Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Engiamųjų pedagogika

  PowerPoint pristatymas. Paulo freire gyvenimas. Paulo freire gyvenimas (2). Kas tai "engiamųjų pedagogika"? Engėjų ir engiamųjų trumpa charakteristika. Bankinė ugdymo samprata. Probleminė ugdymo samprata. Ugdymo sampratų palyginimas. Vaidmenų transformacija. Apibendrinimas. Dialogo esmė – žodis, susidedantis iš dviejų matmenų: veiksmo ir refleksijos. Daugelis politinių ir švietimo planų žlugo, nes. Žmogus, kitaip nei gyvūnai. Panagrinėkime generatyvinių temų tyrimą. Kodavimas gali būti. Užkariavimas. Bendradarbiavimas. Organizavimas.
  Pedagogika, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-10-26
 • English lesson plan: Extreme sports

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos pamokos planas: Ekstremalus sportas. Type of the lesson. Topic. Aims. New vocabulary. Course book. Box: Stage, content, method. Timing. Teacher’s activities. Students activities. Teaching aids. Notes. Note 1 (vocabulary).
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-10-22
 • Estetinio lavinimo etapai pradžios mokykloje

  Įvadas. Estetikos idėjų sąsajos. Estetinio auklėjimo tikslas. Žaidimai ir estetiniai jausmai. Grožis aplinkoje. Estetiškumas gyvenime ir mene. Daiktinė aplinka kaip estetinio ugdymo faktorius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-21
 • Estetinis auklėjimas

  Estetika. Estetinis auklėjimas mokykloje. Užklasinis ir užmokyklinis estetinis auklėjimas. Estetinio auklėjimo sąlygos. Kas tie estetiniai jausmai? Estetinio ugdymo metodai ir formos.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Etikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos tema: Kvailių skaičius begalinis. Pamokos problema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos metodai. Priemonės. Literatūros sąrašas. Lentelė: Pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2009-12-07
 • Etikos pamokos planas: "Kaip nuraminama sąžinė?"

  Tema. Situacija. Forma. Priemonės. Tipas. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Pamokos struktūra. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-03-07
 • Etikos pamokos planas: "sunkūs" paaugliai

  Klasė. Tema: "Sunkūs" paaugliai arba kodėl paaugliai elgiasi agresyviai? Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Pasiruošimas pamokai. Pamokos dalys. Pamokos eiga. Lentelė: laikas, pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, pastabos. Aptarimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-12-09
 • Etiniai reikalavimai trenerio asmenybei

  PowerPoint pateiktis. Visuomeninis kryptingumas. Dorovinis tvirtumas. Pedagoginis teisingumas. Meilė auklėtiniams . Pagarba kiekvienam auklėtiniui . Ryžtingumas. Atkaklumas . Jautrumas . Nuoširdumas . Darbštumas. Reiklumas sau. Kuklumas . Gerumas . Pedagoginis optimizmas. Pedagoginis taktas . Savikritiškumas .
  Pedagogika, pristatymas(20 skaidrių)
  2011-01-06
 • Etinio pokalbio planas: "Abejingumas mums ne draugas"

  Išplėstinis etinio pokalbio planas tema "Abejingumas mums ne draugas". Klasė 5-6. Tikslai. Metodai. Pasiruošimas pokalbiui. Įvadinis pokalbis. Literatūrinių pavyzdžių pateikimas ir analizė. Realių gyvenimo situacijų pateikimas, jų analizė. Išorinis žvilgsnis į nagrinėjamą temą. Taisyklės formulavimas, raginimas jos laikytis ir nesuklysti.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-12-17
 • Etinio pokalbio planas: "Narkotikai gali sugriauti tavo gyvenimą"

  Etinio pokalbio, vedamo su vidutinio mokyklinio amžiaus moksleiviais, planas. Tema. Tikslai. Rengimo forma. Metodai ir metodiniai būdai. Pasiruošimas pokalbiai. Įvadinis pokalbis. Išorinis žvilgsnis į nagrinėjamą temą. Aptariamos problemos svarba dabartinėje visuomenėje. Narkotikų vartojimo priežasties analizė. Kas nulemia narkotikų vartojimą? Realių gyvenimo situacijų pateikimas, jų analizė. Taisyklės formulavimas, raginimas jos laikytis ir nesuklysti.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-03
 • Etninis auklėjimas, praeities ryšys su dabartimi (šiuolaikinis požiūris)

