Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dorinio ugdymo problemos

  Įvadas. Dorinis ugdymas. Tikslai, nuostatos. Ugdytinos vertybinės nuostatos. Dorinis ugdymas dabartiniu laikotarpiu ir problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-04
 • Dorovinio auklėjimo problematika

  "Auklėjimo teorijos" rašto darbas. Įvadas. Žmogaus dvasinio pasaulio raida. Vertybių perkainojimas. Materialiosios vertybės. Priežastys, lemiančios dabartinę dvasinę (vertybių) krizę. Dorovinis ir religinis auklėjimas. Išvados.
  Pedagogika, esė(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Dorovinio auklėjimo uždaviniai XX amžiaus 10 dešimtmečio pabaigoje

  Įvadas. Dorovės samprata. Dorovės apibūdinimas. Dorovės funkcijos. Auklėjimo samprata. Auklėjimo sąvoka. Auklėjimo esmė. Auklėjimo prasmė. Dorovinio auklėjimo esmė ir svarba. Lietuvos pedagogų mintys apie auklėjimą. Dorovinio auklėjimo uždaviniai XX amžiaus X dešimtmečio pabaigoje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-15
 • Dorovinio ugdymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Dorovės teoriniai aspektai. Dorovė – vidinis žmogaus pasaulis. Dorovės funkcijos. Dorovinis ugdymas. Šeimos reikšmė vaikų dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Tinkamo vaikų elgesio transformavimas. Netinkamo vaikų elgesio prevencija. Vaikų elgesio intervencija. Tautosakos svarbą dorovinio ugdymo procese. Pasakų įtaka teigiamoms savybėms ugdyti. Liaudies daina – vartai į doros pasaulį. Dorovinio ugdymo lopšelyje-darželyje "Sigutė" tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatų vertinimas ir analizė. Savojo "aš" vertinimas. Jausmų, emocijų atpažinimas ir įvertinimas. Savęs supratimas ir vertinimas. Elgesio normų žinojimas. Dorovinio elgesio formavimas, remiantis etnine kultūra. Muzikinio ugdymo apžvalga. Meninio ugdymo ypatumai ir metodai. Ekologinio ugdymo galimybių įvertinimas. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2005-10-31
 • Dorovinis auklėjimas ir pop muzika

  Dorovinis auklėjimas ir pop muzika. Ką daryti, norint išugdyti asmenybę kičo klestėjimo sąlygomis?
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-01-26
 • Dorovinių vertybių pobūdis

  Įvadas. Tikra ir nekintanti vertybė. Vertybių yra pats žmogus-asmuo. Vertybės pagal M. Schelerį. Vertybių skirstymas. Scheleris nustato tokią vertybių grupių hierarchiją. Vertybių reikšmė. Dorovinė vertybė yra elgesio dorybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-09-12
 • Drausmė

  Paliepimas. Drausmės problemos ir fizinis aktyvumas. Kaltę atitinkanti bausmė. Paauglys.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-02-06
 • Drausmė M. Montessori mokykloje

  M.Montessori "vaikų namų" apibūdinimas. M.Montessori esminio pedagogikos principo - saviauklos - aptarimas. "Gyvos" drausmės samprata, natūralaus jos ugdymo metodas, požiūris į paklusnumą ir valią.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-03
 • Drovus vaikas: samprata ir pagalbos būdai mokykloje

  Pratarmė. Įvadas. Drovumo samprata. Drovumo apibūdinimas. Drovumo priežastys. Drovumo atmainos. Pagalba droviems vaikams. Tėvų vaidmuo. Pedagogų teikiami pagalbos būdai. Socialinio pedagogo įtaka. Bendradarbiavimo svarba. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Dublino universiteto vadybos studijų palyginimas su KTU vadybos studijomis

  Dublino Universitetas. Dublino universiteto verslo mokykla. Verslo studijų programa. Verslo studijų programos turinys. Pasirenkamieji dalykai. Kauno technologijos universitetas(KTU). Vadybos studijų programa Kauno technologijos universitete. Vadybos studijų programos turinys. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-22
 • Dvasinis ugdymas vaikystėje

  Įvadas. Tikslas - paanalizuoti dvasingumo sąvoką bei dvasinio ugdymo galimybes vaikystėje. Dvasingumo samprata. Dvasingumo turinys. Dvasingumo ugdymas vaikystėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2010-09-28
 • Dvikalbių vaikų adaptaciniai sunkumai lietuviškose bendrojo lavinimo įstaigose

  Įvadas. Dvikalbių vaikų adaptaciniai sunkumai lietuviškose ikimokyklinio lavinimo įstaigose. Dvikalbių vaikų adaptaciniai sunkumai lietuviškose mokyklose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-20
 • Dž. Loko ir Ž.Ž. Ruso idėjos

