Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos namų darbai

Pedagogikos namų darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Savęs pažinimas saviugdos teorijoje ir socialinėje psichologijoje

  Savęs pažinimo istorijos dalelė pagal K. Stoškų. Savęs pažinimas pagal V. Spurgą. Savęs pažinimas (jaunimui) pagal L. Jovaišą. Faktai apie savęs supratimą (savęs vaizdą), minimi vadovėlyje "Social Psychology", pagal Th. Gilovich, D. Keltner, R.E. Nisbett.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-04
 • Sąžinės auklėjimas

  Darbas apie sąžinės auklėjimą pagal Saulių Šalkauskį.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-13
 • Skirtingo amžiaus mokinių liaudies dainos suvokimo ir įsisavinimo galimybės

  Metodinis pranešimas. Skirtingo amžiaus mokinių liaudies dainos suvokimo ir įsisavinimo galimybės. 3 klasėje. 4 klasėje. 5 klasėje. 6 klasėje. Metodinio darbo "Skirtingo amžiaus mokinių liaudies dainos suvokimo ir įsisavinimo galimybės" tezės.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-10
 • Smulkiosios motorikos lavinimas. Priemonė: gamtinės medžiagos

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Smulkiosios motorikos lavinimo ypatumai. Smulkiosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai. Žaidimai. Pojūčių erdvėje skatinamas. Meninio ugdymo užsiėmimų metu ugdomas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2012-02-03
 • Socialinio pedagogo veiklos planas

  Socialinio pedagogo 2009-2010 metų veiklos planas. Tikslas. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Lentelė: Veiklos kryptys. Metodai, būdai. Veiklos turinys. Data. Atsakingas asmuo.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-02-22
 • Somatologija

  Kokio turinio ir kokiu būdu būsimasis auklėtojas – mokytojas galėtų pateikti žinias apie žmogaus regos jutimo organo sandarą, funkcijas, ir jo reikšmę ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams? Informacijos pateikimas, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Regos organo reikšmė. Žinių, apie regos organą, pateikimas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Žinių, apie regos organą, pateikimas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Funkcijos. Funkcijų sutrikimų profilaktika.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Suaugusiojo socialinė raida: draugystė

  Įvadas. Tikslas - pabandyti išsiaiškinti, kokią vietą suaugusio socialinėje raidoje užima draugystė. Draugystės samprata ir esmė. Artimų ryšių ir atsitiktinių kontaktų skirtumai. Artimos draugystės funkcijos. Draugystės ir giminystės ryšys. Lyčių skirtumai. Draugiškų ryšių raida gyvenimo eigoje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-11-04
 • Sugestopedija

  Šis darbas tai sugestopedijos metodo rekomendacijos pradedančiajam mokytojui. Sugestopedija tai čia yra moderni, užsienio kalbų mokymosi metodika. Trumpas supažindinimas su pačiu metodu, paties metodo apžvalga, kritikų šalininkų nuomonės, pabaigoje mano pamąstymai, kaip ir kur galima panaudoti sugestopedijos metodą praktiškai. Vietoj įvado. Kritikai. Šalininkai. Metodą sudaro tokie etapai. Tinkamas fizinis ir psichinis atsipalaidavimas. Motyvuota mokymosi sugestija (afirmacija). Ritmingas kvėpavimas. Tinkama muzika. Kasdienis kartojimas bei praktinis išmokto dalyko pritaikymas. Vietoj pabaigos.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-15
 • Sveikatos samprata (2)

  Įvadas. Tikslas: charakterizuoti sveikatos sampratą. Sveikatos samprata. Sveikatos sąvokų apibrėžimo modeliai. Sveikatos ir kūno kultūros sąvokos. Sveikatos nuostatų formavimo uždaviniai. Formalioji sveikatos ugdymo programa. Sveikatos mokymo metodai. Didžiausi žmogaus sveikatos priešai.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-09-30
 • Sveikos gyvensenos ugdymas (2)

  Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo tikslai. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikla. Sveikatos ugdymo ir stiprinimo. Veiklos laukiami rezultatai. Tiriamoji veikla. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-24
 • Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Programos tikslas – pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. Programos uždaviniai. Didaktinės nuostatos ir ugdymo metodai. Ugdymo turinys: Lentelė: Tema. Veiklos tikslai. Veiklos uždaviniai. Veiklos turinys. Integracinis ryšys su kitais dalykais. Vertinimas.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-05-07
 • Šeima (7)

  Būti ar turėti. Šeima. Religinis vaikų auklėjimas. Suaugusieji autoritetas. Vaikas nuo mažų dienų buvo įstatomas į griežtą, tačiau savaime egzistuojančią realybę. Skirtingų konfesijų vaikų bendravimas. Draudimai. Šiuolaikinis jaunimas. Demokratiškesnė aplinka.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-10-25
 • Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai

  Mano pasirinktas straipsnis "Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai". Straipsnyje pateiktos informacijos aktualumas, naujumas. Atliktų tyrimų (analizės, apžvalgos) reikšmė mokslui ir praktikai. Straipsnyje pastebėti privalumai, netikslumai, trūkumai. Straipsnio išvadų pagrįstumas, darbo tikslo atitikimas. Atkreipti dėmesį, ar moksliniame straipsnyje naudojama kuo naujausia moksline literatūra, tiek Lietuvos mokslininkų, tiek užsienio šalių mokslininkų. Ar pateikiami paliestos problemos sprendimo būdai moksliniame straipsnyje? Jei taip, tai paanalizuokite, ar jie tinkami, o jei ne, tai pasiūlykite savo sprendimo būdus. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai analizuojant šį mokslinį straipsnį – refleksija.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-05-03
 • Šeimos pedagogika

  Šeimos pedagogika. R.Grucė. Yves Lamontagne. Ross Campbell.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Šių dienų pradinės mokyklos stebėjimas ir analizė

  Įvadas. Tikslas: palyginti šių dienų pradinę mokyklą, pagal nurodytus dalykus, su ankstesnės kartos pradine mokykla, remiantis asmenine patirtimi, užrašais ir įspūdžiais. Vilniaus "Genio" pradinės mokyklos direktorės Stasės Vėbrienės pranešimas. Mokytojų ir mokinių santykiai. Pamoka šiandien – mokytojas ir mokiniai. Mano pastebėjimai apie pamokos vedimą. Mokyklos ir klasės aplinka. Išvada. PMT (pliusai, minusai, tai įdomu).
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-26
 • Šiuolaikiniai mokymo(si) būdai ir aplinka

  Įvadas. Mokymo(si) procesas. Mokytojo vaidmuo. Transakcinis modelis. Mokymo(si) aplinka.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-06-02
 • Tėvų pedagoginis švietimas

  Klasės tėvų susirinkimo konspektas. Tema: "paauglystės verpetuose". Tikslai. Auklėjimo metodai. Forma. Priemonės. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga.
  Pedagogika, namų darbas(1 puslapis)
  2008-04-29
 • Tėvų smurtas prieš vaikus

  Problemos pristatymas, tikslas, uždaviniai. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Probleminis medis. Pasekmės. Priežastys. Su kokiomis problemomis susiduria skriaudžiami vaikai ir kaip jas mažinti.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-08
 • Ugdymas daile

  Įvadas. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai; ikimokyklinio amžiaus vaikų savęs suvokimas per dailę. Kūrybinės aplinkos bruožai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-27
 • Ugdymo metodai įtakojantys mokymosi motyvaciją pradinėje mokykloje

  Teorinė dalis. Mokymosi motyvacijos teorijos. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Mokymo metodai. Mokymo metodų esmė. Netradiciniai mokymo metodai pradinėje mokykloje. Aktyvaus mokymosi metodai.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-26
Puslapyje rodyti po