Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos namų darbai

Pedagogikos namų darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokinio dienos rėžimo įvertinimas

  "Moksleivio veikla ir poilsis" analizė. Miego trukmės vidurkiai. Fizinis aktyvumas. Mityba. Kompiuteris, televizija. Mokymosi krūvis. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-10
 • Mokinio psichologinė charakteristika (3)

  Įvadas. Mokinio psichologinė charakteristika. Žinios apie mokinį. Asmenybės kryptingumo ypatumai. Mąstymo kritiškumo tyrimas. Išvados. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Dėmesio perkėlimo tyrimas. Temperamento tipo nustatymo tyrimas. Išvados. Mokymosi motyvacijos tyrimas.
  Pedagogika, namų darbas(14 puslapių)
  2011-06-08
 • Mokinių adaptacijos problemos

  Įvadas. Paauglių elgesio ydos mokykloje. Popamokinės veiklos organizavimas. Vaikų mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys. Mokinių statusas mokykloje. Net pirmokėliai nenori mokytis. Tinginys geriau negu kvailys. Nuo mokslo atbaido ir perdėta kontrolė. Mokytojai - iš reikalo, bet ne iš pašaukimo. Pagrindiniai patyčių mažinimo strategijos principai. Patyčių apibūdinimas bei formos. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-16
 • Mokinių dorinimas žaidimų pagalba

  Įvadas. "Aš esu unikalus, vienintelis ir nepakartojamas". "Vertybės. Kas tai?". "Laimė". "Savigarba". "Mano šeima". "Draugystė. Bendradarbiavimas". "Alkoholis". Žaidimai.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-15
 • Mokinių vertinimo sistemos tikslai

  Vertinimas. Įvertinimas. Ar pažymiai nėra tiesiog farsas, jei visais būdais vertinant mokinius taip dažnai yra daroma klaidų ir vienų mokytojų vertinimas taip skiriasi nuo kitų mokytojų vertinimo? Ar pažymiai ir testavimas trukdo ar padeda mokymuisi? Ar nėra taip, kad pažymiai ir tikrinimo sistemos dažnai sukelia mokinių įtampą ir nerimą, ir dėl to mokiniai pradeda sukčiauti? Viena iš mokinio pasiekimų vertinimo galimybių ("Mokininio pasisekimo knygelė"). Vertinimo uždaviniai.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-06-07
 • Mokytojo profesija ir socialinis vaidmuo

  Įvadas. Mokytojo profesijos šaknys. Mokytojai Lietuvoje. Mokytojo socialinis vaidmuo. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-06-08
 • Mokytojo vaidmuo dailės pamokose

  Trys svarbiausios pedagogo veiklos fazės. Pirmoji fazė. Dienos planavimo tikslai. Informacijos šaltiniai. Plano forma. Plano veiksmingumo įvertinimo kriterijai. Mokymosi uždavinių komponentai. Mokymosi uždavinių bruožai. Antroji fazė. Kalbėjimas su mokiniais. Pamokų vedimas. Pamokos tikslas. Dėstymo paįvairinimas. Patarimai kūrybinėms galioms plėtoti. Patarimai moksleivių kūrybiškumui lavinti. Trečioji fazė.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Mokytojo vaidmuo dailės pamokose (2)

  Yra trys svarbiausios pedagogo veiklos fazės. Dienos planavimo tikslai. Informacijos šaltiniai. Plano forma. Plano veiksmingumo įvertinimo kriterijai. Mokymosi uždavinių komponentai. Mokymosi uždavinių bruožai. Kalbėjimas su mokiniais. Pamokų vedimas. Pamokos tikslas. Dėstymo paįvairinimas. Patarimai kūrybinėms galioms plėtoti. Patarimai moksleivių kūrybiškumui lavinti.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-20
 • Moksleivių skirstymas į fizinio pajėgumo grupes

  Įvadas. Vaikų sveikatos pajėgumo grupės. Medicininės fizinio pajėgumo grupės (1). Medicininės fizinio pajėgumo grupės (2). Fizinio aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio pajėgumo ir sveikatos sąsajos. Moksleivių sveikatos būklė. Principai paedantys pedagogams ugdyti grupių vaikus.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2012-02-22
 • Muzikos pamokos planas: baletas

  Muzikos pamokos planas – konspektas: E. Balsio baletas "Eglė žalčių karalienė". Tikslai. Pamokos tipas. Metodas. Priemonės. Lentelė: Pamokos struktūros dalys ir laikas. Pamokos eiga. Didaktinės pastabos.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-09
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (2)

