Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asmenybės ugdymas ir kūno kultūra

  Įvadas. Asmenybės ugdymas. Fizinis ugdymas. Asmenybės ugdymas kūno kultūra. Auklėjamasis fizinio ugdymo poveikis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-12-16
 • Asocialaus elgesio šalinimo būdai

  Pratarmė. Mokymosi motyvacijos stiprinimas. Sudaryti sąlygas patirti sėkmių, pakelti statusą. Kai kurios tėvų klaidos - bausmės. Poreikių būti mylimam, priimtam, suprastam tenkinimas. Neformalaus ugdymo organizavimo formos ir metodai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2010-07-21
 • Atpasakojimai, jų rūšys ir mokymo metodika

  Įvadas. Atpasakojimas, jo rūšys. Mokymo metodika. Atpasakojimas ir kūrybiškumo ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-07
 • Atsakomybė ir atsakingumas

  Teorinė dalis. Atsakingumo sąvoka. Laisvės ir atsakingumo sąsajos. Pareiga. Praktinė dalis. Kaip atsakomybės ir atsakingumo sąvokas supranta mokytojai ir mokiniai? Kaip konkrečiai mokiniai atsakomybės?
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Atvejo analizė: mokinio asmenybės pažinimas ir įvertinimas

  Praktinis darbas: Pirminiai duomenys; Aplinkos faktoriai; Procedūros, kuriomis naudotasi įvertinant vaiką; Stebėjimų aprašymas; Intelektiniai sugebėjimai; Neuropsichologiniai tyrimai; Pasiekimai; Asmenybės faktoriai. Santrauka. Rekomendacijos.
  Pedagogika, analizė(8 puslapiai)
  2005-05-11
 • Auklėjamasis renginys: "Europa nuo senovės iki dabarties"

  Išplėstinis planas. Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Renginio analizė. Recenzija.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-03-28
 • Auklėjamieji šeimos uždaviniai

  Įvadas. Šeimyninės darnos ugdymas aspektai. Vaiko ugdymo uždaviniai šeimoje. Auklėjimo metodai. Išvados ir pasiūlymai. Priedas.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2008-12-09
 • Auklėjamoji teorija ir metodika

  Hodegetika. Specialiųjų poreikių vaikų auklėjimas. Auklėjimo proceso dėsningumai. Auklėjimo turinio komponentai. Auklėjimo proceso ypatumai. Auklėjimo principai. Auklėjimo tikslas ir uždaviniai. Sutrikusios raidos mokinių auklėjimo tikslai. Neįgaliųjų socialinio dalyvavimo ir įgalinimo paradigma. Auklėjimo turinys. Dorinis auklėjimas. Socialinio intelekto ugdymas. Auklėjimo formos ir metodai. Disputo struktūra. Veikdinamieji (praktiniai metodai). Stimuliavimo metodai. Pedagoginės poveikio priemonės.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2010-01-29
 • Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: "Klasės draugas. Ar visada draugas?"

  Auklėjamojo renginio "Klasės draugas. Ar visada draugas?" vedamo Rozalimo vidurinėje mokykloje išplėstinis planas. Tema: Klasės draugas. Ar visada draugas? Tikslai. Renginio forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Scenarijus su aprašymu.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-02-18
 • Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: "Meilė ir padorumas – kas juos sieja ir kas skiria?"

  Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Renginio parengimas. Renginio eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-05-21
 • Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: "Saugaus eismo klasė — saugus elgesys gatvėje"

  Renginio pavadinimas: Saugaus eismo klasė – saugus elgesys gatvėje. Renginio vieta. Data. Renginio trukmė. Dalyviai. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Renginio analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-02-25
 • Auklėjamojo renginio išplėstinis planas: sausio 13 dienos įvykių minėjimas "Atmintis gyva, nes liudija"

  Auklėjamojo renginio, skirto sausio 13 dienos įvykiams paminėti, vedamo Ukmergės vidurinėje mokykloje. Išplėstinis planas. Tema: Atmintis gyva, nes liudija". Tikslai. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Mokinių nuomonė apie sausio 13 dienos minėjimą. Mano nuomonė apie sausio 13 dienos minėjimą. Renginio recenzija.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2011-02-24
 • Auklėjamojo renginio planas

  Auklėjimo formų (renginių) klasifikacija. Įžanga. Auklėjamojo renginio "Ekskursija į M.K. Čiurlionio dailės muziejų" planas. Tema. Tikslai. Renginio paruošimas. Renginio eiga. Renginio aprašymas. Išvados. Kokios vertybės buvo ugdomos renginio metu? Ko buvo tikimasi iš renginio? Kokie tikslai buvo įgyvendinti?
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-04-07
 • Auklėjamojo renginio planas: "Alkoholio žala"

  Išplėstinis planas. tema. Tikslai. Metodai. Forma. Naudojama literatūra. Renginio parengimas. Renginio eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-06-08
 • Auklėjamojo renginio planas: "Jis kitoks: priimti ar atstumti?"

  Renginio tema, klasė. Tikslai. Forma. Principai. Metodai. Naudojama literatūra. Pasirengimas. Renginio temos ir tikslų pasiūlymas mokiniams. Mokinių ruošimosi organizavimas. Skatinimas ir tikrinimas. Renginio eiga. Pradžia. Pabaiga. Renginio užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2009-01-06
 • Auklėjamojo renginio planas: "Kalėdinis vakarėlis"

  Tema. Tikslai. Renginio forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Scenarijus su aprašymu. Rinkimasis. Laisvas laikas. Mokytojos bendras pasveikinimas. Pasiruošimas keistis dovanėlėmis. Keitimasis Kalėdinėmis dovanėlėmis. Vaišės. Karnavalas. Vaidinimai. Vaišės. Pasakojimas apie Kalėdų tradicijas. Žaidimai. Įspūdžiai. Tvarkymasis. Išlydimi vaikai.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-02-06
 • Auklėjamosios veiklos planas

  Klasės charakteristika. Metinis auklėjamosios veiklos planas. Tikslai. Uždaviniai. Metinės veiklos organizavimas. Bendradarbiavimas su mokiniais, tėvais, pedagogais.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-05-09
 • Auklėjamosios veiklos vertinimo aspektai

  Įvadas. Auklėjimo prasmė bei ypatumai. Pedagogo auklėjamosios įtakos reikšmė. Saviaukla. Asmenybės pozicijos keitimas. Auklėjimo principai. Auklėjimo kompleksiškumas.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-01
 • Auklėjamųjų metodų taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai

  Įvadas. Auklėjimo metodų samprata. Auklėjimo metodai. Informaciniai – parodomieji auklėjimo metodai. Įtikinėjimo metodai. Įpratinimo metodas. Stimuliaciniai metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-26
 • Auklėjimas šeimai ir šeimoje

  Įvadas. Auklėjimo šeimoje esmės supratimas. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Šeiminio auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-16
Puslapyje rodyti po