Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politikos lyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – panagrinėti bei palyginti Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politiką. Šalių apibūdinimai. Šalių politinė sistema. Lietuvos ir Šveicarijos bendra švietimo sistemos apžvalga. Lietuvos ir Šveicarijos švietimo sistemos struktūra. Lietuvos ir Šveicarijos švietimo politikos palyginimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(24 puslapiai)
  2010-03-04
 • Lietuvos ir Vengrijos švietimo sistemų palyginimas (2)

  Lentelė: Lietuva, Vengrija. Bendrasis. kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemų struktūra. Švietimo sistemų struktūra. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimasPedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos, problemos ir perspektyvos.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-11-11
 • Lietuvos kalbos fonetikos specialioji didaktika

  Įvadas. Fonetikos ir rašybos taisymai. Fonetikos pradmenų mokymo uždaviniai. Metodų priemonių parinkimas, naujų rengimas ir taikymas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-10
 • Lietuvos pedagoginė mintis kultūros raidoje

  Pedagoginė mintis. Vydūnas. Lietuvos pedagoginės minties apžvalga. Leonas Jovaiša. Kultūros pedagogika.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-27
 • Lietuvos švietimo istorinė raida

  Švietimo kaitos samprata ir švietimo kaita Lietuvoje. Švietimo užuomazgos Lietuvoje. Krašto kolegijos. Pijorų veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Pirmoji aukštoji mokykla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Lietuvos švietimas carinės Rusijos valdžioje. Švietimas vidurinėse mokyklose. Švietimas aukštosiose mokyklose. Daraktorių mokyklos. Lietuvos švietimo sistema 1918 – 1940 metais. Lietuvos mokyklos organizavimas, paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Bendrojo lavinimo švietimo turinys. Aukštasis mokslas. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Vilniaus universitetas. Švietimo sistema Lietuvoje 1940–1990 metais. Bendrasis lavinimas. Aukštasis mokslas.
  Pedagogika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-10-14
 • Lietuvos švietimo sistema

  Įvadas. Švietimo prielaidos ir funkcijos. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo ir mokymo sistemos modernizavimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2011-08-01
 • Lietuvos švietimo sistemos trūkumai iš mokinių ir studentų pozicijos

  Pranešimas apie Lietuvos švietimo sistemos trūkumus. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti pagrindinius Lietuvos švietimo sistemos trūkumus, su kuriais susiduria mokiniai ir studentai. Pagrindiniai Lietuvos švietimo sistemos principai. Lietuvos švietimo sistemos trūkumai ir galimos priemonės jiems pašalinti. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lietuvos ugdymo mokslo kūrėjas: Stasys Šalkauskis

  Įvadas. Trumpa biografija ir pedagoginė veikla. Ugdymo mokslas pagal Stasį Šalkauskį. Šalkauskio filosofinė pedagogika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-01-28
 • Lietuvos vaikų elgsenos įpročiai 1990 – 2004 metais

  Įvadas. Vaikų agresija. Svaigalai, protestai ir gamtos įstatymai. Gyvenimo raidos požiūris. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Lietuvos-Europos sąjungos (ES) kultūrinio bendradarbiavimo programos

  Įvadas. Lietuva kultūrinio bendradarbiavimo programose. LEONARDO DA VINCI II – parama profesiniam mokymui. Veiklos būdai. Paramos gavėjai. Dalyvavimo sąlygos. Atrankos tvarka. Finansai. Erasmus programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-12
 • Lietuvos-Europos Sąjungos (ES) kultūrinio bendradarbiavimo programos

  PowerPoint pristatymas "Lietuvos-Europos Sąjungos (ES) kultūrinio bendradarbiavimo programos". Leonardo da Vinci II - parama profesiniam mokymui. Leonardo da Vinci programa siekia šių tikslų. Veiklos būdai. Mobilumas. Stažuotės. Mainai. Bandomieji projektai. "Erasmus" programa. Pagrindiniai "ERASMUS" programos tikslai. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-06-12
 • Lyginamoji edukologija

  Įvadas. Lyginamosios edukologijos tyrimų turinys. Lyginamosios edukologijos tyrimai. Lyginamųjų tyrimų tipų klasifikacija (lentelė). Lyginamosios edukologijos tyrimų metodai. Lyginamosios edukologijos tyrimai Lietuvoje. Duomenų šaltiniai lyginamosios edukologijos tyrimams.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-09-26
 • Literatūros pamokos išplėstinis planas: B. Sruoga "Milžino paunksmė"

  Klasė: 11. Tema. Uždaviniai. Pamokos tipas ir forma. Metodai ir būdai. Mokymo priemonės. Vertinimas. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūra, metodai, laikas, Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-11-12
 • Literatūros pamokos planas: A. Konanas Doilis "Mėlynasis karbunkulas"

  Išplėstinis pamokos planas. Tema. Tikslai. Tipas. Metodai ir būdai. Pamokos situacija. Kabineto parengimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-27
 • Literatūros pamokos planas: A. Konanas Doilis "Mėlynasis karbunkulas" (2)

  Klasė: 7. Data. Tema. Uždaviniai. Tipas: Metodai ir būdai. Priemonės. Pamokos situacija. Lentelė: Pamokos struktūros dalis, vartojami metodai (numatomas laikas), Mokytojo veikla ir žodžiai, Mokinių veikla ir menamieji atsakymai, Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-10-28
 • Literatūros pamokos planas: S. Lagerliof "Portugalijos karalius"

  Tema. Tikslai. Pamokos tipas ir forma. Metodai ir būdai. Mokymo priemonės. Pamokos situacija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-02-24
 • Lytinis auklėjimas šeimoje

  Įvadas: temos aktualumas, tėvų vaidmuo vaiko lytiniame auklėjime, lytinio auklėjimo metodai, ikimokyklinukas: jo pirmieji atradimai, mokinukas: pradžiamokslis, paauglystė, ypatingos situacijos: homoseksualus paauglys, nėščia paauglė, išprievartavimas, kada ateina seksas į jaunuolių gyvenimą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-02-23
 • Lytinis ugdymas

  Lytinis ugdymas. Temos naujumas ir aktualumas. Tyrimo problema. Lytinio akto ypatumų kategorija. Lytinių santykių patirties neturėjimo kategorija. Asmens seksualumo kategorija. Asmens autonomiškumo priimant sprendimus kategorija. Lytinės orientacijos diagnostikos kategorija.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-20
 • Logopedijos pamokos išplėstinis planas

  Tema: garso [r] įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Organizacinė dalis. Dėmesio lavinimas. Smulkioji motorika. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso [r] artikuliacijos aptarimas. Foneminės klausos lavinimas. Garso [r] tarimas žodžiuose ir sakiniuose. Užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2010-01-26
 • Logopedinių pratybų išplėstinis planas: fonologinis kalbos sutrikimas (nežymi pseidobulbarinė dizartrija)

  Logopedinė išvada. Tema: garso [ž] įtvirtinimas. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pratybų eiga. Nuteikimas darbui. Smulkiosios motorikos lavinimas. Kvėpavimo pratybos. Artikuliacinio aparato mankšta. Garso [ž] tarimas. Foneminės klausos lavinimas. Garso [ž] įtvirtinimas tekste. Apibendrinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2006-11-13
Puslapyje rodyti po