Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių kalbos pamokos planas-konspektas (2)

  Lietuvių kalbos pamokos, vedamos 2007 m. gegužės d. Vilniaus Naujininkų vidurinėje mokykloje 2 m klasėje planas-konspektas. Tema: "Tylos ir garsų pasaulis poezijoje". Pamokos tipas. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Mokymo ir vaizdinės priemonės. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-06-22
 • Lietuvių kalbos pamokos planas-konspektas (3)

  Tema: Žodžio galūnė. Tikslai. Tipas. Darbo forma. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Pamokos dalys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2008-05-21
 • Lietuvių kalbos pamokos planas-konspektas (4)

  Tema: V. Palčinskaitė "Stiklių gatvė". Tikslai. Tipas. Pagrindinės sąvokos. Metodai. Priemonės. Lentelė: Pamokos dalys (Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Teksto skaitymas. Teksto analizė prasminiu būdu. Prisimename, kur ir kada vartojame šauktuką. Giminiškų žodžių kartojimas Baigiamoji dalis). Pagrindinis ugdymo turinys. Metodai. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-09-23
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: A. Lindgren knygos

  Tema. Tikslai. Pamokos tipas ir forma. Metodas ir būdai. Mokymo priemonės. Pamokos situacija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: dažniausiai daromos klaidos

  Ugdomosios pamokos analizės planas. Bendrosios žinios apie pamoką. Klasė. Dalykas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos protokolas. Pamokos dalykas ir laikas. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Pastabos. Pamokos analizės schema.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-12-15
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: padavimai

  Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Priemonės. Lentelė: Pamokos struktūra, Mokytojų ir mokinių veikla, Pastabos. Padavimai: Šatrija, Arkliakaktė.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-10-12
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: raidės S mokymas rašyti

  Lietuvių kalbos rašymo pamokos planas. Tema: rašytinės raidės Ss mokymas rašyti, skiemenukų so, sė ir žodžio salė rašymas. Tikslai. Priemonės. Metodai. Tipas. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. Pamokos temos skelbimas. Naujos medžiagos dėstymas. Savarankiškas darbas. Pedagoginė pertraukėlė. Pamokos temos prisiminimas ir tolesnės raidės rašymo pratybos. Pamokos apibendrinimas. Pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2011-01-31
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: Šalutiniai veiksnio ir papildinio sakiniai

  Pamokos tipas. Tema: Šalutiniai veiksnio ir papildinio sakiniai. Tikslai ir uždaviniai. Klasė: 9. Metodai. Priemonės. Motyvacija. Lentelė: Pamokos struktūra, Mokytojo ir mokinių veikla, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-05-05
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: Vientisinis sakinys. Skyryba. Tiesioginė kalba

  Pamokos tipas: kartojimo pamoka. Klasė 7. Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Priemonės. Lentelė: Pamokos struktūra, Mokytojo ir mokinių veikla, Pastabos. Namų darbų užduotis.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-10-13
 • Lietuvių kalbos pamokos projektas

  Lietuvių kalbos pamokos planas-projektas skirta tobulinti dialogo rašymo įgūdžius. Projekto turinys. Pamokos eiga. Priedai (2).
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2008-08-26
 • Lietuvių kalbos pamokų planai

  Praktinių įgūdžių lavinimas. Kalbėjimo bei ryškaus skaitymo įgūdžių lavinimas. Tikslai. Darbo formos. Priemonės. Metodai ir būdai. Pamokos situacija. Daiktavardžiai su priešdėliais pa-, už- (užu-).Veiksmažodžiai mėtytis, voliotis, riogsoti. Tikslai. Darbo formos. Priemonės. Metodai ir būdai. Pamokos situacija. Daiktavardžiai su priesaga –tuvė. Daiktavardžių su priesagom – ykla, - inė pakartojimas. Pagalbos pasiūlymo ir atsisakymo intencijos. Sangrąžinių veiksmažodžių daryba ir vartosena. Sangrąžinių veiksmažodžių darybą ir vartoseną (įgūdžių lavinimas). Veiksmažodžių smaguriauti, vingiuoti, atjausti, suuosti semantika bei vartosena. Neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko dalyviai. Neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko dalyvių darybą ir vartosena (įgūdžių lavinimas). Kalbėjimo bei skaitymo įgūdžių lavinimas. Prielinksnių vartojimas: kartojimas, įgūdžių lavinimas. Kalbėjimo bei rašymo įgūdžių lavinimas. Praktikos ataskaita. Popamokinio renginio aprašymas. Viktorina: mįslės, patarlės, priežodžiai. Tikslai.
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-01-18
 • Lietuvių kalbos teminis planas 6 klasei

  Gimtosios kalbos ugdymo tikslai. Pamokų temos. Pamokų skaičius. Pamokos uždaviniai. Atsiskaitymo formos ir vertinimo būdai. Išsilavinimo standartai.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-10-19
 • Lietuvių kalbos teminis planas 7 klasei

  Tikslai. Pamokos tema. Uždaviniai. Atsiskaitymo forma. Išsilavinimo standartai.
  Pedagogika, pavyzdys(28 puslapiai)
  2007-10-19
 • Lietuvių kalbos teminis planas 8 klasei

  Lentelė: Savaitė; Literatūrinis lavinimas; Kalbos ugdymas; Kalbos nagrinėjimas; Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2009-01-08
 • Lietuvių kalbos teminis planas 9 klasei

  Tikslai. Savaitė. Pamokos tema. Uždaviniai. Ugdymo standartai. Atsiskaitymo forma.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-10-19
 • Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimas

  Įvadas. Lietuvių kalbos ugdymo turinys iki mokyklos reformos. Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Kas sąlygoja lietuvių kalbos ugdymo kaitą? Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimas pedagoginiame žurnale "Žvirblių takas". Naujojo lietuvių kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo problemos. Integravimo problema. Literatūrinio ugdymo problemos. Kalbinio ugdymo problemos. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos ir Italijos šeimų palyginimas

  Šeimos politika. Vaikų ugdymas. Tradicijos, papročiai ir šeima. Šventės.
  Pedagogika, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-04-06
 • Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos lyginamoji analizė

  "Švietimo politikos" rašto darbas. Įvadas. Švietimo politikos samprata. Lietuvos ir Japonijos švietimo strategijų panašumai ir skirtumai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos tikslai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos uždaviniai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos vertybės ir principai. Lietuvos ir Japonijos švietimo politikos taktikos palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-06-02
 • Lietuvos ir Latvijos suaugusiųjų švietimas

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo reikšmė. Latvijos ir Lietuvos švietimo sistemos. Suaugusiųjų švietimas Latvijoje. Latvijos Suaugusiųjų Švietimo Asociacija. Latvijos tarnybos, kurios rūpinasi bedarbių suaugusiųjų piliečių lavinimu. Latvijos vakarinės mokyklos. Suaugusiųjų kursai Latvijoje. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-08-02
 • Lietuvos ir Prancūzijos švietimo politika

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti Lietuvos ir Prancūzijos Švietimo politiką. Išanalizuoti Prancūzijos Švietimo politiką. Išanalizuoti Lietuvos Švietimo politiką. Lietuvos Švietimo politikos problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2010-03-01
Puslapyje rodyti po