Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų, integruotai ugdančių vaikus su regėjimo sutrikimais, informacijos poreikio ir specialiosios pagalbos teikimo kompetencijos tyrimas

  Įvadas. Tiriamieji ir tyrimo eiga. Tyrimo metodas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Apibendrinamosios išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2007-05-05
 • Bendruomenė ir žmogaus ugdymas

  Įvadas. Žmogaus ir ugdymo samprata filosofiniu požiūriu. Klasikinės ugdymo koncepcijos. Laisvojo ugdymo paradigma. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-24
 • Bendruomeniška mokykla

  Įvadas. Bendruomeniškumo ugdymo mokykloje svarba šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Mokyklos ir vietos bendruomenės ugdomieji tarpusavio santykiai. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(19 puslapių)
  2009-02-17
 • Berniukų ir mergaičių auklėjimo šeimoje ypatumai

  Įvadas. Berniukų ir mergaičių auklėjimo šeimoje ypatumai. Auklėjimo samprata. Tėvų ir vaikų santykiai šeimoje. Įvairių berniukų ir mergaičių savybių formavimasis. Įvairus berniukų ir mergaičių auklėjimas šeimoje. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Šeimos įtaka vaiko auklėjime. Namų ruošos darbų ypatumai šeimoje. Tėvų ir vaikų santykiai šeimoje. Berniukų ir mergaičių savybių ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-24
 • Berniukų ir mergaičių laisvalaikio pomėgiai ir popamokinio ugdymo ypatumai

  Įvadas. Laisvalaikio įtaka vaiko asmenybei bei popamokinio ugdymo ypatumai teoriniu pagrindu. Laisvalaikio samprata. Popamokinio ugdymo ypatumai. Socialinė aplinka asmenybės laisvalaikio poreikių formavimui. Šeimos ir mokyklos vaidmuo organizuojant moksleivių laisvalaikį. Berniukų ir mergaičių laisvalaikio praleidimo formų įvairovė. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Kaime besimokančių vaikų laisvalaikio pomėgiai ir užimtumas popamokine veikla. Moksleivių laisvalaikio pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Moksleivių laisvalaikio galimybes ribojančios priežastys ir popamokinio ugdymo trūkumai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-20
 • Berniukų ir mergaičių žaidimai

  Berniukas ir mergaitė. Žaidimo sąvoka. Žaislai. Žaislų ir žaidimo erdvės pasirinkimas. Vaidmenų pasirinkimo žaidimai. Žaislai. Suaugusiojo vaidmuo ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidime. Žaislo reikšmė. Sentencijos apie žaidimą. Berniukų ir mergaičių agresyvumas žaidimų aikštelėse. Priešmokyklinio ugdymo formos, būdai ir metodai. Bendravimas ir draugystė žaidimų aikštelėje. Laisvos nuo lytinių stereotipų asmenybės ugdymas. Kultūros įtaka lytinės savimonės formavimuisi.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-04
 • BiFrost mokykla

  Darbas su 1998 m. balandžio mėnesio 24 dieną "Dialoge" skelbtu straipsniu "Atvirėjantis, atviresnis, atviras pasaulis (II)". Danijos "Bifrost" mokyklos direktorės Bodil Abildtrup Johansen pasiūlytas demokratinės mokyklos idėjos. "Bifrost" mokyklos palyginimas su Frenė sistemos mokykla.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2005-06-03
 • Biheivioristinės teorijos

  Įvadas. Trys biheivioristinės teorijos. Reakcijos sąlygojimo teorija. Operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija. Socialinio išmokimo teorija ir išmokimas stebint. Socialinio išmokimo teorijos, padedančios humaniškiau elgtis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Biologijos pamokos išplėstinis planas

  Data. Klasė. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. Temos skelbimas. Naujos medžiagos perteikimas. Perteikiamos medžiagos nagrinėjimas. Išnagrinėtos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos apibendrinimas, mokinių įvertinimas, pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-02-28
 • Biologijos pamokos planas: Grynos medžiagos ir mišiniai

  Klasė. Dalykas. Pamokos tema. Grynos medžiagos ir mišiniai. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymosi uždaviniai. Temos sąvokos. Organizavimo forma. Pamokos tipas. Priemonės ir ištekliai. Mokymo metodai. Organizavimas ir veikla. Lentelė: Pamokos dalys, ir laikas, Mokytojo veikla, Mokinio veikla, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-03-04
 • Biologijos pamokos planas: Širdies sandara. Širdies darbas

  Klasė. 12. Dalykas. Biologija. Pamokos tema. Širdies sandara. Širdies darbas. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymosi uždaviniai. Temos sąvokos. Organizavimo forma. Pamokos tipas. Priemonės ir ištekliai. Mokymo metodai. Organizavimas ir veikla. Lentelė: Pamokos elementai, Mokytojo veikla, Mokinio veikla, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(11 puslapių)
  2010-06-07
 • Biologijos pamokos planas: Žmogaus griaučiai

  Detalus pamokos planas. Dalykas. Klasė 10. Tema: Žmogaus griaučiai. Forma. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos vieta. Pamokos eiga. Lentelė: Pamokos elementai, Mokytojo veikla, Mokinių veikla, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-03-23
 • Braižybos pamokos konspektas

  Tema: Sukinių projektavimas. Tikslai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Buitinių gebėjimų ir kalbos ugdymas

  Įvadas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių vaikų buitinių gebėjimų ugdymas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ypatumai ir ugdymas. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ypatumai. Didelių ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-11-12
 • Bullying

  Darbas anglų kalba. Patyčios. Describing bullying. These are some behaviours that children and young people describe as bullying. Types of bullying. Profile of bullies, profile of victims. Signs of bullying. Why do bullies bully? Effects of bullying. Tackling specific types of bullying. How Adults Can Help Stop Bullying. Summary. Vocabulary.
  Pedagogika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-08
 • C. Dixon Davidson "Relations Between Parents and Children"

  C. Dixon Davidsono knygos "Relations Between Parents and Children" pristatymas (anglų kalba).
  Pedagogika, rašinys(6 puslapiai)
  2006-03-23
 • Chemijos pamokos planas: organinių rūgščių įvairovė gamtoje

  Pamokos tema. Tikslas. Pamokos tipas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Children fears

  Darbas anglų kalba. Vaikų baimės. Introduction. Fear of separation. Fear of school (especially kindergarten). Fear of baths. Fear of dogs. Fear of loud noices. Fear of the dark. Fear of the dantist. Fear of death. School-age children have fears too. Nightmares and night terrors fear. Fear of strangers. How parents can help. Conclusion. Most common early childhood fears. Generally children fears.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-31
 • Children's literature

  Darbas anglų kalba. Vaikų literatūra. Introduction. Children's literature as a part of culture. Purpose of children's literature. Concepts of morality. Interpretation of fairy tales. Conclusion.
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2007-12-29
 • Choreografijos teminis pamokos planas

  Teminis pamokos planas. Pamokos tema: "Nykštukų kelionė". Pamokos tikslas. Mokymo ir mokymosi uždaviniai. Metodai. Priemonės. Išplėstinis choreografijos pamokos planas. Lentelė: Pagrindinės pamokos dalys, Turinys, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2009-12-10
Puslapyje rodyti po