Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kas yra mokytojas?

  Kas yra mokytojas? Koks turi būti dvasios didvyris? Tikėjimas žmonių gyvenime. Kaip suaugę suvokia vaikus? Humaniškoji Pedagogika. Mokyklos ir mokytojo sąvoka. Pamoka.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-22
 • Kas mane skatina mokytis?

  Įvadas. Kūrybinių gabumų dėmenys. Mokymo samprata. Ko mes siekiame?
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-16
 • Kiečiausios profesijos rinkimai

  Projektas: Kiečiausios profesijos rinkimai (KPR). Projekto tikslas ir uždaviniai. Kodėl kiečiausios profesijos rinkimai susilauks didelės sėkmės? Meninės ir techninės priemonės. Projekto vykdymas ir etapai. Tęstinumas ir perspektyvos. Projekto partneriai ir rėmėjai. Detali viso projekto išlaidų sąmata.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-22
 • Klasės auklėtojas

  Įvadas. Klasės auklėtojo paskirtis, funkcijos. Klasės auklėtojo paskirtis. Klasės auklėtojas vykdo tokias funkcijas. Klasės auklėtojo veiklos tikslai ir sritys. Klasės auklėtojo veiklos tikslai. Pagrindinės auklėjamosios veiklos sritys.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Klasės auklėtojas ir auklėtinio šeima

  Įvadas. Klasės auklėtojo pedagoginės veiklos esmė ir veiklos modelis. Klasės auklėtojas ir auklėtinio šeima. Mokinio šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo pedagoginės veiklos modelio elementas – bendravimas su šeima. Klasės auklėtojo darbo su auklėtinio šeima kryptis. Klasės auklėtojo darbo su tėvais plano ypatumai. Klasės auklėtojo veiklos su neįgalaus vaiko šeima ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-06-22
 • Klasės auklėtojo darbas su mokiniais

  Įvadas. Tikslai, uždaviniai. Klasės vadovo darbo samprata. Koks turėtų būti auklėtojas/a? Auklėtojas šeimoje ir mokykloje. Klasės auklėtojo veiklos planavimas ir įgyvendinimas šiuolaikinėje mokykloje. Mokytojas ir mokinys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Klasės auklėtojo darbo planas 7 klasei

  Savarankiškas klasės auklėtojo darbas. Tikslas. Uždaviniai. Trumpa klasės charakteristika. Būreliai. Ugdymo problemos, pasiekimai, mokymosi motyvacija, tarpusavio santykiai. Žinios apie moksleivių šeimas. Darbo planas. Darbo kryptys.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-07-30
 • Klasės auklėtojo metinis veiklos planas

  Klasės auklėtojo renginiai, tiriamoji veikla, formos, būdai. Bendravimas su mokinių tėvais. Individualus darbas su mokiniais, bendravimas su kitais pedagogais. Pastabos: sėkmės, nesėkmės, iškilusios naujos problemos, pasikeitimai. Trumpa klasės charakteristika.
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2008-05-06
 • Klasės auklėtojo metinis veiklos planas (2)

  Klasės auklėtojo renginiai, tiriamoji veikla, formos, būdai. Darbas su vaikais. Bendravimas su mokinių tėvais. Bendradarbiavimas su kitais pedagogais. Dokumentacijos tvarkymas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-01-29
 • Klasės auklėtojo vaidmenys ir funkcijos humanistinė ugdymo paradigma grindžiamoje mokykloje

  PowerPoint pristatymas. Klasės auklėtojas – mokinių auklėjimo organizatorius. Auklėtojo veiklos teorinis pagrindas. Bendroji ugdymo koncepcija. Ugdytinių amžiaus ypatumai. Klasės auklėtojas – pedagogų bendruomenės narys. Būdai, kurie padėtų dalykų mokytojams susieti pamokas ir nepamokinę mokinių veiklą. Svarbiausio klasės auklėtojo veiklos barai (klasės auklėtojo veiklos planavimas). Auklėtojo funkcijos. Bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais ir visuomene. Veiklos planavimas. Pagrindiniai auklėjamieji tikslai.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-04-15
 • Klasės auklėtojo veiklos sritys

