Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematikos pamokos planas: Nepriklausomų įvykių sankirtos tikimybė

  Pamokos planas: Nepriklausomų įvykių sankirtos tikimybė. Pamokos tema, tikslas, metodai. Pasiruošimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-01
 • Matematikos pamokų teminis planas

  5 klasės matematikos pamokų teminis planas. Geometrinės figūros. Natūralieji skaičiai. Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais. Plotai. Reiškiniai, lygtys ir nelygybės. Trupmeniniai skaičiai. Dešimtainės trupmenos. Duomenų rinkimas ir tvarkymas. Rinkiniai. Erdviniai kūnai. Mokinių gebėjimų reikalavimai. Sąvokos. Aplinka, priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-08-08
 • Matematinės vakaronės planas

  Vakaronė. Tikslai. Testas: "Ar esi geras matematikas"? Rezultatai. Matematika lietuviškose dainose. Skaičiai mįslėse. Painiava. Matematinė pasaka. "Pasaka apie ženklus". Išmąstyk.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-05-05
 • Mažylių gyvenimas ir žaidimo erdvė

  Kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogikos referatas. Įvadas. Ankstyvosios vaikystės samprata. Mažylių žaidimai. Ikižaidybinė pakopa. Vienerių metukų vaikų žaidimai. Dviejų metukų vaikų žaidimai. Dviejų metukų vaikų žaidimai. Vaikų žaidimų klasifikacija. Mažylių žaidimo erdvė.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2011-06-14
 • Medžiai - mano draugai

  Medžių orkestras. Žymių žmonių mintys. Medžių brolijoje. Iš medžių istorijos. Medžių terapija. Grožinės literatūros kūrinėliai. Medžių energija. Senolių pastebėjimai. Posakiai, posmai apie medžius. Miškas, medžiai patarlėse ir priežodžiuose. Greitakalbės. Mįslės apie medžius. Lietuvių liaudies dainos apie medžius. Žaidimai "Surask savo medelį – namelį". "Aš papasakosiu, o tu surask". "Atspėk medžio pavadinimą pagal sėklas ar vaisius". "Tamsią naktį miške". "Medis"(meditacinis). "Kelionė". "Lapeliai prie savo medelių". Didaktinis ž. "Atnešk tokius pat lapus". "Kaštonus į pintinę". "Surask tokios spalvos lapą". "Ar pažįsti medžius?". "Lapų loterija". "Visi į namus". "Eiguliai". "Vėjas ir lapai". "Miškas dega".
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-05-16
 • Menas ir mokslas

  "Menas ir mokslas - tai dvi simbolių sistemos, Kurios skirtingai perteikia žinias" (M. Csikszentmihalyi). Dailės disciplina mokykloje siekiama. Muzikinis ugdymas. Meno disciplinas. Kūrybiškumas. Bendravimas. Estetika. Kritiškumas.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-14
 • Menas, ugdymas, vaikas

  Pedagogikos esė. Meninės kompetencijos ugdymas. Kas yra ugdymas? Kas yra menas?
  Pedagogika, esė(5 puslapiai)
  2010-03-31
 • Meninės ir pažinimo kompetencijų tyrimas ir rezultatų analizė priešmokykliniame amžiuje

  Įvadas. Teorinė dalis. Mokyklinė branda. Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata. Brandumo mokyklai komponentai. Vaiko rengimas mokyklai. Kompetencijos ir jų ugdymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-11-29
 • Meninio ugdymo svarba ir rūšys

  Meninio ugdymo svarba. Meninio ugdymo tikslas ir uždaviniai. Meninio ugdymo rūšys. Dailė. Muzika. Teatras. Šokis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-23
 • Meninis ugdymas (2)

  Įvadas. Meno dalykų mokymo reikšmė. Estetinio pažinimo reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2007-05-30
 • Mentoriavimo modelis

  Įvadas. Sąvokos mentorius kilmė. Mokslinis mentoriavimo pagrindimas. Mentoriavimo veikla. Mentoriaus vaidmenys ir funkcijos. Mentoriavimo formos. Mentorius visuomenėje. Kodėl verta būti mentoriumi. Mentorius – mokytojų mokytojas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-06
 • Metodiniai patarimai pedagogui

  Metodiniai patarimai pedagogui kvalifikacijos kėlimui bei jų darbui su tėvais. Darbui su šeima mūsų darbe buvo suformuoti tokie principai. Konsultacinė – rekomendacinė veikla. Paskaitinė – apšviečiamoji veikla. Praktiniai užsiėmimai tėvams. "Apvalių stalų" organizacija, tėvų konferencijos, vaikų rytmečiai ir šventės. Individualūs užsiėmimai su tėvais ir jų vaikais. Grupiniai užsiėmimai. Kompiuterizuotos paskaitos.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-14
 • Microsoft Excel pamokų planai