  Įvadas. Džonas Lokas. Žanas Žakas Ruso. Pedagoginės idėjos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Dž.G. Orme "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos"

  Džono G. Orme straipsnio "Būdingi šeimos – globėjos bruožai bei globotinių elgesio ir jausmų pasaulio problemos" aptarimas. Šeimos globėjos. Metodologinė apžvalga. Turimos tyrimų medžiagos (studijų) apžvalga. Tėvystė. Namų aplinka. Šeima ir jos funkcijos. Šeimos sukūrimo paskirtis. Demografinė charakteristika. Temperamentas. Tėvų protinė sveikata. Socialinė parama. Išvados.
  Pedagogika, analizė(15 puslapių)
  2006-06-01
 • Education system in Lithuania and United States of America (USA)

  Darbas anglų kalba. Palygintos Lietuvos ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) švietimo sistemos. Comparison of education systems in Lithuania and United States of America (USA).
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-12-03
 • Edukacinis projektas: Tėvų įtaka paauglių bendravimui su vaikais

  Projekto struktūra. Turinys ir eiga. Paskaita. Tėvų įtaka paauglių bendravimui su vaikais. Tėvų vaidmuo tapatumo raidoje. Ar visada vaikai kovoja su tėvų valdžia? Santykiai su tėvais. Parama paaugliui. Padėkite savo vaikui kelyje į suaugusiųjų pasaulį. Situacija. Straipsnis. Komentarai. Patarimai. Septyni būdai, kaip atnaujinti gerus santykius su paaugliu. Įtampa. Patarimai tėvams. Disciplina. Patarimai ir pasiūlymai tėvams. Paauglio psichologiniai poreikiai. Ko labiausiai reikia jūsų paaugliui. Kelios taisyklės, kurių pravartu laikytis. Kada jums reikėtų psichologo pagalbos. Žodynėlis. "Minčių lietus".
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-29
 • Edukologija

  Edukologija, jos paskirtis. Vaikų ugdymo meno teorija, suaugusiųjų mokymas: I.Kantas, R.Oenas, J.F.Herbartas. Permanentinis ugdymas. Ugdymo mokslo objektas, funkcijos. Žmogaus saviraiškos priemonės. Ugdytojas, jo rūpestis. Gyvenimo pagrindai ir ugdymo funkcijos. Ugdytojo charakteristika. Mokymo ir mokymosi tikslai. Mokymosi motyvacija. Mokymosi sistemos. Dreifuso mokymosi modeliai. Modelių trūkumai. Nebyliosios žinios. Mokymo principai. Švietimas. Informacijos rūšys. Saviauklos rūšys ir kitimas. Saviauklos būdai.
  Pedagogika, špera(5 puslapiai)
  2005-06-22
 • Edukologija (10)

  Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Analitinis ugdymas. Skirtingų ugdymo sistemų metodai, jų ypatumai. Šiuolaikinės ugdymo technologijos. "Naujojo ugdymo" sąjūdis. Moralės ir charakterio formavimo aktualijos postmodernioje visuomenėje. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Ugdymo teorijos ir praktikos atitikmens problema. Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Edukologija (11)

  Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Edukologijos samprata ir sąvoka. Edukologija ir šiuolaikinės gyvensenos aktualijos. Pagrindinės sąvokos edukologijoje. Sąvokos ir jų vartojimas. Ugdymas kaip bendravimas. Ugdymas kaip veikla. Ugdymo sąvokos ugdytojo veikloje. Lyginamosios edukologijos paskirtis. Tyrimų tipai gali būti. Edukologijos ryšys su kitais mokslais.
  Pedagogika, konspektas(19 puslapių)
  2007-11-21
 • Edukologija (12)

  Edukologijos idėjų ištakų apžvalga. Trumpa pasaulinės patirties apžvalga. Tolimųjų Rytų švietimas. XVII amžiaus ugdymo mokslo sistema. XVIII amžiaus ugdymo plėtotė. XIX amžiaus ugdymas. Edukologijos idėjų ištakos Lietuvoje. Martyno Mažvydo išleista pirmoji lietuviška knyga. Konstantinas Sirvydas. Albertas Kojelavičius-Vijūkas. Aronas Aleksandras Olizarovijus. Simonas Daukantas. Kristijonas Donelaitis. Motiejus Valančius. Pilnutinio ugdymo savybės. Pilnutinio ugdymo veiksniai. Primygtini dabarčiai pilnutinio ugdymo punktai. Tautinis auklėjimas. Tautiškumo samprata lietuvio individualybėje. Pilietiškumas. Ar skiriasi pilietiškumo ir tautiškumo sąvokos.
  Pedagogika, konspektas(34 puslapiai)
  2007-11-21
Puslapyje rodyti po