Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ugdomoji pamokos analizė (5)

  Ugdomoji etikos pamokos analize. Bendra informacija apie pamoka. Tikslai. Tipas. Metodai. Protokolas. Pamokos analizė.
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2006-11-30
 • Ugdomoji pamokos analizė (6)

  Stebėjimo tikslas: ugdymas per pamoką. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos protokolas. Stebėjimo tikslai. Pamokos struktūra. Ugdymo turinys. Ugdymo principai. Ugdymo metodai. Pažangos ir pasiekimų vertinimas. Pedagogo asmenybės vaidmuo. Mano požiūris į pamoką.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-12-06
 • Ugdomoji pamokos analizė (7)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: Istorija. Klasė - 5. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-12-20
 • Ugdomoji pamokos analizė (8)

  Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizė. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-12-22
 • Ugdomoji pamokos analizė (9)

  Bendrosios žinios apie pamoką. Dalykas: Biologija. Klasė: 1. Pamokos protokolas. Pamokos analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-01-10
 • Ugdomoji pamokos analizė ir studentas — klasės auklėtojo pagalbininkas

  Ugdomoji pamokos gamta ir žmogus analizė. Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema. Studentas — klasės auklėtojo pagalbininkas. Klasės apibūdinimas. Rekvizitų pildymas. Prašymų rašymas. Klasės valandėlių planai.
  Pedagogika, analizė(8 puslapiai)
  2008-05-14
 • Ugdomoji pamokos analizė. Renginio planas

  Ugdomoji pamokos analizė. Pamokos stebėjimo protokolas. Renginio planas. Paruošiamieji darbai. Renginio eiga. Kryžiažodžiai. Dainelės.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ugdomojo renginio išplėstinis planas: Atsisakymo įgūdžių formavimas - kaip pasakyti "ne"

  Ugdomojo renginio, vedamo 2008 sausio 31 d, Vilniaus "Minties" gimnazijoje, 2c klasėje išplėstinis planas: Atsisakymo įgūdžių formavimas - kaip pasakyti "ne". Renginio pavadinimas. Renginio vieta. Data. Renginio trukmė. Dalyviai. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Situacijos. Pirma situacija. Antra situacija. Trečia situacija. Ketvirta situacija. Penkta situacija. Renginio analizė. Vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2009-02-05
 • Ugdomosios pamokos analizė

  Bendros žinios apie pamoką. Klasė. Dalykas. Mokytojas. Pamokos tema: Kristijono Donelaičio "Metai". Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema. Pasirengimas pamokai. Racionalus laiko panaudojimas, mokinių veiklos krūvio paskirstymas. Pamokos turinio apimtis. Lavinamasis ir auklėjamasis efektyvumas. Mokymo metodai, jų naudojimo efektyvumas. Pamokos organizavimas. Mokytojo ir mokinių santykiai. Auklėjimo principų laikymasis per pamoką. Auklėjimo metodų panaudojimas, efektyvumas. Bendros išvados ir pasiūlymai pamokai tobulinti.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2008-11-26
 • Užduočių rinkinys girdimajam suvokimui tobulinti

  Įvadas. Neverbalinės užduotys. Verbalinės užduotys. Atpažinti garsą "M" žodžiuose atpažinti ir išskirti garsą "N" žodžiuose Žodžių, panašių garsine sudėtimi skyrimas. Užduotis skirta išgirsti garsų skaičių žodyje. išrinkti tuos, kurie prasideda logopedo sakomu garsu : "T", "K", "G", "D", "P", "B". Iš paveiksliukų krūvos išrinkti tuos, kurie prasideda logopedo sakomu garsu: "S", "Š", "Ž", "Z".
  Pedagogika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-06-15
 • Vadybos ir verslo administravimo specialistų rengimo tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Vadybos ir ekonomikos programų istorija. Vadybos ir verslo administravimo apibrėžimas. Bendra vadybos studijų programa Lietuvos universitetuose. Vadybos ir verslo administravimo bakalauras. Vadybos ir verslo administravimo magistras. Didžiausių Lietuvos universitetų vadybos ir verslo administravimo programų populiarumo tendencijos. Kauno technologijų universitetas. Vilniaus universitetas. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-15
 • Vadovavimas klasės susirinkimui

  PowerPoint pristatymas. Teorinė dalis. "Klasės susirinkimo modelis". Klasės susirinkimo darbotvarkė. Pasirengimas susirinkimui. Susirinkimo pradžia. Ankstesnė veikla. Nauja veikla. Padėkos ir pagyrimai. Susirinkimo pabaiga.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-10-13
 • Vadovavimas pamokoje klasėje

  Klasės auklėtojo darbas yra mažai suprantamas ir dviprasmis. Klasės auklėtojo – profesionalo paskirtis. Klasės auklėtojui geriausiai sekasi konstruktyvi veikla. Profesionalus pedagogas. Pedagoginiai reikalavimai mokinių darbui. Klasės auklėtojo veiklos turinys.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-06
 • Vadovavimo raiška gimnazijose

