Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos namų darbai

Pedagogikos namų darbai (138 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • A. Šerkšnas "Mokyklinė bendruomenė: praktinės pedagogikos studija"

  Socialinio ugdymo bendruomenėje individualus darbas. A. Šerkšno knygos "Mokyklinė bendruomenė: praktinės pedagogikos studija". Įvadas. Zoologiškieji elementai mokinių bendruomenėje. Klasės bendruomenė. Mokinių tarpusavio santykiai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(17 puslapių)
  2007-02-15
 • A. Šulčius "Mokomės mokytis"

  Algirdo Šulčiaus knygos "Mokomės mokytis" pristatymas. Įvadas. Knygos tikslas – aptarti pagrindinius mokymosi mokytis aspektus. Turinio pristatymas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-12
 • Adaptacija mokykloje

  Adaptacija mokykloje. Jos eiga, trukmė ir sunkumai. Adaptaciją lengvinančios priemonės. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-11-28
 • Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

  Įvadas. Vaikų ugdymas namuose. Ugdymas darželiuose. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-14
 • Antano Maceinos pedagoginiai ieškojimai

  Įvadas. Antano Maceinos pedagoginiai ieškojimai. Pedagoginė sistema. Tautinis auklėjimas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Aplinkos pažinimo samprata, tikslai, uždaviniai, struktūra

  Įvadas. Pažinimas. Aplinkos pažinimo tikslai užsienio ir Lietuvos programose. Pasaulio pažinimo programos esmė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Ar vertinamas pedagogo profesijos prestižas?

  Švietimo problemos analizė. Problema. Darbo tikslas: Išanalizuoti mokytojo profesijos prestižo vertinimą visuomenėje. Kokiais žingsniais ketinama mokytojo autoritetą atkurti? Tyrimų rezultatai, vertinat mokytojo profesijos prestižą. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Auklėjamojo renginio planas

  Auklėjimo formų (renginių) klasifikacija. Įžanga. Auklėjamojo renginio "Ekskursija į M.K. Čiurlionio dailės muziejų" planas. Tema. Tikslai. Renginio paruošimas. Renginio eiga. Renginio aprašymas. Išvados. Kokios vertybės buvo ugdomos renginio metu? Ko buvo tikimasi iš renginio? Kokie tikslai buvo įgyvendinti?
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-07
 • Auklėjimo kompleksiškumas

  Įvadas. Auklėjimo kompleksiškumas. Auklėjimo proceso hierarchiškumas. Socialinis aktyvumas. Auklėjimo planavimas kompleksiškumo pagrindu. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-06-08
 • Auklėjimo šeimoje metodai

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti auklėjimo šeimoje metodus. Auklėjimo samprata. L. Jovaišos skiriami auklėjimo šeimoje metodai. K. Miškinio pedagoginio poveikio būdai. Auklėjimo metodų šeimoje taikymo problemos. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-12
 • Bausmių panaudojimo auklėjant ikimokyklinio amžiaus vaiką šeimoje reikšmė

  tikslas yra atskleisti bausmių panaudojimo auklėjat vaiką šeimoje problemos ypatumus, įvykdant šiuos uždavinius. Uždaviniai: Pateikti ikimokyklinio amžiaus vaiko auklėjimo ypatumus; Apibrėžti bausmės samprata bei rūšis; Išsiaiškinti bausmių taikymo sąlygas; Pateikti galimą bausmių poveikį.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Bendravimas (10)

  Įvadas. Bendravimo psichologija. Tarpasmeninio bendravimo aspektai. Bendravimo būdai. Kalbėjimas. Klausymas. Bendravimas grupėse. Bendravimo menas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(28 puslapiai)
  2007-03-27
 • Bendravimas vaikystėje ir paauglystėje kaip ugdymo proceso dalis

  Įvadas. Tikslas: Paaiškinti kaip vaikas bei paauglys yra ugdomas per bendravimą. Vaiko ugdymo institucija – šeima. Mokykla – vaiko ugdymo institucija. Paauglystė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-09-28
 • Bendrieji ugdymo principai

  Bendrieji principai. Humanizavimo principas. Demokratizavimo principas. Tautiškumo principas. Diferencijavimo principas. Integravimo principas. Kompleksiškumo principas. Veiklos principas. Teigiamo emocinio fono principas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-13
 • Biologijos pamokos išplėstinis planas

  Data. Klasė. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. Temos skelbimas. Naujos medžiagos perteikimas. Perteikiamos medžiagos nagrinėjimas. Išnagrinėtos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos apibendrinimas, mokinių įvertinimas, pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-28
 • Didaktikos principai

  Didaktikos principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Žinių tvirtumo principas.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-10-14
 • Didaktiniai žaidimai priešmokyklinio amžiaus vaikų gyvenime

  Įvadas. Objektas. Uždaviniai. Tyrimo duomenims gauti naudoti metodai. Žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla. Žaidimas. Jo rūšys. Vaikų žaidimų klasifikavimas. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų kilmė ir reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Žaidimai su žaislais, daiktais. Spausdintiniai stalo didaktiniai žaidimai. Didaktinio žaidimo struktūra. Žaidybiniai veiksmai. Žaidimo taisyklės. Rezultatas, žaidimo pabaiga. Didaktinių žaidimų organizavimas.
  Pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-20
 • Didaktinių žaidimų panaudojimas pradinėje mokykloje

  Didaktinio žaidimo ištakos. Didaktiniai žaidimai priskiriami žaidimų su taisyklėmis grupei. Didaktinio žaidimo turinys. Žaidimas, kaip mokymo metodas. Didaktinio žaidimo reikalavimai. Didaktinio žaidimo ypatumai. Rūšys. Klasifikacija. Didaktinių žaidimų organizavimas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-22
 • Diskusinė popietė su tėvais

  Diskusinės popietės su darželinukų tėvais organizavimas. Diskusijų tema - vaikiškos knygelės. Įžanga. Diskusijos klausimai. Poezijos knygelių pristatymas. Prozos knygelių pristatymas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-06
 • Drausmė

  Paliepimas. Drausmės problemos ir fizinis aktyvumas. Kaltę atitinkanti bausmė. Paauglys.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-02-06
Puslapyje rodyti po