Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pamokos-renginio planas: "Belaukiant Velykų"

  Planas tema "Belaukiant Velykų". Skirtas pradinių klasių mokiniams. Tikslai. Renginio forma: Labirintas. Metodai. Priemonės. Renginio situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Kryžiažodis. Mįslės.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-08-21
 • Pamokų išplėstiniai planai: dailės ir dizaino pamokos 7-8 klasėms

  Pamokos dalys. Mokytojo veikla. Pastabos. Modernas. Koliažas. Firminis stilius, logotipas. Romaninis stilius. Testas. Atsakymai. Architektūra. Skulptūra. Tapyba. Simetrija. Asimetrija. Disimetrija. Siurrealizmas. "Sapnas". Ornamentika. Vilniaus meno mokykla. Gotikinis stilius. Priedas. Gotika. Siurrealizmas. S. Dali. Interpretacija. "Žmogaus portretas pagal Leonardą da Vinčį". Funkcionalaus buitinio indo kūrimas. Šiuolaikinė mozaika. Dėmė. Gamtos motyvo transformavimas. Vizualioji informacija. Šriftas. Vaizdo stilizacija.
  Pedagogika, pavyzdys(29 puslapiai)
  2006-09-26
 • Pamokų planai

  Ekonomikos pamoka: Darbo rinka. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Priemonės. Organizacinė dalis. Perėjimas prie naujos temos. Naujos medžiagos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Konkurencija ir rinkodara. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Namų darbų patikrinimas. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Valstybės ekonomikos sistema ir jos veiklos rezultatas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Pinigai ir bankai. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Valstybė ir jos biudžetas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Ekonomikos stabilumas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai. Pamokos planas: Mainų pasaulis. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai. Ekonomikos pamoka: Ekonominė integracija ir Europos vienijimasis. Europos Sąjunga. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Organizacinė dalis. Naujos medžiagos dėstymas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(25 puslapiai)
  2006-05-11
 • Pamokų planai (2)

  Kūno kultūros pamokos planas: krepšinio elementai. Muzikos pamoka 3 klasėje. Tema: Pastovieji ir nepastovieji gamos garsai. Anglų kalbos pamokos planas-konspektas. Tema : I can do it! Popamokinis renginys. Tema: "Paukščių šventė". Integruotos dienos tema: pagarba. Dailės –darbelių pamokos planas – konspektas. Tema: Formuoti darbo su įrankiais įgūdžius. Pasaulio pažinimo pamokos planas. Tema: Miškas. Etikos pamokos planas-konspektas. Tema: Gerbi kitus-gerbi save. Dailės – darbelių pamokos planas- konspektas. Tema. Nerimas vašeliu. Scenarijus spektakliui "Mamyčių šventė". Užgavėnių spektaklio scenarijus. Pasaulio pažinimo pamokos planas, 3c klasėje. Tema: Amatai. Lietuvių kalbos pamokos, vestos vasario 07 d. 3 klasėje planas konspektas. Tema: Veiksmažodžių laikai. Norvegijos gamtamokslinis ugdymas mokyklose. Pasaulio pažinimo pamokos tema" Grybai".
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-11-09
 • Pamokų planai: B. Sruoga "Milžino paunksmė"

  Politinė Lietuvos situacija. Socialinė sankloda. Užduotis klasei. Mokiniams pateikiami probleminiai klausimai. Monologo analizė. Orientaciniai klausimai. "Karalius — užkurys!"‚ jo semantika ir plėtotė monologe. Erdvių opozicija. Jogailos charakterio dinamika tarp šių erdvių. Vertybinės opozicijos monologe. "Milžino paunksmė" — "Viešpaties paunksmė". Šios transformacijos prasmė. Jogaila — tragedijos veikėjas. K. Stanislavskio patarimai pradedančiam aktoriui. Mokinių darbų vertinimo lentelė.
  Pedagogika, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-06-28
 • Pamokų stebėjimas Vilniaus Simono Daukanto vidurinėje mokykloje

  Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė. Bendros išvados apie pamoką
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Pamokų tvarkaraštis: reikalavimai ir situacija mokykloje

  Įvadas. Higienos ir pedagoginiai reikalavimai tvarkaraščiui. Problemos sudarant pamokų tvarkaraščius. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-01-17
 • Papildomas ekologinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas. Vaikų ekologinio ugdymo galimybės. Pirma klasė. Antra klasė. Trečia klasė. Ketvirta klasė.
  Pedagogika, pristatymas(6 skaidrės)
  2006-04-27
 • Papildomas gamtamokslinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Papildomas ugdymas. Papildomo ugdymo veiklos turinys. Papildomas gamtamokslinis ugdymas. Aplinkosauginis ir ekologinis ugdymas.
  Pedagogika, pristatymas(30 skaidrių)
  2006-04-27
 • Papildomas gamtamokslinis ugdymas pradžios mokykloje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: išsiaiškinti papildomo gamtamokslinio ugdymo įgyvendinimą pradinėje mokykloje.
  Pedagogika, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-04-27
 • Papildomas ugdymas

  Formalaus papildomojo ugdymo institucijos. Formalusis papildomas ugdymas. Neformalaus papildomojo ugdymo institucijos. Informalųjį ugdymą vykdančios institucijos. Informavusis papildomas ugdymas. Saviraiška, polinkių plėtotė. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas – nustatyti papildomojo ugdymo būklę ir galimybes. Tyrimo išvados. Darbo išvados.
  Pedagogika, referatas(27 puslapiai)
  2006-01-20
 • Papildomo gamtamokslio ugdymo turinys ir darbo formos šiuolaikinėje bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Ekologinis ugdymas. Aplinkos apsauga. Išvados. Gamtosauginis kodeksas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-11
 • Papildomo informatikos mokymo pagrindinėje mokykloje analizė

  Informatikos mokymas pagrindinėje mokykloje. Informatikos mokymas Lietuvos mokyklose. Papildomo ugdymo koncepcija. Papildomo informatikos mokymo tikslai ir uždaviniai. Jaunesniojo amžiaus vaikų psichologiniai ypatumai. Tyrimo rezultato analizė. Techninė mokyklų bazė. Pedagogai. Papildomam informatikos mokymui skirtų valandų skaičius. Papildomų informatikos užsiėmimų turinys. Papildomų informatikos užsiėmimų planai. Papildomo informatikos ugdymo programa 5 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 6 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 7 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 8 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 9 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 10 klasei. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis.
  Pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2005-09-14
 • Papildomo ugdymo pedagogikos specializacijos standarto analizė

  Įvadas. Papildomo ugdymo pedagogikos specializacijos standartas. Socialinės – kultūrinės veiklos organizavimas. Mokyklos ryšių su visuomene plėtra. Socialinės – kultūrinės veiklos organizavimas Pažinti ir puoselėti tautines tradicijas, suprasti savosios ir kitų tautų kultūrinį bei etninį savitumą. Išmanyti laisvalaikio ugdymo proceso specifiką, jo paskirtį, prasmę, galimą poveikį ir rezultatus. Formuoti moksleivių poreikį kultūringai praleisti laisvalaikį. Išsiugdyti organizacinius gebėjimus. Gebėti atskleisti bendruosius ir individualiuosius moksleivių gebėjimus. Analizuoti ir suvokti socialines permainas, kultūrinius pokyčius ir tai panaudoti bei pritaikyti organizuojant laisvalaikį. Suvokti laisvalaikio ugdymo svarbą formuojant kūrybingą, asmenybę. Gebėti puoselėti moksleivių kūrybinę potenciją bei ugdyti kūrybinius gebėjimus įvairiose veiklos srityse. Išmanyti meninio ugdymo būdus ir formas. Tenkinti pažintinius moksleivių poreikius, atitinkančius jo interesus ir kultūros lygį. Mokėti individualizuoti ir diferencijuoti įvairias laisvalaikio organizavimo formas bei suvokti bendruosius darbo su grupe principus ir mokėti jais vadovautis. Žinoti vaidybos , etikos ir sceninės kultūros pagrindus. Ugdyti pasitikėjimą savimi, savo kūrybinėmis galiomis. Išsiugdyti elementarius oratoriaus įgūdžius, gebėjimą improvizuoti ir panaudoti įvairias teatrines raiškos formas. Formuoti estetinio santykio su menais pradmenis. Gebėti reikšti save teatro priemonėmis ir kūrybos produktais. Mokyklos ryšių su visuomene plėtra. Gebėti bendradarbiauti su įvairiomis žinybomis ir organizacijomis, toleruojančiomis kultūringą laisvalaikį. Gebėti skatinti integracinį požiūrį į pasaulio pažinimą bei kultūros perėmimą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-13
 • Papildomojo ugdymo aptartis: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

