Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos pristatymai

Pedagogikos pristatymai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Suaugusiųjų savišvietos poreikiai ir galimybės (2)

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodai. Tyrimo kontingentas. Tyrimo rezultatai. Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Dažniausiai naudojami savišvietos metodai. Internetu naudojimosi dažnumas suaugusiųjų tarpe. Reikalingiausios žinios šiuolaikinėje visuomenėje. Lankomiausios kultūros įstaigos. Televizijos funkcija. Žiūrimiausios laidos per televiziją. Respondentų laiko skyrimas savišvietai. Respondentų turimos žinios apie mokymosi įstaigas. Respondentų noras tenkinti pomėgius, įgyti žinių savišvietos kursuose. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-07-02
 • Sveikatos mokymas

  PowerPoint pristatymas. Mokymo metodai. Mokymų tikslas. Kas tai probleminis mokymas? Problema pagrįstas ir probleminis mokymas: skirtingi, bet ir susiję. Problema pagrįstas ir probleminis mokymas: ryšys laiko atžvilgiu. Probleminio mokymo tikslas. Kodėl probleminis mokymas reikalingas? Probleminio mokymo ciklas. Grupės vadovo savybės. Moksleivio savybės. Mokymo planas. Vaizdinė medžiaga. Rezultatas diskusijų. Žingsniai padedantys parengti gerą pristatymą. Raktai, padedantys vadovauti grupei. Žingsniai, padedantys vesti darbą grupėse. Grįžtamojo ryšio davimas.
  Pedagogika, pristatymas(25 skaidrės)
  2007-01-23
 • Sveikatos ugdymas (4)

  PowerPoint pristatymas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo tikslas. Sveikatos ugdymo formos. Vaikų sveikatos ugdymo modelis. Vaikų sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo programos. Neformalus sveikatos ugdymas. Sveikatos mokymo metodai.
  Pedagogika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-27
 • Sveikatos ugdymas per papildomą veiklą

  PowerPoint pristatymas. Sveikatos ugdymas. Formalusis papildomas ugdymas. Neformalusis papildomas ugdymas. Informalus ugdymas. Sveikos gyvensenos būreliai.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-04-27
 • Šiuolaikinė mokymosi paradigma ir mokslinis jos pažinimas

  PowerPoint pristatymas. Šiuolaikinė mokymosi paradigma ir mokslinis jos pažinimas. Šiuolaikinė mokymosi paradigma. Atsiradimo prielaidos, raiškos kontekstas. Paradigmos atsiradimą lemia harmoningumo siekis. Paradigmos raiškos kontekstas - poindustrinė epocha. Nauja edukacinė koncepcija – konstruktyvus aplinkos mokymas (Ahlberg, 1999). Konstruktyvizmas. Tiesa ir žinios yra sukurtos, o ne objektyviai egzistavusios ir proto galių atrastos. Konstruktyvizmo metodologija. Pedagoginės nuostatos. Siūlomos idėjos. Interpretacinės švietimo sistemos modelis (Kuolys, 1996). Interpretatyvistinės nuostatos realizuojant švietimą. Išmokimo teorijos. Konstruktyvizmas. Mokymosi teorijos (pagal Bydam, 2000). Mokymosi tikslų ir mokymosi metodų sąryšis (Tennyson, Breuer,1997). Žinių charakteristikos. Patarimas.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-12-15
 • Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai

  PowerPoint pristatymas. Skaitymo metodai. Darbo su tekstu metodai. Mokausi raidžių. Mano žodžių sąsiuvinis. Paskutinis žodis priklauso man. Teksto žymėjimas. "Ištęsta" paskaita. IDEAL. Dviejų pusių dienoraštis. Rašymo metodai. Kryžminė diskusija. Nebaigti sakiniai. Žodžių žemėlapis. Tinklo nėrimas. Piramidės istorija. Piramidės pildymas. Penkiaeilis. Penkiaeilis apie penkiaeilį. Laisvas rašymas (esė). Rašymo procesas. Rašymo etapai.
  Pedagogika, pristatymas(26 skaidrės)
  2011-04-06
 • Tradicinių švenčių organizavimas ir režisūra

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Žymiausi mokslininkai rašę šia tema. Žymiausių mokslininkų darbai. Pagrindinių sąvokų aiškinimas. Tradicinės šventės mokykloje. Tradicinių švenčių organizavimo ypatumai. Išskiriami renginio organizavimo komponentai. Aktyvo subūrimas ir darbų paskirstymas. Scenarijaus sudarymas. Reklama. Rekvizitai. Repeticijų organizavimas. Pagrindiniai režisūros aspektai. Tradicinių švenčių mokykloje scenarijaus kūrimas. Renginio medžiaga- svarbi detalė. Apibendrinimas.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2009-05-28
 • Treneris ir auklėtinių tėvai

