Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos pristatymai

Pedagogikos pristatymai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Papildomas gamtamokslinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Papildomas ugdymas. Papildomo ugdymo veiklos turinys. Papildomas gamtamokslinis ugdymas. Aplinkosauginis ir ekologinis ugdymas.
  Pedagogika, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-04-27
 • Papildomas gamtamokslinis ugdymas pradžios mokykloje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: išsiaiškinti papildomo gamtamokslinio ugdymo įgyvendinimą pradinėje mokykloje.
  Pedagogika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-04-27
 • Pateiktys - mokytojo pagalbininkės

  PowerPoint pristatymas. Pamoka-televizorius. Informacinių technologijų taikymo ugdymo procese tikslai. Darbo metodai, taikomi panaudojant kompiuterio galimybes, labai įvairūs. Pateiktys pamokose. Kodėl patogu naudoti skaidres? Aprašomas darbo metodas – pateiktys – padeda siekti ugdymo tikslų.
  Pedagogika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-06
 • Pedagogika (10)

  PowerPoint pristatymas. Asmenybės ugdymas (-is) ir vystymas (-is). Protinio vystymosi lygiai. Dvasinis vystymasis. Asmenybės vystymosi teorijos. Žmogaus vystymuisi turintys įtakos veiksniai. Probleminės sritys. Moksliniai pedagoginiai tyrimai. Pedagogikos mokslo ir tyrimų principai. Pedagogikos mokslo lygiai. Pedagogikos mokslo funkcijos. Pedagogikos moksle kylantys sunkumai. Pedagoginio tyrimo struktūra. Mokslinio tyrimo metodai. Mokslinių tyrimų rodikliai. Mokyklotyra, mokyklos valdymas (menedžmentas). Vadovavimo institucijos. Vykdomosios institucijos. Mokyklinės veiklos valdymas. Pedagoginiai santykiai (interakcija, sąveika). Poreikiai. Santykių lygiai, tipai. Santykių stiliai. Pedagoginio bendravimo struktūra.
  Pedagogika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-05-09
 • Pedagogika (9)

  PowerPoint pristatymas. Pedagogikos objektas ir dalykas. Ugdymas kaip visuomeninis reiškinys. Ugdymas kaip autokratinės sistemos apibrėžtis. Ugdymo funkcijos. Veiksniai, įtakojantys ugdymą. Svarbesni ugdymo akcentai. Pedagogikos kategorija.
  Pedagogika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-05-09
 • Pedagoginiai bendravimo kultūros reikalavimai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pedagogų vertinimas pagal kriterijus . Bendravimo barjerai . Pedagogo bendravimo kultūra . Bendravimo darna. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(10 skaidrių)
  2011-01-05
 • Pedagoginiai invariantai

  PowerPoint pristatymas. Selestenas Frenė. Vaiko esybė yra tokia pat kaip suaugusiojo. Tai, kad žmogus aukšto ūgio, dar nereiškia, kad jis pranašesnis už kitus. Vaiko elgesys mokykloje priklauso nuo jo psichinės struktūros ir sveikatos. Niekas – nei vaikas, nei suaugęs – nemėgsta, kad jam būtų įsakinėjama. Niekas nemėgsta rikiuotis pagal komandą, nes tai reiškia pasyvų paklusimą kito nuomonei. Žmogus nemėgsta atlikti darbų "lazdos varomas", net jei darbas jam nėra nemalonus; pasipriešinimą gimdo prievartos naudojimas. Kiekvienas žmogus nori pats rinktis užsiėmimą, netgi kai šis nėra jam naudingas. Niekas nemėgsta dirbti tuščiai, kaip robotas, atlikti jam svetimus ir nesuprantamus veiksmus, aklai paklusti svetimo valiai. Svarbu, kad kiekvienas darbas būtų motyvuotas. Galas scholastikai. Kiekvienas žmogus nori sėkmės. Nesėkmė žlugdo darbą ir slopina entuziazmą. Natūralus vaiko užsiėmimas – ne žaidimas, o darbas. Efektyviausias žinių perėmimo būdas – ne stebėjimas, ne aiškinimas ir ne demonstravimas, o eksperimentavimas – natūralus ir universalus pažinimo metodas. Atmintis, kurią mokykla taip garbina, yra vertinga, jei padeda eksperimentuoti. Žinios įgyjamos eksperimentuojant, o ne išmokstant atmintinai taisykles ar dėsnius. Iškalti juos atmintinai – tai panašu į arklio kinkymą vežimo gale. Vaikas nemėgsta klausytis aiškinimų ex cathedra. Vaikas nepavargsta nuo darbo, kuris atitinka jo gyvenimo poreikius. Niekas – nei vaikas, nei suaugęs – nemėgsta prižiūrėtojų ir bausmių. Tai žmogaus žeminimas, ypač jei tai daroma viešai. Pažymių rašymas ir mokinių klasifikavimas – klaidinga nuostata. Stenkimės kuo mažiau kalbėti. Vaikui nepatinka dirbti "avių bandoje", kur kiekvienas privalo paklusti "piemeniui".Jis nori dirbti individualiai ar kolektyviai, jei vyrauja bendradarbiavimo atmosfera. Klasėje svarbu palaikyti tvarką ir drausmę. Bausmė – visuomet klaida. Ji žemina ir trukdo siekti tikslų. Ji – kraštutinė priemonė. Perpildyta klasė – visuomet pedagoginė klaida. Šiuolaikinė didelių mokyklos kompleksų (kombinatų) kūrimo koncepcija veda prie mokinių ir mokytojų susvetimėjimo. Tik demokratiška mokykla – demokratinės visuomenės pamatas.
  Pedagogika, pristatymas(38 skaidrės)
  2007-12-05
 • Pedagoginio poveikio būdai ir jų taikymo sąlygos