  Mokinių klubai, organizacijos mokykloje. Jų veikla. Mokinių kūrybinė veikla ( konkursai, projektai, olimpiados). Mokinių savivaldos sistema. Veikla per paskutiniuosius mokslo metus. Neformalus ugdymas mokykloje.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2011-12-07
 • Papildomojo ugdymo situacija ir perspektyvos pradžios mokykloje

  Įvadas. Tikslas. Papildomojo ugdymo situacija. Pradinių klasių mokinių dalyvavimas popamokinėje veikloje. Papildomojo ugdymo organizavimo sąlygos. Pedagogų pasirengimas. Papildomo ugdymo perspektyva.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-22
 • Pareiga ir pareigingumas

  Įvadas. Vertybės ir žmogaus savybės santykis. Pareiga ir pareigingumo santykis. Pareigos turinys ir pareigingumas. Pareigos įsisąmoninimas. Pareiga ir priedermė. Pareigingumo ugdymas. Pareigos ir pareigingumo reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-14
 • Parents are child's first teachers

  Referatas apie tėvų įtaką vaikams (anglų kalba). Parents are child’s first teachers. How parents influence their children's education. The problems of drugs, smoking and drinking among teenagers. Mothers and fathers share a special body with their children. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-07
 • Pasakos pateikimo galimybės grupės veikloje

  Pasakos panaudojimo grupės veikloje literatūros analizė. Pasakos pateikimo galimybės ikimokyklinėje įstaigoje. Žaidimai su pasakomis. Žodinės pasakos kūrimo galimybės. Žaidimai su žinomomis pasakomis. Savo pasakų kūrimas. Kaip dar galima kurti pasakas? Pasakų be galo panaudojimo galimybės. Konstatuojamasis eksperimentas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tiriamieji. Vaikų atsakymai į anketos klausimus. Auklėtojų apklausos duomenys. Ugdomasis eksperimentas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Pasakos žemėlapis. Laiško atsakymo rašymas. Pasakojimo kas būtų jeigu kūrimas. Pasakos vaidinimas. Veikėjų iliustracijų gamyba. Knygos gamyba. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-04
 • Pasaulio pažinimo mokymo resursai pradinėje mokykloje

  Pasaulio pažinimo mokymo resursai pradinėje mokykloje (gyvosios gamtos kampelis, gamtos pažinimo klasė – kabinetas, mokomieji bandymų sklypai). Gamtos pažinimo klasė – kabinetas. Pradinių klasių gyvosios gamtos kampelis. Patalpos. Augalai. Gyvūnai. Mokomasis bandymų sklypas. Mokomasis bandymų sklypas pradinėje mokykloje. Gėlynai. Augalų kolekcinis skyrius. Medelynas – uogynas. Šiltadaržiai. Jaunųjų gamtos mylėtojų bandymų lysvelės. Sodas. Lauko klasė. Takai. Gyvatvorės. Sklypo dydis ir išplanavimas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-17
Puslapyje rodyti po