  PowerPoint pristatymas. Trenerio veiklos ypatumai. Bendravimo su tėvais reikšmė. Prasto bendravimo su tėvais priežastys. Darbo su tėvais turinys. Pagrindinės tėvų daromos auklėjimo klaidos. Bendravimo su tėvais formos. Grupės arba sporto mokyklos tėvų susirinkimai. Tėvų kvietimas į varžybas.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-01-06
 • Ugdymo tikslas istoriniu požiūriu

  PowerPoint pateiktis. Įvadas . Ugdymo siekiai. Įvairūs požiūriai į ugdymo tikslą. Ugdymo filosofijos krypčių apžvalga. Idealizmas ir ugdymas. Realizmas ir ugdymas. Pragmatinė ugdymo filosofija. Rekonstruktyvistinė ugdymo filosofija. Bihevioristinė ugdymo filosofija. Egzistencialistinė ir fenomenologinė ugdymo filosofija. Analitinė ugdymo filosofija. Marksistinė ugdymo filosofija. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-01-06
 • Ugdytinių ugdymo(si) motyvacijos pedagoginiai aspektai

  PowerPoint pristatymas. Ugdymas. Ugdymo tikslas. Motyvacija. Motyvaciją žadinančios mokymo technikos. Motyvaciją mažina.
  Pedagogika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-10
 • Vadovavimas klasės susirinkimui

  PowerPoint pristatymas. Teorinė dalis. "Klasės susirinkimo modelis". Klasės susirinkimo darbotvarkė. Pasirengimas susirinkimui. Susirinkimo pradžia. Ankstesnė veikla. Nauja veikla. Padėkos ir pagyrimai. Susirinkimo pabaiga.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-10-13
 • Verbalinis intelektas, diagnostika

  Powerpoint pristatymas. Įvadas. D.Vekslerio versija apie intelektą. Kitaip tariant intelektas tai. Idomus faktas. Išvada:. Ką turėtų aiškinti pati sąvoka intelektas? Verbalinis inelektas. Turinys tokių savybių žmonės dažnai gali tapti arba yra. Vertėtų paminėti keletą įžymių asmenybių, pasižyminčių aukštu verbaliniu intelektu. Kūryba. Mergaičių ir berniukų rašybos skirtumai. 1. testas. Jūsų intelekto tipo diagnostika. 2 testas. Verbalinio intelekto nustatymas pagal sąvokų apibendrinimo lygį. Tyrimo eiga. Užduočių atlikimo rezultatas ir įvertinimas. Bendros išvados. Mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų verbalinio intelekto gebėjimų testai. 3 testas. Vaikų verbalinio mąstymo testas. Testo klausimai. Vertinimas. Kodėl pedagogui svarbu žinoti vaiko intelektinius gebėjimus? Apibendrinimas.
  Pedagogika, pristatymas(32 skaidrės)
  2010-12-06
 • Vertybių sistemos kaita šiuolaikinėje šeimoje

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Vertybių pasaulis. Auklėjimas ir saviaukla kaip vertybių formavimo būdai. Auklėjimo veiksniai formuojantys individo vertybių sistemą. Šeimos - pagrindinės institucijos, formuojančios individo vertybes vaidmuo. Pagrindinės šeimoje ugdomosios vertybės. Vertybių kaitos šiuolaikinėje šeimoje tendencijų nustatymas. Moksleivių ir jų tėvų vertybių sistemos palyginimas. Moksleivių ir jų tėvų požiūrio į pagrindines šiuolaikinėje šeimoje ugdomąsias vertybes palyginimas. Išvados. darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-11
 • Viešųjų kalbų klausytojų tipai ir klausymosi ypatybės

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sąvokų paaiškinimas. Klausytojų tipai. Klausytojų tipai. Klausymosi ypatybės. Klausymosi etapai. Klausymosi ypatybės. Tinkamo klausymosi taisyklės. Prasto klausymosi priežastys.
  Pedagogika, pristatymas(27 skaidrės)
  2010-02-28
 • Viešųjų kalbų rūšys ir jų charakteristikos

  PowerPoint pristatymas. Homiletika. Kalba. Kalbų rūšys. Socialinė politinė. Akademinė. Teisminė iškalba. Akademinės kalbos. Paskaita. Mokslinis pranešimas. Socialinės buitinės kalbos. Jubiliejinės kalbos, sveikinimai. Laidotuvių kalbos. Teisminės kalbos. Kaltinamosios ir ginamosios kalbos. Socialinės politinės kalbos. Pranešimas. Politinės kalbos. Agitacinės kalbos. Bažnytinės kalbos. Pamokslai, religiniai skaitymai ir pamokymai. Kalbos pagal intenciją. Informacinės. Įtikinimo. Proginės. Trys dalykai, kurie yra svarbūs prieš ruošiant kalbą. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(30 skaidrių)
  2009-11-05
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po