Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Savęs pažinimas saviugdos teorijoje ir socialinėje psichologijoje

  Savęs pažinimo istorijos dalelė pagal K. Stoškų. Savęs pažinimas pagal V. Spurgą. Savęs pažinimas (jaunimui) pagal L. Jovaišą. Faktai apie savęs supratimą (savęs vaizdą), minimi vadovėlyje "Social Psychology", pagal Th. Gilovich, D. Keltner, R.E. Nisbett.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-04
 • Saviauklos poveikis žmogaus asmenybei

  Įvadas. Saviaukos samprata. Saviauklos sąlygos. Saviauklos rūšys. Žmogaus tapimas asmenybe ir asmenybės samprata. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-07
 • Saviraiška ir polinkių plėtotė: sveikatos ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Laisvalaikio leidimas, kenkiantis sveikatai. Sveikos gyvensenos ugdymo svarba. Sveikatingumą ugdantys būreliai. Būrelių, ugdančių sveikatingumą veikla. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-04-27
 • Saviugda

  Įvadas. Saviugda. Saviugdos rūšys ir kitimas. Saviugdos metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-13
 • Saviugda (2)

  Įvadas. Kas yra saviugda? Savišvieta. Saviaukla. Mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas ugdant mokinių savimonę. Vaikų savaveiksmiškumas. Saviugdos būtinumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-07
 • Saviugdos metodai

  Aktualumas. Saviugdos metodas. Savikontrole. Savišvieta. Savęs įtikinėjimas. Prisivertimas. Savitaiga. Savęs drąsinimas ir pritarimas sau. Savikritika. Savitvarda. Savigarba. Savęs pasmerkimas ir nubaudimas. Savęs guodimas, teisinimas ir raminimas. Efektyvus metodų taikymas priklauso nuo daugelio veiksnių. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-05
 • Sąžinės auklėjimas

  Darbas apie sąžinės auklėjimą pagal Saulių Šalkauskį.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-13
 • Scenarijus: "Žiurkėno Vido istorijos"

  Scenarijus pagal Sigito Poškaus knygelę "Trumpos pasakaitės". Veiksminė analizė. Scenarijus. Veikėjai. Etiudų aprašymas. Pasakaitės pagal S. Poškų. Kas jame parašyta? Taigi. Iš kur atsiranda pasakaitės? Išdykęs žiurkėnas. Siuntinys. Vidas ir žirnis. Ką tai galėtų reikšti? Apie katiną, vardu blogius. Dainelių medis. Iki pasimatymo.
  Pedagogika, pavyzdys(17 puslapių)
  2010-04-13
 • Secondary education in Lithuania and Germany

  Introduction. Secondary education in Germany. Secondary education in Lithuania. Comparison. Conclusion.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-20
 • Sėkmingas mokinių mokymasis

  Įžanga. Veiksniai lemiantys sėkmingą mokinių mokymą(-si). Mokytojo asmenybė. Profesiniai reikalavimai mokytojui. Mokytojų kūrybiškumas. Mokytojo autoritetas ir pašaukimas. Mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Tai, ko mokiniai tikisi iš mokytojų. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-05-26
 • Seksualinis smurtas prieš vaikus šeimoje (2)

  Įvadas. Teoriniai seksualinio smurto prieš vaikus šeimoje pagrindai. Smurto ir prievartos prieš vaikus samprata. Žiauraus elgesio ir seksualinės prievartos prieš vaikus šeimoje sąvokos. Prievartos prieš vaikus šeimoje rūšys ir formos. Seksualinės prievartos prieš vaiką šeimoje priežastys, prielaidos. Seksualinės prievartos požymiai, pasekmės. Pagalba vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą šeimoje. Prievarta prieš vaikus šeimoje - smurto visuomenėje atspindys. Prievartos paplitimas. Seksualinės prievartos prieš vaikus šeimoje problema Lietuvoje. Pasaulio valstybių ir Lietuvos patirties teikiant pagalbą vaikams, patyrusiems seksualinę prievartą šeimoje, palyginamoji analizė. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (4).
  Pedagogika, referatas(33 puslapiai)
  2006-07-17
 • Senyvo amžiaus žmonių socializacija: Užimtumo problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Senatvės samprata ir požiūris į pagyvenusius žmones. Socialinė senėjimo samprata. Senyvo amžiaus žmonių socializacija. Senyvo amžiaus žmonių užimtumas. Senyvo amžiaus žmonių veiklos trukdžiai. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2012-01-23
 • Senoji mokykla