  Pirma pamoka: Pažintis su programa, lentelių kūrimas. Antra pamoka: Duomenų įrašymas, pagrindiniai veiksmai su lentelėmis. Trečia pamoka: Duomenų kopijavimas lentelėse. Lentelių formatavimas. Ketvirta pamoka: Savarankiškas darbas. Penkta pamoka: paprasčiausios formulės, funkcijos. Šešta pamoka: Statistiniai duomenys, savarankiškas darbas. Septinta pamoka: Piešimas ir diagramos. Aštunta pamoka: Baigiamasis darbas.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-04-23
 • Miestučiai vaikystėje

  Miestučių kilmė ir istorija. Žaidimo pradžia. Žaidimai, iš kurių susikūrė "Miestučiai". Metodiniai nurodymai. Pratimai. Miestučių žaidimo taisyklės. Miestučių žaidimo variantai. Miestučių figūros gali būti tokios. Figūrų aprašymas.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-07
 • Mikroaplinkos įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui

  Įvadas. Socializacijos mikroveiksniai. Šeima. Bendraamžių subkultūra. Mikrosociumas. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Mikroaplinkos (grupių) įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui. Mikroaplinkos įtaka asmenybės vertybinių orientacijų formavimui. Prigimties ir socialinės aplinkos įtaka asmenybės tapsmui. Bendrijos, jų ypatumai. Žmonių tarpusavio santykių bendrijoje ypatumai. Mikrosociumas: jo funkcijos.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-06
 • Mini projektas vaikų veiklai savaitei: "Aš ir mano sveikata"

  Tema: "Aš ir mano sveikata". Tikslai. Idėjos. Vaikų amžius. Veiklos planas. Pirmadienis. Antradienis. Trečiadienis. Ketvirtadienis. Penktadienis. Apibendrinimas ir išvados.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-12-17
 • Mišri pamoka II klasei

  Pateikiamas matematikos mišrios pamokos II klasei planas. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai, būdai. Priemonės. Situacija prieš pamoką. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-07-21
 • Mokykla ir ugdymas vakarų Europoje atgimimo ir reformacijos epochoje

  Humanistinės pedagogikos daigai. Pilietinio ugdymo idėja. Klasikinės graikų ir romėnų kultūros studijavimas. Kampanela. Prancūzų humanistai. T. Moras. Liaudies mokyklos.
  Pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Mokykla XV- XVII amžiaus pradžioje. J.A. Komenskio (1592—1670) gyvenimas ir pedagoginės idėjos. Džono Loko pedagoginės idėjos

  Pradinio ugdymo mokyklos. Katalikiškos sekmadieninės mokyklos. Miesto mokyklos. Anglų gramatinės mokyklos. Mokymo metodika. Janas Amosas Komenskis. Gyvenamoji epocha. Svarbiausiųjų darbų laikotarpis. Pedagoginės pažiūros. Atitikimas gamtai. Liaudiškumas. Didaktika. Mokymo turinys. Klasės pamokos sistema. Džono Loko pedagoginės idėjos. Loko projektas dėl "darbininkų mokyklų".
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2007-01-09
 • Mokyklinis brandumas

  Pedagoginės psichologijos kursinis darbas. Įvadas. Dėstymas. Vaiko pasirengimas mokyklai. Vaiko brandumo mokyklai rodiklių sandara. Socialinis – emocinis brandumas. Intelektualinė branda. Psichofizinis brandumas. Svarbiausios gebėjimų grupės. Sudarytos vaikų brandumo mokyklai požymių sistemos paskirtis. Vaiko mokyklinio brandumo įvertinimo galimybių problema. Pedagogų ir psichologų nuomonė apie vaikų subrendimą mokyklai. Vaiko rengimo mokyklai uždaviniai. Fizinis rengimas. Intelektinis rengimas. Socialinis rengimas. Šešiamečių ir septynmečių brandumo mokyklai lygis. Praktinė dalis. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimų metodikos ir organizavimo aprašymas. Kerno - Jiraseko testas. Matematinis Ozereckio testas "Iškirpk ratą". Gebėjimo pažinti save ir kitus tikrinimo metodas. Garsų tarimo tyrimas. Filipinų mėginys. Korektūrinių mėginių metodas. Verbalinio mąstymo testas (1 testas). J. Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos (verbalinio mąstymo) testas (2 testas). Elementaraus matematinio samprotavimo tikrinimo metodas. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo atlikto pagal Kerno – Jiraseko testą rezultatai. Rezultatai pagal matematinį Ozoreckio testą "Iškirpk ratą". Rezultatai pagal korektūrinių mėginių metodą. Tyrimo pagal verbalinio mąstymo testą rezultatai (1 testas). Rezultatai pagal J. Jiraseko orientacinį mokyklinės brandos (verbalinio mąstymo) testą (2 testas). Rezultatai pagal elementarų matematinio samprotavimo tikrinimo metodą. Rezultatai pagal Filipinų mėginį. Garsų tarimo tyrimo rezultatai. Gebėjimo pažinti save ir kitus tikrinimo rezultatai. Išvados. Priedai (3). Rekomendacijos. Pasiūlymai. Tėvų pagalba rengiant vaiką mokyklai. Vaikų protinę veiklą aktyvinti galima įvairiais būdais.
  Pedagogika, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-06-08
Puslapyje rodyti po