Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Montessori ugdymo sistema

  Montessori ugdymo pradžia. Montessori ugdymas Lietuvoje. Priedai (įstatymas). Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-04
 • Motiejaus Valančiaus didaktinės knygelės

  Įvadas. M. Valančiaus pedagoginių idėjų sistema didaktiniuose kūriniuose. Žmogaus pozicija m. Valančiaus didaktiniuose apsakymuose. Šeimos statusas M. Valančiaus didaktinėje prozoje. Darbo samprata M. Valančiaus didaktiniuose kūriniuose. Žmogaus prigimties poveikis visuotiniam švietimui. Pedagoginio poveikio priemonės. Amžiaus tarpsnių akcentavimas M. Valančiaus didaktiniuose kūriniuose. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-05-18
 • Motywowanie ucznia do nauki

  Mokymosi motyvacijos ypatumai. Darbas lenkų kalba. Jak motywować ucznia do nauki? Najczęściej występujące motywy uczenia się szkolnego. Jak rozpoznać ucznia, który nie ma motywacji. Grupy czynników mających wpływ na powstanie i tworzenie sytuacji motywacyjnych ucznia. Czynniki blokujące motywację uczniów. Podstawowe błędy nauczyciela. Rola nauczyciela w motywowaniu ucznia. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela. Inne środowiska, które mają wpływ na motywowanie. Recepta na zmotywowanie ucznia do pracy na lekcji. Stwierdzono, że uczymy się... Inteligencja językowa. Inteligencja logiczno – matematyczna. Inteligencja wizualno – przestrzenna. Inteligencja muzyczna. Inteligencja kinestetyczna (motoryczna). Inteligencja interpersonalna (społeczna). Inteligencja interpersonalna (intuicyjna). Jak rozpoznawać styl uczenia się naszych wychowanków po mowie ciał? Badania Blassa w odniesieniu do uczniów. Opracował on czynniki i zachowania, które doprowadzają do zmniejszenia motywacji. Nazwał je "mordercami motywacji". Wskazania pedagogiczne wspomagające motywowanie uczniów do efektywnej pracy.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-12
 • Muzikinė veikla kaip naujų žinių formavimas

  Įvadas. Naujų žinių formavimo pradinėse klasėse teorinės prielaidos. Pradinuko psichinės ir fizinės raidos ypatybės. Naujų žinių pobūdis pradiniame mokykliniame amžiuje. Vaiko patirtis kaip prielaida naujų žinių formavimui(si). Vaikui aktuali veikla ir naujos žinios. Naujų žinių formavimo remiantis muzikine veikla ypatybės. Vaiko muzikinė raiška ir naujos žinios vaikui aktualioje veikloje. Vaiko muzikinės veiklos integracinis pobūdis. Muzikinė veikla – žinių šaltinis ir žinojimo forma. Naujų žinių formavimo(si) per muzikinę veiklą praktikos tyrimas. Tyrimo organizavimas ir imties charakteristika. Pedagogų požiūrio į naujų žinių formavimą per muzikinę veiklą tyrimas. Vaikų požiūrio į naujų žinių formavimą per muzikinę veiklą tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(51 puslapis)
  2007-12-29
 • Muzikinės kultūros ugdymas Lietuvoje iki antrojo pasaulinio karo

  Muzikinė kultūra. Muzikinės kultūros ugdymas. Reformacinis judėjimas. Liaudies vaikų muzikinis švietimas. Pirmieji muzikai. Draugijos. Pradinių klasių mokinių muzikinis auklėjimas. Pokario muzika.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-28
 • Muzikinio ugdymo didaktiniai aspektai priešmokykliniame amžiuje

  Pranešimas. Anotacija. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodai. Didaktinės nuostatos. Vaikų muzikalumo puoselėjimas. Kokybės samprata priešmokykliniame muzikiniame ugdyme. Kiekybinis tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-14
 • Muzikinio ugdymo metodika

  Muzikinio ugdymo tikslas, uždaviniai bendrojo lavinimo mokyklose. Muzikinio ugdymo turinio charakteristika (muzikos vadovėlių pradinėms klasėms analizė). Muzika kitų mokomųjų dalykų tarpe integruoto mokymo sąlygomis. Pradinių klasių mokinių muzikinių gebėjimų struktūra ir ypatumai. Muzikinių gabumų problema organizuojant vaikų muzikinę veiklą. Muzikos pamoka, jos specifiškumas, tipai, struktūra(muzikinės veiklos rūšių įvairovė), atsižvelgiant į ugdytinių amžiaus psichofizinius ypatumus. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų balso fiziologija ir higiena. Dainavimo įgūdžių ir dermės pajautimo lavinimas. Muzikos ritmo pajautimo lavinimas. Emocinio jautrumo muzikai ugdymo veiksniai ir galimybės. Įvairių muzikinės veiklos rūšių panaudojimo ir derinimo galimybės muzikos pamokoje. Mokymo priemonių įvairovė, jų panaudojimas muzikos pamokoje. Mokinių muzikos suvokimo galimybių plėtotė. Mokinių muzikos žinių įsisavinimo ir muzikos rašto skaitymo įgūdžių lavinimo ypatumai pradinėse klasėse. Mokinių muzikos žinių įsisavinimo ir muzikos rašto skaitymo įgūdžių lavinimo ypatumai pradinėse klasėse. Mokytojo asmenybė, jo vaidmuo pradinių klasių mokinių muzikiniame gyvenime. Popamokinė muzikinė veikla. Bendravimas su tėvais - vaikų muzikinio auklėjimo partneriais.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-28
 • Muzikos klausymo būdai ir formos ugdant trečiaklasių kūrybiškumą