  Senoji mokykla. Senosios mokyklos mokytojas. Naujoji mokykla. Naujosios mokyklos mokytojas. Mokinių pažinimas ir mokymo diferencijavimas. Mokinių pažinimo turinys ir metodai. Mokinių pažinimo schema. Bendrieji mokiniui aprašyti schemos bruožai. Mokinių pažinimo sąlygotumas ir bendrosios išvados. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas. Bendros išvados. Mokinių atrinkimas į pagalbines mokyklas. Mokinių valios ugdymo bruožai. Mokinių valios ugdymo principai.
  Pedagogika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-19
 • Sisteminis požiūris į mokymo ir mokymosi procesą

  PowerPoint pristatymas. Skyriuje "Sisteminis požiūris į mokymo ir mokymosi procesą" siekiama. Kas yra sistema? P. Juciavičienės pasiūlyta pedagoginės sistemos struktūra. Atskiri autoriai į pedagoginę sistemą įveda socialinį užsakymą, kuris tiesiogiai įtakoja mokymo tikslus. Jį galima vertinti dvejopai. Didaktinės sistemos aplinkos sąveikos modelis.
  Pedagogika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-18
 • Siužetinis rytinės mankštos planas: "Rudenėlis atkeliavo"

  4-5 metų vaikams. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Priemonės. Lentelė: laikas, turinys, krūvio apimtis, Metodiniai – organizaciniai nurodymai.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-11-20
 • Skaitymas: metodai, nauda, efektyvumas

  Įvadas. Tyrimo "skaitymas" aprašymas. Skaitymo samprata. Anketavimo metodu atlikto tyrimo "skaitymas" aprašymas. Skaitymo metodai, nauda. Skaitymo metodai. Skaitymo nauda. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-11-14
 • Skaitymo ir rašymo sutrikimai

  Priežastys. Disleksijos samprata. Simptomatika. Disleksijos rūšys. Disgrafijos samprata. Simptomatika. Rašymo sutrikimų rūšys. Disleksikų ir disgrafikų šnekamosios kalbos ypatumai. Rašymo ir skaitymo trūkumų šalinimas.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-02
 • Skaitymo problematika publicistiniuose šaltiniuose

  Parašyta esė tema: "Skaitymo problematika publicistiniuose šaltiniuose". Šioje esė bus įvardijamos pagrindinės skaitymo, tendencijos bei problematika – skaitymo kokybė, psichologiniai veiksniai, skaitymo reikšmė ir kt. aspektai, lemiantys pagrindines skaitymo problemas. Esė bus remiamasi skirtingais šaltiniais, t.y. – mokslinėmis publikacijomis, kuriose skirtingi autoriai atskleidžia, jų nuomone, esminius skaitymo aspektus.
  Pedagogika, esė(3 puslapiai)
  2011-04-20
 • Skaitymo sąmoningumo ugdymas žemesnėse klasėse

  Įvadas. Sąmoningumo reikšmė skaitymo procese. Skaitymo proceso sąvoka. Skaitymo proceso komponentai. Teksto suvokimas. Veiksniai, lemiantys teksto suvokimą. Specialiųjų mokyklų 3-4 klasių mokinių teksto suvokimo ypatumai. Skaitymo sąmoningumo efektyvinimas lietuvių kalbos pamokose. Parengiamieji darbai. Įvadinis pokalbis. Mokytojo pasakojimas. Ekskursijos, išvykos, stebėjimai. Teksto skaitymas ir analizė. Pirmasis teksto skaitymas. Pakartotinas skaitymas ir analizė. Žodyninis darbas. Pagrindinės minties išskyrimas. Veikėjų apibūdinimas. Kūrybiniai darbai. Iliustravimas. Vaizdavimas žodžiu. Inscenizavimas. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-06
 • Skaitytojo ugdymas ketvirtoje klasėje

  Įvadas. "Savos kūrybos ir savarankiško skaitymo popietė". Skaitymo ugdymo tikslai. Skaitymo ugdymo uždaviniai. Veiklos ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-06-04
Puslapyje rodyti po