  Įvadas. Etninio auklėjimo turinys. Etninio auklėjimo metodai ir formos. Etninė kultūra šiuolaikinėje visuomenėje (mokytojų akimis). Etninis auklėjimas po tautos atgimimo. Etninio auklėjimo sunkumai: Po tautos atgimimo. Etninio auklėjimo sunkumai mokykloje po tautos atgimimo. Etninio auklėjimo sunkumai mokykloje po tautos atgimimo. Etninės kultūros ugdymas pradinėje mokykloje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Etnokultūrinio ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti etnokultūrinio ugdymo aspektus bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose. Etnokultūra ir jos reikšmė ugdyme. Etnokultūrinio ugdymo samprata. Tautinės kultūros reikšmė žmogaus ugdymo procese. Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Etnokultūrinio ugdymo aspektai bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose. Liaudies kultūros vieta dailiniame ugdyme. Etnokultūrinio ugdymo aspektų bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose tyrimas. Tyrimo pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Santrauka. Priedai (6 psl.).
  Pedagogika, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2009-10-12
 • Europos sąjungos dokumentų analizė

  2001 m. Mokymosi visą gyvenimą memorandumas. Dokumento analizė. 2004 m. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Dokumento analizė.
  Pedagogika, analizė(2 puslapiai)
  2007-10-26
 • F.J. Monks ir I.H. Ypenburg "Mūsų vaikas nepaprastai gabus"

  F.J. Monks ir I. H. Ypenburg knygos "Mūsų vaikas nepaprastai gabus" recenzija.
  Pedagogika, recenzija(2 puslapiai)
  2009-01-30
 • Filmų, spektaklių, parodų aptarimas, etiniai pokalbiai, ekskursijų, turistinių žygių, kelionių, išvykų organizavimas pradžios mokykloje

  Įvadas. Filmų, spektaklių, parodų aptarimas. Meno parodų lankymas ir aptarimas. Ekskursijos, turistiniai žygiai, išvykos, kelionės. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-13
 • Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika

  PowerPoint pristatymas. Filosofinis antropocentrizmas ir humanistinė pedagogika. Humanizmas. Klasikinis antropocentrizmas. Naujasis antropocentrizmas. Kita žmogaus samprata. Humanizmo principai. "Humanistinis potencializmas" - šiuolaikiniam humanizmui būdinga nuostata. Humanistinio ugdymo ypatumai XX amžiuje. K. Rodžersas (Rogers). A.H. Maslou (Maslow)ir kt. Ugdytinis. Ugdymas. Pedagoginės nuostatos. Radikalios išraiškos. Diskusijai.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-12-15
 • Fizikos pamokos planas: Elektromagnetinių bangų skalė

  Klasė. Dalykas. Tikslai. Pamokos tipas. Pamokos metodai. Priemonės. Pamokos protokolas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-03-03
 • Fizikos pamokos planas: Lygiagretusis laidininkų jungimas

  Bendros žinios apie pamoką: klasė, dalykas, pamokos tema, tikslai, pamokos tipas, pamokos metodai, priemonės. Pamokos protokolas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-22
 • Fizikos pamokos planas: šviesos difrakcija

  Klasė. Dalykas. Pamokos tema. Tikslai. Pamokos tipas. Pamokos metodai. Priemonės. Pamokos protokolas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-02-23
 • Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje

  Įvadas. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Fizinio ugdymo programa. Fizinio ugdymo organizavimas. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir mokykloje. Rytinė mankšta. Fizinio ugdymo pratybos ir pamokos. Judrieji žaidimai. Mankštos pertraukėlės. Judriosios pertraukos. Savarankiškas aktyvus vaikų judėjimas. Sporto pratimai ir žaidimai. Pasivaikščiojimai ir išvykos. Sporto šventės. Sveikatos dienos. Sporto pramogos ir judriųjų žaidimų popietės. Fizinio ugdymo reikšmė visapusiškos asmenybės formavimui. Priedai (6). Darbas iliustruotas nuotraukomis (4).
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2008-03-12
Puslapyje rodyti po