Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Auklėjimas šeimoje. Šeima kaip auklėjimo veiksnys. Auklėjimo šeimoje esmė. Auklėjimo šeimoje tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-08
 • Auklėjimas šeimoje: šeimos funkcijos ir vertybės

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimos vertybės. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tezės.
  Pedagogika, tyrimas(3 puslapiai)
  2006-12-21
 • Auklėjimas šeimoje: šeimos funkcijos savybės ir reikšmė vaikui

  Pedagogikos rašinys. Šeimos edukologija. Šeimos funkcija. Auklėjimas šeimoje: šeimos funkcijos savybės ir reikšmė vaikui.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2005-12-13
 • Auklėjimo kompleksiškumas

  Įvadas. Auklėjimo kompleksiškumas. Auklėjimo proceso hierarchiškumas. Socialinis aktyvumas. Auklėjimo planavimas kompleksiškumo pagrindu. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-06-08
 • Auklėjimo metodai

  Įvadas. Pavyzdžio metodika. Monologo metodika. Dialogo metodika. Stimuliavimo metodika. Renginio metodika. Veikdinamoji metodika. Šeiminio auklėjimo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-02-15
 • Auklėjimo metodai (2)

  Auklėjimo metodo samprata. Auklėjimo metodų klasifikacijos problema. Įtikinėjimo metodas ir jo formos. Įpratinimo metodas. Pavyzdžio metodas. Skatinimo metodas. Draudimai ir bausmės. Religinis auklėjimas. Auklėjimo metodai lietuvių liaudies pedagogikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-28
 • Auklėjimo metodai ir jų pritaikymo galimybės

  Auklėjimo proceso prasmė. Auklėjimo esmė, struktūra. Auklėjimo metodai, vyksmo ypatumai. Auklėjimo tikslas. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-30
 • Auklėjimo proceso struktūra

  PowerPoint pristatymas. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo turinys. Auklėjimo metodai. Auklėjimo sąlygos.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-12-22
 • Auklėjimo samprata

  Auklėjimo samprata. Auklėjimo sąvoka. Auklėjimo būtinumas. Auklėjimo esmė. Auklėjimo prasmė. Auklėjimo vyksmo ypatumai. Auklėjimo vieta ugdymo sąvokų sistemoje. Auklėjimo struktūra. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo metodai. Auklėjimo sąlygos. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai ir uždaviniai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2006-09-26
 • Auklėjimo stiliai

  Auklėjimo būdai ir jų įtaka vaiko psichosocialiniam vystymuisi. Šeima – unikali auklėjimo sistema. Auklėjimo stiliaus apibrėžimas. Keturi auklėjimo stiliai. Pasekmės vaikams. Įtaka lyčiai, etninei grupei ir šeimos tipui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-31
 • Auklėjimo šeimoje metodai

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti auklėjimo šeimoje metodus. Auklėjimo samprata. L. Jovaišos skiriami auklėjimo šeimoje metodai. K. Miškinio pedagoginio poveikio būdai. Auklėjimo metodų šeimoje taikymo problemos. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-11-12
 • Auklėjimo teorija

  Auklėjimo teorija ir metodika - hodegetika. Auklėjimo samprata. Saviaukla. Perauklėjimas. Auklėjimo dėsningumai. Auklėjimo ypatumai. Auklėjimo principų samprata. Auklėjimo principų sistema (pagal Bitiną, 1995). Auklėjimo principų sistema (pagal Jovaišą, 1995). Neįgaliųjų auklėjimo principai. Lyčių lygiavertiškumo ugdymas. Bendrieji ir specialieji auklėjimo tikslai ir uždaviniai. Dorinis auklėjimas. Bendravimo gebėjimų ugdymas. Estetinis auklėjimas. Fizinis auklėjimas. Lytinis auklėjimas ir lytiškumo ugdymas. Darbinis auklėjimas. Neigiamą požiūrį į darbą gali lemti įvairios priežastys. Profesinio orientavimo ir rengimo problema. Auklėjimo formos ir jų klasifikavimas. Sakytinės (žodinės) auklėjimo formos (renginiai). Veikdinamosios (praktinės) auklėjimo formos (renginiai). Auklėjimo renginių efektyvumo kriterijai. Auklėjimo metodų samprata ir klasifikacija. Rodomieji (vaizdiniai) auklėjimo metodai. Sakytiniai (žodiniai) auklėjimo metodai. Veikdinamieji (veiklos ir socialaus elgesio) auklėjimo metodai. Elgesio ir veiklos stimuliavimo metodai. Netiesioginio pedagoginio poveikio priemonės. Auklėtojo veiklos sritys. Vaikų globos namų auklėtojo pedagoginės funkcijos. Auklėjamojo darbo planavimas.
  Pedagogika, konspektas(47 puslapiai)
  2009-01-13
 • Auklėjimo teorija (2)