  PowerPoint pristatymas. Sąvokos samprata. Pedagoginio poveikio būdų grupės. Pačių pedagoginio poveikio būdų yra daug. Kuo daugiau treneris jų taiko, tuo jam lengviau dirbti. Labiausiai paplitę ir dažniausiai vartojami. Pasitikėjimas. Moralinis rėmimas. Patarimas. Įtikinimas. Įtaiga. Netiesioginis poveikis. Skatinimas. Moralizavimas. Pagyrimas. Apdovanojimas. Užuomina. Ironija. Širdgėlos reiškimas. Pastaba. Perspėjimas. Neigiamas reagavimas. Sutramdymas. Sprogimas. Pasmerkimas. Bausmė. Pedagoginio poveikio būdų taikymo sąlygos.
  Pedagogika, pristatymas(29 skaidrės)
  2010-11-30
 • Pedagoginis meistriškumas (2)

  PowerPoint pateiktis. Pedagoginė veikla. Pedagogo veikla. Pedagogo profesinės savybės. Treneris ir jo veikla. Trenerio pedagoginis meistriškumas. Pedagogo autoritetas. Pagrindiniai pedagoginio meistriškumo struktūros dėmenys yra. Pedagoginį meistriškumą lemia gebėjimas. Pedagoginis taktas – ypatinga pedagoginio meistriškumo sąlyga. Reikšmingi ir specialūs mokytojo gebėjimai. Mokytojų pasitenkinimas darbu. Mokytojo pašaukimas.
  Pedagogika, pristatymas(33 skaidrės)
  2011-01-06
 • Pedagogo profesijos paveikslas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Funkcijos. Pedagogo veikla. Pedagogo kvalifikacija. Pedagogui reikalingos savybės. Ugdymo/si aplinkų kūrimo kompetencija. Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetencija. Mokymo/mokymosi proceso valdymo kompetencija. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija. Mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencija. Mokinio pažinimo ir mokinių pažangos pripažinimo kompetencija. Profesinio tobulėjimo kompetencija. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Veiklos objektas. Darbo vieta. Darbo priemonės.
  Pedagogika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-03-02
 • Pedagogo ugdomosios galimybės ir ribos

  PowerPoint pristatymas. Pedagogo profesijos išskirtinumas. Pedagogo veikla skyla į dvi dalis. Pedagoginio veikimo mechanizmai. Pedagogo asmenybės vaidmuo ugdymo procese. Taigi brandžiausiais asmenybės kriterijais laikoma. Draugų poveikis ugdymui(si). Bendraamžių ugdomojo potencialo ypatumai. Draugų poveikio priklausomybė nuo amžiaus. Dvasinės negalios simptomai. Pedagoginė pagalba esant dvasinei negaliai. Optimistinis požiūris į pedagoginę pagalbą. Virtualios aplinkos įtaka ugdymui(si) Aplinkos samprata. Ugdymo tikslų samprata į jų kėlimo problemos. Ugdymo tikslų apibrėžtis. Ugdymo tikslų struktūra. Svarbesnės ugdymo tikslų kėlimo teorijos. Pakilumo teorijos sąsajos su ugdymo tikslais. Naujoji ugdymo tikslų taksonomija. Auklėjimo tikslų kėlimo metodologiniai pamatai. Auklėjimo tikslų kėlimo psichologiniai ypatumai. Pedagoginės auklėjimo tikslų kėlimo prielaidos.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2010-06-01
 • Pragmatizmas ir konstruktyvizmas ugdyme

