Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Išplėstinis renginio planas: "Tau, mamyte, mana"

  Motinos dienos šventės scenarijus. Šventės prielaidos. Išplėstinis planas. Tema: "Tau, mamyte, mana". Tikslai. Metodai. Paruošiamieji darbai. Renginio eiga. Klausome dainos. 2 lavinamoji klasė atlieka dainelę, įvedami ir judesių elementai. Erika atlieka lopšinę. 9 r lavinamoji klasė kartu su mokytoja seka ir vaidina pasaką "Pagrandukas" rusų kalba. Klausome eilėraščio. Klausome atliekamos melodijos. Klausome atliekamos dainos. Klausome deklamuojamo eilėraščio. Mamoms išdalinami dainos žodžiai ir visa salė dainuoja. Visi vaikai sveikina ir įteikia savo mamoms pačių pagamintas dovanėles. Renginio recenzija: "Tau, mamyte, mana".
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-01-14
 • Išplėstinis renginio planas: Laisvės kaina

  Renginio laikas, diena, vieta. Renginio trukmė. Renginio dalyviai. Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Recenzija.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Išplėstinis renginio planas: tėvų susirinkimas

  Tema: "Penktokų adaptacija mokykloje". Tikslai. Susirinkimo darbotvarkė.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-11-25
 • Išplėstinis ugdomojo renginio planas: "Alkoholio žala"

  Renginio tema: Alkoholio žala ir pasekmės žmogaus organizmui. Pagrindinis didaktinis tikslas. Tikslai. Mokomieji metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Renginio analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2008-02-26
 • Išplėstinis ugdomojo renginio planas: "Per pasakas į kalbą"

  Tema: "Per pasakas į kalbą". Tikslai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Renginio analizė. Priedas (1). Recenzija.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Išplėstinis užsiėmimo planas

  Ugdymo grupės užsiėmimų teminis išplanavimas. 1 užsiėmimas: Susitikimas su būsimais užsiėmimo dalyviais. 2 užsiėmimas: Pažinti save per fauną ir asociacijas. Žaidimas: Tikrasis Aš. Džiunglės. 3 užsiėmimas: Smegenų mankšta. Žaidimai: Žaibiški atsakymai, Klausimai – atsakymai bulgariškai, Balionas ore, Anagramos, Dainų šarados. 4 užsiėmimas: Pateikiami judrūs žaidimai. Žaidimai: Sukvyk, paršiuk, Mano tėvas pjovė kiaulę. 5 užsiėmimas: Padėka dalyviams už nuoširdų bei draugišką dalyvavimą.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2010-04-19
 • Įvardžio mokymas VII - VIII klasėse

  Įvadas. Įvardžio mokymo apžvalga VII - VIII klasėse, specialiosios ir bendrojo lavinimų mokyklų programose. Įvardžio sąvokos formavimas. Įvardžio rašyba, skyrybos dalykų mokymas. Metodų taikymas. Mokomosios priemonės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-27
 • J. Korčako darbai ir idėjos

  Įvadas. J. Korčako gyvenimas ir veikla. J. Korčako pažiūros į vaiką. Pedagoginės bei etinės J. Korčako pažiūros. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-11
 • J.A. Komenskio pedagoginė sistema

  Įvadas. Didaktikos naudingumas. Žmogų lavinti patogiausia jaunystėje. Jaunuomenė turi lavintis bendrai, tam reikalingos mokyklos. Abiejų lyčių jaunuomenę reikia atiduoti mokyklai. Mokymas mokyklose turi visa apimti. Bendrieji mokymo ir mokymosi reikalavimai pagal gamtą. Apie mokyklos drausmę. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • J.D. Bransford "How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School"

  John D. Bransford knygos "How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School"(Part II Learners and Learning, Chapter 4 How Children Learn) vertimas į lietuvių kalbą.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-19
 • Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