  Hodegetika. Auklėjimo teorija. Auklėjimo teorija. Auklėjimo teorija. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų auklėjimas. Auklėjimo proceso komponentai. Auklėjimo procesas. Saviaukla. Saviauklos metodai. Saviaukla. Auklėjimo ir saviauklos ryšys. Perauklėjimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Perauklėjimas. Auklėjimo dėsningumai. Dėsningumai. Auklėjimo procesas. Psichologiniai išsiauklėjimo komponentai. Auklėjimo ypatumai. Auklėjimo procesą sąlygiškai galima dalinti į etapus. Auklėjimo principų samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo principai atspindi. Neįgaliųjų auklėjimo principai. Intervencija. Kompensuojamojo ugdymo principas. Pagrindiniai specialiojo (kompensuojamojo) ugdymo uždaviniai. Lyčių lygiavertiškumo ugdymas. Lytiškumo stereotipai. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių lygybė reiškia. Lygių galimybių principas. Svarbu. Bendrieji ir tikslieji auklėjimo uždaviniai: Galutiniai; Daliniai; Tarpiniai. Bendrieji auklėjimo tikslai. Bendrųjų auklėjimo tikslų siekiama per auklėjimo turinį. Vaikų dorinis auklėjimas. Estetinis auklėjimas. Pilietinis auklėjimas. Dorinio auklėjimo tikslai. Dorinio auklėjimo uždaviniai. Moralinio sąmoningumo formavimas. Kiti dorinio auklėjimo uždaviniai. Dorinio auklėjimo turinys. Bendravimo gebėjimų ugdymas. Poreikis bendrauti. Gebėjimas bendrauti. Svarbūs bendraujant. Socialinė interakcija. Estetinis auklėjimas. Protiškai atsilikusio vaiko estetinių jausmų, vaizdinių ir žinių formavimas vyksta kompleksiškai. Estetinio auklėjimo metodai. Fizinio auklėjimo tikslas. Fizinio auklėjimo uždaviniai. Būtina teisingai organizuoti specialią fizinio auklėjimo sistemą. Lavinamaisiais žaidimais galima ugdyti. Lytinis auklėjimas. Lytiškumo raiška. Paauglystės amžius. Lytinis potraukis. Darbinis auklėjimas. Darbinio auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo formos. Tuo remiantis skiriamos. Klasifikavimas pagal kriterijų. Kompleksiškas auklėjimas. Sakytinės (žodinės) auklėjimo formos (renginiai) Etinis pokalbis. Etinio pokalbio struktūra. Pagrindiniame etape (problemos sprendimo ieškojimas). Baigiamuoju žodžiu. Etinio pokalbio metodas auklėjant sutrikusios raidos vaikus. Disputas. Disputo struktūra. Paskaita. Veikdinamosios (praktinės) auklėjimo formos. Žaidimas. Sociodrama. Auklėjamųjų situacijų sudarymas. Auklėjimo renginių efektyvumo kriterijai. Auklėjimo metodų samprata ir klasifikacija. Auklėjimo metodų grupės. Rodomieji auklėjimo metodai. Pamokymas. Pamokymo atspalviai. Reikalavimai pamokymo taikymui. Norint sudominti pasakojimu, reikia. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Elgesio ir veiklos stimuliavimo metodai. Įsakymo taikymo taisyklės. Draudimas. Pedagoginis reikalavimas. Tiesioginis reikalavimas. Reikalavimas pritarimo forma. Viešoji nuomonė. Lenktyniavimas. Skatinimas. Bausmės įteigimai. Laikinas izoliavimas. Elgesio įvertinimo sumažinimas. Netesiegionio pedagoginio poveikio priemones. Apribojančios pedagoginio poveikio priemonės. Auklėtojo veiklos sritys. Pagrindinis auklėtojo veiklos tikslas. Auklėtojo uždaviniai. Klasės auklėjimas. Klasės vadovas. Mokytojų bendradarbiavimas. Individualus mokinių auklėjimas. Bendradarbiavimas su tėvais. Ryšiai su šeima ir mokykla. Ryšiai su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis. Veikla komandoje. Auklėjamojo darbo planavimas. Reikalavimus auklėjamojo darbo planui suformulavo Bitinas. Trys auklėjimo tikslų rūšys.
  Pedagogika, špera(14 puslapių)
  2010-06-17
 • Auklėjimo teorijos pagrindai: hodegetika