  PowerPoint pristatymas. Pragmatizmas. Pirmtakai. Kas yra pragmatizmas? Konstruktyvizmas. Kostruktyvistinės pažinimo teorijos filosofijoje. Ištakos. Konstruktyvizmas pedagogikoje.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-01-03
 • Priesagos mokymas

  PowerPoint pristatymas. Žodžio priesaga. priesagų rašyba. Pasakyk kuo daugiau žodžių su priesagomis. Parašykite, kodėl žvėrys neatėjo statyti namo. Pedagoginė pertraukėlė. Pagal pateiktus žodžius papasakoti trumpą istoriją. Pabrauktus žodžius parašyk su priesaga.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-04-01
 • Progresyvistinė ugdymo koncepcija

  PowerPoint pristatymas. Progresyvistinė ugdymo koncepcija. Progresyvizmo didaktikos principai. Progresyvistinei ugdymo teorijai ir praktikai būdinga. Socialinis rekonstrukcionizmas. Non scholae, sed vitae discimus - In schola vivere discimus. Ar išdrįs mokyklos pertvarkyti visuomenę? Rekonstrukcionistai. Ugdytojas. Mokymo programa. Kritika. Pamąstymui.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-12-15
 • Renginio planas: tėvų susirinkimas

  Klasė. Tema: "Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikams mokytis". Tikslai. Forma. Vaizdinės priemonės. Metodai. Susirinkimo eiga. Pranešimas. Keletas praktiškų patarimų. Priedas: lankstinukas.
  Pedagogika, pristatymas(5 puslapiai)
  2008-08-21
 • Renginio scenarijus: kompozicija Pauliaus Širvio atminimui

  Pauliaus Širvio eilėraščiais paremta vaidybinė kompozicija. Skirta vaikams.
  Pedagogika, pristatymas(5 puslapiai)
  2008-08-21
 • Saviraiška ir polinkių plėtotė: sveikatos ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Laisvalaikio leidimas, kenkiantis sveikatai. Sveikos gyvensenos ugdymo svarba. Sveikatingumą ugdantys būreliai. Būrelių, ugdančių sveikatingumą veikla. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-04-27
 • Sisteminis požiūris į mokymo ir mokymosi procesą

  PowerPoint pristatymas. Skyriuje "Sisteminis požiūris į mokymo ir mokymosi procesą" siekiama. Kas yra sistema? P. Juciavičienės pasiūlyta pedagoginės sistemos struktūra. Atskiri autoriai į pedagoginę sistemą įveda socialinį užsakymą, kuris tiesiogiai įtakoja mokymo tikslus. Jį galima vertinti dvejopai. Didaktinės sistemos aplinkos sąveikos modelis.
  Pedagogika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-18
 • Sporto pedagogo poreikis tobulėti

  Powerpoint pateiktis. Saviraiška ir jos bruožai. Saviraiškos bruožai. Saviraiškos bruožai (2). Asmenybės savirealizacijos būdai. Sporto pedagogo profesinis brendimas. Etinis sporto pedagogo rengimasis. Saviauklos motyvai. Saviauklos motyvai (7). Saviauklos ir savišvietos ryšys. Pagrindinės savišvietos kryptis. Sėkmingo sporto pedagogo darbo sąlyga – nuolatinė kaita. Kaita – pedagoginio meitriškumo formavimosi sąlyga.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-01-06
 • Straipsnio analizė: "Suaugusiųjų mokytojo išskirtinumas ir vaidmuo aukštesniųjų liaudies mokyklų veikloje"

  PowerPoint pristatymas. Nagrinėjamo straipsnio tikslas. Kas yra aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojas? Darbo metodai aukštesniojoje liaudies mokykloje (ALM). Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojų išsilavinimas(I). Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojų išsilavinimas (II). Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) dirbančių mokytojų kompetencija. Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojų motyvacija. ALM mokytojų požiūris į besimokančiųjų skaičių įtakojančius faktorius. ALM mokytojų lūkesčiai (I). ALM mokytojų lūkesčiai (II). Mokytojų požiūris į ALM išskirtinumą. Besimokančiųjų požiūris į ALM išskirtinumą. Besimokančiųjų įvardinami ALM trūkumai. Besimokančiųjų pasirinkimas mokytis aukštesniojoje liaudies mokykloje (ALM). Besimokančiųjų požiūris į aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) mokytojus. Aukštesniosios liaudies mokyklos (ALM) perspektyvos.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-12-31
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po