Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Logopedinių pratybų planas

  Data. Vardas. Amžius. Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Motorikos lavinimo pratybos. Smulkiosios motorikos lavinimas. Oralinės motorikos lavinimas. Oralinių raumenų įtampos, normalizavimas (veido, lūpų, liežuvio masažas). Oralinių judesių lavinimas. Kalbinio kvėpavimo mokymas. Fonacijos lavinimo pratybos. Klausos dėmesio ir foneminės klausos lavinimas. Minkštojo garso [š‘] tarimo įtvirtinimas atviruose skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose. Pratybų užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-09-30
 • Logopedinių pratybų planas: fonologinis kalbos sutrikimas (pseudobulbarinė dizartrija)

  Logopedinė išvada. Tema. Tikslai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas. Taisyklingo kalbinio kvėpavimo pratybos. Artikuliacinio aparato mankšta. Garso ž tarimo mokymas atskirai, skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas (burna uždengta). Rišliosios kalbos ugdymas. Užduotys žodyno turtinimui.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-11-13
 • M. Mačernio didaktika

  Įvadas. "Naujosios mokyklos" principų taikymas mokant aritmetikos. Uždaviniai ir jų reikšmė. Veiklos mokyklos didaktikos principų aiškinimas. Naujoji arba veiklos, mokykla išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-05
 • M. Montessori auklėjimo sistema

  M.Montessori asmenybė. Metodo principai. Metodo pagrindai. Jutrieji laikotarpiai ir paruošta aplinka. Metodo vertinimas. Montesoriška auklėtoja. Montessori metodo atradimai. M.Montessori metodas šeimoje. Praktiški patarimai tėvams.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-05-30
 • M. Montessori mokymo metodas

  Darbo tikslas – padėti įsisąmoninti ir įprasminti Marija Montessori ugdymo sistemos esmę, paskirtį bei taikymo specifiką socialinio darbo sistemoje. Marija Montessori ugdymo sistema. Montesorinio ugdymo ištakos. Marija Montessori pedagogikos pagrindas. Vaiko ugdymo zonos. Marija Montesori ir visame pasaulyje Montesori. Garsiosios pedagogės metodas susilaukė nemažai kritikos.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-16
 • Mamos dienos šventės scenarijus

  Tema. Idėja. Tikslas. Uždaviniai. Vieta. Renginio laikas. Pasiruošimo laikas. Renginio vizualinės priemonės. Renginio globėjai. Trukmė. Auditorija. Atlikėjai. Apipavidalinimas. Programa ir scenarijus.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-03-02
 • Mano didžiausios gyvenimo vertybės

  Esė: Mano didžiausios gyvenimo vertybės. Esės tikslas - atskleisti didžiausias savo gyvenimo vertybes. Žmogaus gyvybė ir pats gyvenimas yra pati svarbiausioji vertybė. Kitos labai svarbios vertybės yra šeima, draugai, aplinka, sveikata, laimė.
  Pedagogika, esė(2 puslapiai)
  2011-11-22
 • Mano kūno kultūros mokytojas

  Įžanga. Koks mano kūno kultūros mokytojas. Kaip mokytojas savo patirtį taiko darbe. Kaip mokytojas dirba su įvairaus amžiaus ir fizinio pajėgumo mokiniais. Kaip geba savo metodus taikyti praktikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-29
 • Maria Montessori

  Maria Montessori. Montessori metodas. Praktinio gyvenimo įgūdžių lavinimo pratimų tikslai. Tradicinės ir Montessori metodų skirtumai. Montessori jautrieji periodai. Ugdomoji aplinka.
  Pedagogika, rašinys(7 puslapiai)
  2007-02-02
 • Matematikos išplėstinis planas: daugyba (2)

  Klasė: 2. Tema: Daugyba. Tikslai. Lentelė: Pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-05-05
 • Matematikos pamoka pradžios mokykloje

  Įvadas. Pradinės matematikos didaktikos objektas. Matematikos mokymo pradinėje mokykloje tikslai. Matematikos mokymo pradinėje mokykloje formos: pamoka; ekskursijos; popamokinė matematikos veikla. Pamokų rūšys: naujų žinių perteikimo pamokos; pratybų pamokos naujoms žinioms, mokėjimams ir įgūdžiams įtvirtinti; kartojimo, apibendrinimo ir žinių sisteminimo pamokos; žinių, mokėjimų ir įgūdžių tikrinimo pamokos; grupinis darbas. Matematikos pamokos gamtoje. Integruotos pamokos. Skaičiuotuvai per matematikos pamokas. Statistikos ir kombinatorikos pradmenys pradžios mokykloje. Ruošimasis pamokoms. Tikslų ir metodų nustatymas ir pasirinkimas; savarankiška mokinių veikla; žinių vertinimas; kūrybinis darbas. Didaktiniai žaidimai per matematikos pamokas. Vestos pamokos pedagoginėje praktikoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-01
 • Matematikos pamokos analizė

  Matematikos pamokos protokolas. Stebėjimo data. Miestas. Klasė. Dalykas. Mokytojo pavardė. Tema. Tikslai. Pamokos tipas. Ugdymo principų realizavimas pamokoje. Mokymas pamokoje. Vertinimas.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Matematikos pamokos planas

  Pamokos tipas: darbas grupėse, pasiruošimas kontroliniam darbui. Pamokos tema: § Dviejų tiesių lygiagretumas. Mokytojos pasiruošimas darbui. Mokomoji veikla.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-08-08
 • Matematikos pamokos planas (2)

  Matematikos teminis planas 9 klasei. Įvadas. Tikslai. Ugdymo turinys. Mokymo ir vaizdinės priemonės. Mokinių žinių vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-09-10
 • Matematikos pamokos planas (3)

  Išplėstinis matematikos pamokos planas. Klasė: 10. Kursas: pagrindinis. Trikampio ploto skaičiavimas. Lentelė: laikas/etapai, mokytojo veikla, mokinių veikla. Priedas (skaičiavimai).
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Matematikos pamokos planas (4)

  Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Pamokos eiga. Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Pamokos eiga. Matematikos išplėstinis pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Stambinimas. Pamokos eiga. Pamokos planas. Pamokos tema: Natūraliųjų skaičių daugyba iš vienaženklio skaičiaus. Stambinimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-09-22
 • Matematikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Pamokos aprašymas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Matematikos pamokos planas: dviejų narių sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formulės

  Tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. Naujos temos aiškinimas. Uždavinių sprendimas. Pamokos apibendrinimas. Namų darbų skyrimas.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-10-05
 • Matematikos pamokos planas: funkcijos riba taške. Funkcijos tolydumas

  Tikslas: Vaizdžiai išaiškinti funkcijos ribos taške sąvoką. Išmokti įrodyti, kad funkcija turi ribą, aptarti ribos taške apibrėžimą. Pažinti tolydžias funkcijas. Gilinti savarankiško tyrimo įgūdžius. Eiga. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-02-28
 • Matematikos pamokos planas: Ilgio, masės, vertės matai (smulkinimas)

  Klasė: 5. Tema. Tikslas: Pakartoti ilgio, masės, vertės matus ir mokyti stambesnius vienetus smulkinti. Uždaviniai. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Smulkiosios motorikos lavinimas. Mintinas skaičiavimas. Darbas su įtvirtinamąja medžiaga. Praktinio pobūdžio užduočių atlikimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-11-12
Puslapyje rodyti po