  Įvadas. Klasės vadovo veikla. Klasės vadovo pareigos. Klasės auklėtojo veiklos sritys. Darbas su klase kaip su grupe. Bendradarbiavimas su kolegomis. Individualus darbas. Darbas su tėvų grupe. Darbas su šeima. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo ugdymo procese

  Įvadas. Klasės auklėtojo veiklos ypatumai. Planavimas. Pageidautinos klasės auklėtojo savybės. Mokinių pažinimas. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-09
 • Klasės bendruomenė: samprata, santykiai, struktūra

  PowerPoint pristatymas. Klasės bendruomenės samprata. Bendruomenės ir jos vaidmens auklėjant asmenybę vaidmuo įvairiose mokslo srityse. Bendruomenės samprata. Kada klasę galime vadinti bendruomene? A. Šerkšno požiūris į klasės bendruomenę. Svarbiausi klasės bendruomenės bruožai. Mokinių savivaldos reikšmė. Sėkmingos bendruomenės reikšmė kiekvienam mokiniui. Santykiai klasės bendruomenėje. Tarpasmeniniai santykiai. Ugdytinių santykiai. A. Šerkšno požiūris į tarpasmeninius santykius. Klasės lyderis, savybės. Klasės bendruomenės struktūra.
  Pedagogika, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-02-28
 • Klasės tėvų susirinkimas

  Tėvų susirinkimo planas. Klasė. Tema. Tikslai. Forma. Vaizdinės priemonės. Metodai. Susirinkimo eiga. Pranešimas apie stresą. Streso požymiai. Gerasis ir blogasis stresas. Ar galima išvengti streso? Stresas ir jo įveikimas mokykliniame amžiuje. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2009-04-27
 • Klasės tėvų susirinkimas (2)

  Mokinių tėvų susirinkimas. Klasė: 6C. Tema: Padėkime savo vaikui mokytis. Tikslai. Forma. Vaizdinės priemonės. Metodai. Situacija. Susirinkimo eiga. Kvietimas. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Pranešimas. J. Lamontagne siūlo 4 vaikų lavinimo taisykles. Mokymo būdai. Keletas patarimų. Priedai (Lankstinukas).
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2010-03-29
 • Klasės vadovas

  Įvadas. Klasės bendruomenės telkimas. Klasės vadovo charakteristika. Veiklos planavimas. Klasės vadovo veiklos planavimas. Darbas su klase kaip su grupe. Individualus darbas su mokiniais. Bendradarbiavimas su mokytojais. Darbas su moksleivių tėvais. Klasės auklėtojo bendradarbiavimas su tėvais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-25
 • Klasės vadovavimas mokymo procese

  Įvadas. Mokymo tikrovė ir jos pažinimas. Mokymo principų charakteristikos. Mokymo metodai. Pedagogas ir ugdytinis. Veiksmingas vadovavimas klasei. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-23
 • Klasės valandėlės planas-konspektas: prostitucija

  Tema: "Prostitucija". Skirta : 8-10 klasės moksleiviams. Tikslas: Apibrėžti moksleiviams kas yra prostitucija, jos problemas, priežastys. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Lentelė: Struktūrinės pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla, Pastabos. "Ledų pralaužimo" pratimas. Kas yra prostitucija. Prostitucijos tapimo priežastys. Pratimas. "Užbaik pradėtą sakinį". Prostitucijos pasekmės.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2009-05-15
 • Klasikinės ir moderniosios pedagogikos požiūris į mokytojo asmenybę bei šiandienos visuomenės lūkesčiai

  Įvadas. Problemos aktualumas. Pedagogas, kaip asmenybė. Kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Sugebėjimai. Jausmai ir valia. Šiandienos visuomenės lūkesčiai. Svarbiausi mokytojo asmenybės bruožai. Asmenybės savybių pasiskirstymas pagal prioritetą. Tautiškumas, kaip asmenybės dalis. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-09
 • Klasikinio ugdymo paradigma. Realizmas

  Įvadas. Realistinio ugdymo ištakos. Pagrindinės realizmo atmainos ir jų požiūris į ugdymą. Klasikinis realizmas. Religinis realizmas. Naujųjų laikų realizmas. Dabartinis realizmas. Realizmas kaip ugdymo filosofija. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Ugdymo realizmo kritika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-09
Puslapyje rodyti po