ir mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą ir naudą , gerinant mokinių mokymosi kokybę.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-04-27
 • Naujosios didaktikos srovės ir jų atstovai

  PowerPoint pristatymas. Naujosios didaktikos srovės ir jų atstovai. Hiugo Gaudikas. H. Gaudigo pagrindinės idėjos. O. Dekroli. P. Petersenas. Pagal savarankišką individualių užduočių atlikimą mokiniai skirstomi į 4 grupes. M. Montesori.
  Pedagogika, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-12-05
 • Pamoka: barokas ir vargonai

  PowerPoint pristatymas. Ž. Liauksmino "Graduale" fragmentas. Barokas. Baroko bažnytinės muzikos kompozitoriai. Vargonai. Vargonų sandara. Vamzdžiai. Vamzdžių rūšys. Grafiniai pavyzdžiai. Vargonų balsai. Oro padavimo sistema. Vargonų istorija. Vertingi vargonai.
  Pedagogika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-12-19
 • Pamoka: Renesansas

  PowerPoint pristatymas. Renesansas. Renesanso muzika. Bažnytinė muzika. Pasaulietinė muzika. Instrumentinė muzika. Tapyba. Renesanso apranga.
  Pedagogika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-19
 • Papildomas ekologinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas. Vaikų ekologinio ugdymo galimybės. Pirma klasė. Antra klasė. Trečia klasė. Ketvirta klasė.
  Pedagogika, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-04-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po