Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektų metodas

  Įvadas. Tikslas yra apžvelgti, paanalizuoti projektų metodą, kaip vieną iš mokymo organizavimo formų. Projektų metodo samprata. Projektų metodo istorinė apžvalga. Projektų klasifikacija. Projektų rengimo seka. Projektų metodo elementai ugdymo procese. Projektų metodo privalumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-25
 • Psichologiniai veiksniai, lemiantys sėkmingą mokymąsi

  Temos aktualumas. Tikslas. Uždaviniai. Psichologiniai mokymosi veiksniai. Nusiteikimas mokytis. Charakteris. Dėmesys ir atmintis. Įgimti gabumai. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-05
 • R. Dreikursas "Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams"

  Rudolfo Dreikurso (Rudolf Dreikurs) knygos "Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams" recenzija. Knygoje aprašomi vaikų auklėjimo būdai.
  Pedagogika, recenzija(10 puslapių)
  2008-04-14
 • Raidos psichologijos tyrimo metodai ir asmenybės raida

  Raidos psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Longitiudinis (t.y. ilgalaikis) tyrimas. Skersinio pjūvio metodas. Pagrindiniai vaiko psichologijos tyrimo metodai. Stebėjimas. Eksperimentas. Interviu. Pokalbio (apklausos) metodas. Testų metodas. Dienoraščio metodu. Sociometrinis metodas. Asmenybės raida. Asmenybė. Eriksono raidos krizės. Raidos etapai.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-03
 • Recenzija: mokymo priemonė "Laser Prie-FCE"

  Steve Taylore - Knowles anglų kalbos mokymo priemonės "Laser Prie-FCE" recenzija lietuvių kalba.
  Pedagogika, recenzija(2 puslapiai)
  2010-06-15
 • Regimojo įsiminimo ir mokymosi motyvacijos tyrimas

  Tiriamųjų charakteristikos. Tiriamosios F charakteristika. Tiriamojo P charakteristika. Tiriamojo S charakteristika. Nerimastingumo tyrimas. Rezultatų sutvarkymas. Nerimastingumo tyrimo išvados. Atminties tyrimas. Teksto atgaminimas. Teksto atgaminimo rezultatų sutvarkymas. Atminties tyrimo išvados. Regimojo įsiminimo tyrimas. Mokymosi motyvacijos tyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-11-16
 • Reklaminio-vizualinio teksto suvokimo ypatumai trečioje klasėje

  Įvadas. Teoriniai reklamos nagrinėjimo aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir reikšmė. Reklamos istorijos apžvalga. Reklamos teorijų apžvalga. Reklamos sklaidos galimybės. Reklamos įtaka vaikų psichikai. Reklamos įtaka suaugusiems. Reklamoje vyraujantys portretai. Tyrimo metodika ir rezultatai. III klasės mokinių perkeltinės prasmės suvokimo ypatumai. Tėvų nuomonė apie reklamos poveikį vaikams. Mokytojų nuomonė apie reklamos poveikį pradinukams. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (4).
  Pedagogika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2007-08-20
 • Religijos pamokos planas-konspektas: "Dievo meilė beribė"

  Pirmos klasės pamokos "Dievo meilė beribė" išplėstinis planas-konspektas. Klasė. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Įžanga. Tikslų skelbimas. Temos pristatymas ir dėstymas. Pasakojimas. Naujos medžiagos tęsimas ir užbaigimas. Malda. Giesmė (su judesiais). Individualus darbas. Padėka Dievui. Pamokos kartojimas ir namų darbų uždavimas. Pabaiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-01-15
 • Religiniai žemaičių papročiai vaikų auklėjimo pedagogikoje

  Religiniai Žemaičių papročiai vaikų auklėjimo pedagogikoje.
  Pedagogika, rašinys(3 puslapiai)
  2008-12-15
 • Religious education in Lithuania

  Religinis švietimas Lietuvoje. Darbas anglų kalba. Religious education in Lithuania. Circumstances of Development of Institutional Education in Lithuania. Religious education and moral education in text books. Religious education and moral education in text books. Dimensions of citizenship and morality: intensity of expression. Conclusion.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Renesanso pedagogikos istorija