  Įvadas. Muzikos klausymo būdai ir formos kūrybiškumo ugdymui samprata. Meniškai vertingų muzikos kūrinių, skirtų klausyti ar atlikti parinkimas. Palankios atmosferos kūrimas. Vaikų muzikos vertinimas. Kūrybiškas mokytojo pavyzdys. Kūrybiška aplinka. Muzikos klausymosi organizavimas. Programinių muzikinių kūrinių skirtų klausymui apžvalga. Muzikos vertinimo svarba. Kūrybiško muzikos vertinimo bruožai. Tyrimų rezultatai ir aptarimas apie trečiaklasių kūrybiškumo ugdymą klausant muzikos. Išvada.
  Pedagogika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-10-01
 • Muzikos mokymo formos ir metodai

  Įvadas. Muzikinis ugdymas pradinėje mokykloje. Muzikos mokymo formų aktualumas. Dainavimas. Muzikavimas. Muzikos klausymasis. Muzikos rašto mokymas. Muzikos mokymo ir mokymosi metodai. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pradinių klasių mokinių bei mokytojų požiūris į muzikinį ugdymą. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-12-02
 • Muzikos pamokos išplėstinis planas

  Muzikos pamokos vedamos 4C - oje klasėje pagal V. Krakauskaitės vadovėlio 102-109 puslapius išplėstinis planas. Tema. Pamokos vedimo data. Tikslai. Priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-04-20
 • Muzikos pamokos planas-konspektas

  Pamokos eigos aprašymas. Tema. Tikslai. Metodai. Priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-02-19
 • Muzikos pamokos planas: baletas

  Muzikos pamokos planas – konspektas: E. Balsio baletas "Eglė žalčių karalienė". Tikslai. Pamokos tipas. Metodas. Priemonės. Lentelė: Pamokos struktūros dalys ir laikas. Pamokos eiga. Didaktinės pastabos.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-04-09
 • Muzikos pamokos planas: ritmas

  Klasė: III. Pamokos tikslai: Supažindinti su ritmo sąvoka. Atlikti užduotis, sąvokai įtvirtinti. Pamokos tipas. Priemonės. Pamokos eiga-lentelė: Laikas; Mokytojo veikla; Mokinių veikla; Uždaviniai
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2010-01-07
 • Muzikos teminis pamokos planas

  Pavadinimas. Valandų skaičius per savaitę. Iš viso pamokų. Klasė 4. Mokinių skaičius. Tikslas. Muzikos dalyko pradinio ugdymo pakopoje tikslas- puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybiškumą ir emocingą, norinčią ir gebančią prasmingai dalyvauti muzikinėje veikloje asmenybę. Uždaviniai. Lentelė-planas. Mokomoji literatūra. Mokomosios priemonės.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2009-05-08
 • Muzikos terapija – pagalba smurtą ir prievartą patyrusiems vaikams

  Įvadas. Bendra charakteristika apie smurtą ir prievartą. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Muzikos terapija. Muzikos terapijos taikymas Lietuvos viešosiose įstaigose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
 • N.M. Grendstad "Vaizduotė ir jausmai"

  Nils Magner Grendstad knygos "Vaizduotė ir jausmai" analizė.
  Pedagogika, analizė(4 puslapiai)
  2006-03-27
 • N.M. Grendstad "Vaizduotė ir jausmai" (2)

  Nils Magner Grendstad knygos "Vaizduotė ir jausmai" analizė.
  Pedagogika, analizė(2 puslapiai)
  2008-01-02
 • Namų darbai mokykloje

  Įvadas. Moksleivių namų darbų skyrimo tikslai. Namų darbų skyrimo laikas. Skiriant namų darbus laikomasi šių principų. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Bėdos mokykloje: ar tai rimta? Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-24
 • Narkomanijos žala sveikatai. Smukimo kreivė

  Įžanga. Narkomanais gali tapti bet kas: Mūsų pažįstami, draugai, šeimos nariai. Narkomanijos žala sveikatai. Smukimo kreivė. Pabaiga.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-07-21
 • Narkotikai (18)

  Įvadas. Narkotikai. Kas tai? Narkotikų rūšys, poveikis. Narkotikų vartojimo priežastys. Priklausomybės atsiradimas. Išvada.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-11-29
Puslapyje rodyti po