  PowerPoint pristatymas. Auklėjimas. Auklėjimo procesas. Vidinės asmenybės pozicijos. Išorinė auklėjimo proceso schema. Auklėjimo proceso išorinė struktūra. Vidinė auklėjimo proceso struktūra. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo proceso ypatumai. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo metodai. Pasakojimas. Auklėjimasis pokalbis. Reikalavimai pokalbiui. Auklėjimo metodai. Skatinimas. Auklėjimas tautai ir visuomenei. Lietuvių tautos paskirtis. Tautybė. Tautiškumas. Tautiškumo ugdymo metodai. Tautiškumo ugdymo formos. Tautiškasis auklėjimas. Tautinis auklėjimas. Tautinio auklėjimo sritys. Etinis auklėjimas. Dorinimo turinys. Santykiai su savimi. Santykiai su kitu žmogumi. Santykiai su socialinėmis priedermėmis. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorovinio išsiauklėjimo uždaviniai. Saviaukla. Saviauklos rūšys. Saviauklos sąlygos. Saviauklos rūšys. Saviauklos turinys. Saviauklos būdai. Vertybės. Saviauklos būdai. Saviauklos organizavimo etapai.
  Pedagogika, pristatymas(50 skaidrių)
  2007-01-22
 • Auklėjimo tikslingumo problema

  Tikslo esmė ir reikšmė. Tikslo paskirtis. Auklėjimo tikslų sistema. Kurių iš čia išvardintų tikslų apibrėžtis gali sukelti daugiausiai problemų? Tikslų sistemos genezės šaltiniai. Gyvenimo tikslai. Ugdymo teorijos. Ugdymo tikslai skirtingų ugdymo teorijų požiūriu. Ugdymo tikrovė. Visuomenės įtaka.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2010-06-18
 • Auklėtinio svarba ir pažinimo būdai

  PowerPoint pristatymas. Pažinimo svarba. Amžiaus tarpsniai. Auklėtinių pažinimo būdai. Motyvų šaltiniai. Auklėtinių fizinio išsivystymo išmanymas. Akcelerantai. Retardantai. Auklėtinis gali būti. Vaikų gimimo eiliškumas šeimoje. Pirmagimiai. Antras vaikas. Vidurinis vaikas. Jauniausias vaikas. Vienintelis vaikas. Vieninteliai sūnūs ir vienintelės dukros.
  Pedagogika, pristatymas(21 skaidrė)
  2011-01-06
 • Auklėtinių ir auklėtojų bendravimas pedagoginiame susitikime

  Įvadinė dalis. Kas yra klasės vadovas. Klasės vadovo kompetencija. Pedagogo – auklėtojo veiklos sudedamosios dalys. Koks turėtų būti klasės auklėtojas? Klasės auklėtojo portreto "interpretacija". Klasė kaip grupė. Rekomenduojamosios klasės auklėtojo inicijuojamos veiklos formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2009-11-13
 • Auklėtojos įtaka vaiko socializacijai

  Ikimokyklinio ugdymo programos. Lietuviškos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Pedagogas. Auklėtojos įtaka vaiko socializacijai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-17
 • Auklėtojos–vaikų tarpusavio bendravimas–bendradarbiavimas: Kauno lopšelis–darželis "Žvangutis"

  Tyrimo tikslas: nustatyti auklėtojos – vaikų tarpusavio bendravimą – bendradarbiavimą. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo pobūdis. Išvados. Stipriosios pusės. Tobulintinos sritys 3-4 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos. Tobulintinos sritys 4-5 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos. Tobulintinos sritys 5-6 metų vaikams. Pasiūlymai ir pastabos.
  Pedagogika, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-06-20
 • Auklėtojų ir tėvų bendradarbiavimo formos ir būdai

  Įvadas. Pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais būdai. Pirmieji ryšiai su šeima. Bendradarbiavimas su šeima, vaikui lankant darželį. Pedagogų pagalba tėvams. Atsakingas tėvų dalyvavimas vaiko ugdyme bei priimant sprendimus. Tėvų pagalba vaikų darželiui. Visuomeninė tėvų veikla. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendravimo su šeima formos. Vaikų lankymas namuose. Individualūs pokalbiai. Neakivaizdiniai pokalbiai. Konsultacijos. Visuotiniai tėvų susirinkimai. Konferencijos. Bendros tėvų ir vaikų šventės. Tėvų kampelis. Atvirų durų dienos. Bibliotekėlė tėvams. Anketinės apklausos. Jaunųjų motinų mokykla. Lektoriumai arba Tėvų universitetai. Tėvų komiteto veikla. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-31
Puslapyje rodyti po