  Įvadas. Mokyklos vadovo ir jo pavaldinių socialinė sąveika. Socialinės sąveikos esmė. Vadovo kompetencijos samprata. Kompetencijos ir gebėjimo derinys kolektyve. Vadovo savybės, vadovavimo stiliai ir jų turinys. Elgesio teorijų požiūris į vadovavimą. Elgesio teorijų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo raiška Vilniaus miesto gimnazijose. Tyrimo charakteristika. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos tyrimo metodika. Kiekybinių duomenų analizės metodai. Empirinio tyrimo etapai. Tyrimo imtis. Gimnazijos vadovų vadovavimo raiška. Vilniaus gimnazijų pedagogų požiūris į administracijos vadovavimo stilių ir įtaką jų darbui. Išvados. Santrauka anglų kalba. Priedai (1). Išnašos.
  Pedagogika, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2008-06-25
 • Vadovėlio recenzija: E. Bakonis "Lietuva pasaulyje" 10 klasei

  E. Bakonio vadovėlio "Lietuva pasaulyje" X klasei recenzija. Dermė su bendrosiomis programomis. Dermė su išsilavinimo standartais. Galimybė diferencijuoti mokymą(si). Metodinės sistemos tinkamumas įvairiems mokymosi stiliams. Savarankiško darbo su vadovėliu galimybių numatymas ir paaiškinimas. Vaizdinės medžiagos įvairovė. Tinkamas ir visapusis vaizdinės medžiagos panaudojimas. Aiškus pristatomų sąvokų, teorijų, dėsnių apibūdinimas. Kalbos stiliaus, sudėtingumo ir šio amžiaus grupės mokinių, specialiųjų poreikių turinčių mokinių ypatumų atitikimas. Pristatomos medžiagos atrankos pagrįstumas.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2008-11-06
 • Vadovėlių recenzijos

  Vadovėliai recenzuojami pagal Švietimo ministerijos sudarytą vadovėlio vertinimo anketą. Eirimas Velička "Muzika" 4 klasei recenzija. Vida Krasauskaitė "Lakštutė" 4 klasei recenzija. Arūnas Dikčius, Daiva Vyčinienė "Mano muzika" klasei recenzija. Eduardas Balčytis "Muzika" klasei recenzija. Vadovėlių palyginimai. Eirimo Veličkos ir Vidos Krasauskaitės vadovėlių palyginimas (4 klasė). Arūno Dikčiaus, Daivos Vyčinienės ir Eduardo Balčyčio vadovėlių Palyginimas (5 klasė).
  Pedagogika, analizė(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • Vaiko adaptacija mokykloje

  Adaptacija mokykloje. Adaptacijos ypatumai. Protinis darbingumas ir jo dinamika adaptuojantis. Vegetacinių funkcijų dinamika. Adaptacijos eiga, trukmė ir ypatumai. Žvirblių takas 2002 nr. 4.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Vaiko adaptavimasis pradžios mokykloje

  Įvadas. Šeima - asmenybės brendimo varančioji jėga. Laimė - geri, dori ir sveiki vaikai. Pareiga kaip motinystės ir tėvystės esmė. Moteris motina ir vaikų ugdymas. Pagarbos motinai ugdymas. Sunkiausias tėvų menas - būti vaiko draugu. Tėvų meilė - vaiko dvasingumo versmė. Šeimos mikroklimato įtaka vaikų ugdymuisi. Tėvų auklėjimo stiliaus įtaka vaikų dvasiniam ugdymui. Gerumas - psichinės ir emocinės sveikatos laidas. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-21
 • Vaiko auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Kūdikis šeimoje: tradicijos ir papročiai. Vaiko auklėjimas šeimoje, jos įtaka. Auklėjimo šeimoje klaidos. Auklėjimas ir emocinio kontakto būtinybė. Auklėjimas ir gyvenimo prasmės poreikis. Auklėjimas ir pasiekimų poreikis. Auklėjimas, kaip tam tikros sistemos realizacija. Auklėjimas, kaip tam tikrų savybių formavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas šeimoje. Gabus vaikas šeimoje. Gabumų sferos. Santykiai šeimoje. Vaikų veiklos kryptys. Skatinimai ir bausmės. Išvados. PowerPoint pristatymas.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-05-20
 • Vaiko auklėjimas šeimoje. XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia Lietuvoje

  Įvadas. Vaiko auklėjimas šeimoje (XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia Lietuvoje). Lietuvos kultūrinis, socialinis gyvenimas XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. M. Pečkauskaitė. Tarpuamžio pedagogikos bruožai. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslai. Vaikų auklėjimo šeimoje sąlygos. Auklėjimo šeimoje metodai ir priemonės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-07-02
Puslapyje rodyti po