  Darbas lenkų kalba. Jak efektywnie współpracować z rodzicami? o od nas nauczycieli zależy, jak ułoży się ta współpraca. Rozmowy z rodzicami i opiekunami. Warunki rozmowy. Rodzice trudni w kontakcie. Organizacja spotkań z rodzicami. Korespondencja z rodzicami.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-13
 • Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų supažindinimo su gyvąja gamta formos

  Įvadas. Teorinė analizė ir apibendrinimas. Gamtamokslinis ugdymas pradžios mokykloje. Lietuvoje esantys būreliai, rateliai, draugijos susijusios su gamtos pažinimu. Gyvūnų įtaka žmogui. Gyvasis kampelis mokykloje. Kauno mieste vykdomos aplinkosauginio ugdymo programos. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Mokinių apklausos rezultatų aptarimas. Mokytojų apklausos rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai.
  Pedagogika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2005-10-11
 • Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

  Įvadas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokymo laikotarpis. Kaip ugdyti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus. Pažįstamosios veiklos ypatumai. Dėmesys. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-15
 • Jaunesniųjų paauglių mokymosi motyvacija

  Įvadas. Bendroji psichologinė–pedagoginė jaunojo paauglio charakteristika. Paauglystės amžiaus ribos. Bendra jaunesniųjų paauglių charakteristika. Paauglių santykiai su tėvais. Paauglių santykiai su bendraamžiais. Paauglių santykis su mokykla. Kiti aplinkos veiksniai lemiantys asmenybės formavimąsi. Žiniasklaidos poveikis žmogui. Kultūros įstaigų ugdomoji galia. Mokinių mokymosi motyvaciją įtakojantys veiksniai. Tyrimas "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija" rezultatų suvestinė. Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-23
 • Jaunimo dorovinio ugdymo aspektai

  Analizuojama ištrauka iš J. A. Komenskio darbo, kaip turi būti ugdomas jaunimas, kad užaugtų doras žmogus. Jano Amoso Komenskio Pedagoginiai raštai. Dorovės ugdymo metodas.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-13
 • Jaunosios kartos ugdymas lietuvių išeivijoje

  Jaunosios kartos ugdymas lietuvių išeivijoje. Lietuviai emigracijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir jų jaunimas 1945 – 1990 metais. Jaunosios kartos auklėjimas: tarp idealų ir realybės. Šeima. Lituanistinė mokykla. Tautinė kultūra. "Lietuvių charta". Nesusipratimas tarp kartų (generacijų). Lietuvių išeivijos kultūros pamatas. Lituanistinio švietimo padėtis.
  Pedagogika, referatas(30 puslapių)
  2005-11-08
 • Jausmai ir jų poveikis mokymo ir mokymosi situacijoms

  Įvadas. Emocijos ir jausmai. Jausmai yra subjektyvūs. Išgyvenamų jausmų pripažinimas. Jausmų baimė. Mokiniai mus mato. Emocijos ir atmintis. Emocijų reikšmė. Mokymosi ir mokymo procesuose. Psichinėje higienoje. Suvokiant aplinką. Tarpasmeniniuose santykiuose. Patarimai mokytojams. Kaip nuteikti mokinius geroms emocijoms? Kaip suteikite mokiniams fizinį ir emocinį saugumą? Kaip įtraukti emocijas? Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Jėgos panaudojimas

  Įvadas. Jėgos panaudojimo tikslai. Fizinės bausmės, jų priežastys, pasekmės ir įvairovė. Vaikų kritikavimas. Rekomendacijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-15
 • Jonas Laužikas

  Jono Laužiko gyvenimas, veikla ir idėjos.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2008-10-03
 • Jonas Vabalas-Gudaitis

  Pedagogikos rašinys. Jonas Vabalas-Gudaitis – gyvenimas ir darbai. Jonas Vabalas-Gudaitis. Kas tai yra "Konstrukcinės sąveikos pedagogika"? Vaikų ir suaugusiųjų santykių tobulinimas.
  Pedagogika, rašinys(3 puslapiai)
  2006-01-10
Puslapyje rodyti po