  Mokomojo tyrimo rezultatų analizė ir išvados. Praktikos ataskaita. Tiriamieji: 3 klasė. Mokytojai užduoti klausimai. Mokytojos atsakymai. Klausimai tiriamajam. Tiriamojo atsakymai. Tyrimo aptarimas, išvados, siūlymai.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-14
 • Nuolatinio mokymosi strategijos

  Įvadas. Suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybių plėtojimas. Dėstymas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-04
 • Pagalbos mokiniui Raseinių rajono Pašaltuonio pagrindinėje mokykloje modelis

  Bendrosios sąvokos. Socialinė pedagoginė pagalba. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo planas. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos. Klasės auklėtojo veikla teikiant pagalbą. Socialinio pedagogo veikla teikiant pagalbą. Specialiojo ugdymo komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniui. Prevencinio darbo grupės veikla teikiant. Pagalbą mokiniui.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-11-12
 • Pamokos analizė: Baltų mitologija lietuvių sakmėse

  Dalykas: Skaitiniai. Klasė: 6 klasė. Pamokos tema: "Baltų mitologija lietuvių sakmėse". Mokslinis teorinis aspektas. Didaktinis – metodinis aspektas. Psichologinis aspektas. Ugdomasis aspektas. Organizacinis aspektas. Bendrosios išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-06-03
 • Pamokos išplėstinis planas: K. Binkio kūryba

  Tikslai: mokomieji ir lavinamieji. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai ir būdai. Priemonės. Pamokos struktūra. Pamokos eiga: organizacinė dalis, namų darbų tikrinimas, apklausa, naujos medžiagos aiškinimas, įtvirtinimas, apibendrinimas, namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-05-29
 • Pamokos planas

  Pamokos tema: skridinys. Pamokos protokolas. Pamokos struktūros ir tikslų atitikimas. Racionalaus laiko panaudojimas, mokinių veiklos krūvio paskirstimas. Pamokos turinio apimtis. Mokymo metodai. Pamokos organizavimas. Mokytojo ir mokinių santykiai. Pamokos planas 8 klasei.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-12-14
 • Pamokos planas: "Mūsų tėvynė Lietuva"

  Pasaulio pažinimo pamokos planas. Tikslai. Susidaryti bendriausią Lietuvos – visų , čia gimusių ir augusių žmonių Tėvynės įvaizdį. Susipažinti su Lietuvos valstybės samprata, jos simboliais. Susidaryti pirminius tautos ir valstybės įvaizdžius. Padėti pagrindus pilietiškumo sampratos formavimuisi. Ugdyti meilę ir pagarbą Lietuvai. Metodai. Priemonės. Organizacinė dalis. Kartojimas. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo. Klausimai. Įtvirtinimas. Vertinimas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-15
 • Pamokos planas: choreografija

  Pamokos planas-konspektas. Pagrindinės dalys. Turinys. Pastabos. Choreografinis pasisveikinimas. Įvadinis pokalbis. Bendras kūno apšilimas (5 – 8 min.). Paruošiamieji, pagrindiniai judesiai, jų deriniai. Įvadas į naujo kūrinio pažinimą. Naujos medžiagos dėstymas. Kartojimas. Išvados ir įvertinimas, pamokos apibendrinimas.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-09-03
 • Pamokos planas: Mokslinis ir publicistinis stiliai; Infliacija ir nedarbas

  Pamokos tema. Mokymo tikslai. Uždaviniai. Mokomoji veikla. Mokymo metodai ir būdai.
  Pedagogika, namų darbas(16 puslapių)
  2005-06-01
 • Pamokų planai: B. Sruoga "Milžino paunksmė"

  Politinė Lietuvos situacija. Socialinė sankloda. Užduotis klasei. Mokiniams pateikiami probleminiai klausimai. Monologo analizė. Orientaciniai klausimai. "Karalius — užkurys!"‚ jo semantika ir plėtotė monologe. Erdvių opozicija. Jogailos charakterio dinamika tarp šių erdvių. Vertybinės opozicijos monologe. "Milžino paunksmė" — "Viešpaties paunksmė". Šios transformacijos prasmė. Jogaila — tragedijos veikėjas. K. Stanislavskio patarimai pradedančiam aktoriui. Mokinių darbų vertinimo lentelė.
  Pedagogika, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-06-28
Puslapyje rodyti po