  Renesanso epochos didaktinė mintis. J.A. Komenskis. Dž. Lokas (Locke). Ž.Ž. Ruso. J.H. Pestalocio. J.F. Herbartas. Lyginamoji pedagogika. Mokymas pirmykštėje bendruomenėje. Senovės rytuose (Egiptas). Kinijoje. Graikija. Romėnai(ROMA). Viduramžiai. Islamo pedagogika. Viduramžių Kinijoje. Lyginamoji pedagogika. Islamo lyginamosios pedagogikos lygmenys. Islamo lyginamosios pedagogikos istorija. Islamo lyginamosios pedagogikos kaip mokslinės disciplinos susiformavimas. Priklausomybės teorijos skelbia. Ugdymas antikinėje Graikijoje. Sparta. Atėnai. Ugdymas Romos imperijoje. Mokymo ir lavinimo turinys. Pedagoginės minties reiškėjai. Pedagoginė mintis viduramžiais. Mokyklos. Patristikos pedagogai. 7 laisvieji menai. Riterių ugdymas. Pirmieji universitetai. Klasikinė universitetų struktūra. Mokymo(si) metodai. Islamo pedagogika. Musulmoniškų mokyklų tipai. Mokymo turinys maktabėse. Mokymas madrasose (medresėse). Pedagogai. Ugdymas viduramžių Kinijoje. Janas Amosas Komenskis (1592-1670). Džonas lokas (1632-1704). Žanas Žakas Ruso (1712 -1778). Johanas Henrikas Pestalocis (1746-1827). J.F. Herbartas (1776-1841)
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-16
 • Renginio išplėstinis planas: ugdomasis renginys sveikos gyvensenos tema

  Išplėstinis planas. Tema: sveika mityba. Temos aktualumas. Forma. Dalyviai ir rengėjai. Trukmė. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Renginio parengimas. Paruošiamieji darbai. Paruošiamųjų darbų eiga. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Renginio analizė. Pritaikymo galimybė.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-01-02
 • Renginio išplėstinis planas: Velykų papročiai ir tradicijos

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Įžanga. Renginio eiga. Kodėl dažo kiaušinius. Margučių marginimas. Velykė. Kaip pažinti stiprų kiaušinį. Velykų pusryčiai. Burtai ir spėjimai. Vaikus suskirstyti komandomis. Užduotis vaikams. Žaidžiam žaidimą. Renginio baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-03-07
 • Renginio planas

  Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas. Renginio tikslai: Supažindinti su Tarptautinėmis organizacijomis, ginančiomis vaikų teises, plėsti akiratį, garsinti savo mokyklą, Ugdyti meilės ir pagarbos jausmą žmogaus gyvybei, stiprinti dvasinį ryšį su artimaisiais, ugdyti rūpestingumo jausmą silpnesniam, mažesniam, skatinti meilę, šilumą, gerumą išreikšti ir žodžiais, ir darbais, puoselėti nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, Skatinti norą tobulėti, būti dėmesingu šalia esantiems, kurti saugią aplinką sau ir kitiems.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2005-10-21
 • Renginio planas: "Egzaminas pirmokams – moksleivių priėmimas"

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Veikėjai. Reikalingos priemonės. Namų darbas. Renginio eiga. Kortelė- rašymo užduotis. Kortelės – skaitymo uždaviniai.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-12-11
 • Renginio planas: "Laisvalaikis su matematika"

  Renginio dalyviai: 3 gimnazijos klasės. Renginio tema. Renginio tikslai. Renginio forma: viktorina. Priemonės. Pasirengimas renginiui. Renginio eiga: 10 užduočių. Priedai (5 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Renginio planas: "Myliu tave, mamyte"

  Renginio planas. Tema: "Myliu tave, mamyte". Renginio parengimas. Pakvietimo pavyzdys. Renginio eiga.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-12-14
 • Renginio planas: "Rūkai - nesi kietas"

  Išplėstinis renginio planas. Renginio tema. Renginio laikas, diena, vieta. Renginio trukmė. Renginio dalyviai. Renginio tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Renginio pabaiga. Recenzija.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2008-04-15
 • Renginio planas: "Saugus kelias - saugus vaikas"

  Tikslai. Metodai. Priemonės. Forma. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Renginio užbaigimas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-06-07
 • Renginio planas: "Surenk draugui gimimo dieną"

  Auklėjamojo renginio išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Dalyviai. Pasirengimas šventei. Įžanga. Renginio eiga. Baigiamoji dalis. Pabaiga.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-01-26
Puslapyje rodyti po