Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujosios didaktikos srovės ir jų atstovai

  PowerPoint pristatymas. Naujosios didaktikos srovės ir jų atstovai. Hiugo Gaudikas. H. Gaudigo pagrindinės idėjos. O. Dekroli. P. Petersenas. Pagal savarankišką individualių užduočių atlikimą mokiniai skirstomi į 4 grupes. M. Montesori.
  Pedagogika, pristatymas(28 skaidrės)
  2007-12-05
 • Nedrausmingo mokinių elgesio priežastys

  Įvadas. Drausmės palaikymo problemos. Nedrausmingo mokinių elgesio priežastys. Nuobodulys. Motyvacijos mokytis trukumas. Susidomėjimo mokomaisiais dalykais trūkumas. Specialieji poreikiai. Klasės draugų spaudimas.Savikontrolės stoka. Emociniai ir elgesio sunkumai. Dėmesio sutrikimas. Mokymosi sunkumai. Nedrausmingai besielgiančių mokinių tikslai. Mokytojo savybių įtaka drausmės problemoms klasėje. Drausmės palaikymo galimybės. Drausmės palaikymo klasėje būdai. Drausmės modeliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2011-06-07
 • Neformalioji meninio ugdymo veikla bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Meninio ugdymo samprata ir nauda. Muzika ir jos reikšmė ugdytiniui. Dailė ir jos poveikis vaikui. Drama bei jos nauda ugdytiniui. Šokis ir jo reikšmė ugdytiniui. Neformalaus meninio ugdymo galimybės. Neformalaus meninio ugdymo veikla mokykloje. Pagrindinės neformalaus meninio ugdymo organizavimo problemos. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2011-06-02
 • Neformaliojo meninio ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Papildomas ugdymas. Papildomo ugdymo samprata ir pagrindiniai principai. Meninis ugdymas. Meninės kompetencijos samprata. Kūrybiškumo ugdymo svarba papildomo ugdymo užsiėmimuose. Papildomo muzikinio ugdymo reikšmė ir ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Muzikinių gabumų problema mokant muzikos papildomame ugdyme bendrojo lavinimo mokykloje. Papildomo dailės mokymo reikšmė ir ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Vaidybinė veikla. Choreografinė veikla. Išvados. Išvados. Tyrimas. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Santrauka. Priedas (1).
  Pedagogika, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-06-24
 • Neformalios sveikatos ugdymo veiklos vertinimas: Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla

  Įvadas. Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimas. Mokyklos uždaviniai saugant ir stiprinant moksleivių sveikatą. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba. Socialinio pedagogo pagalba. Sveikatos ugdymo projektai, programos, renginiai mokykloje. Tradiciniai renginiai mokykloje. Rudens kroso varžybos. Vasaris – sveikatingumo mėnuo. "Rūkymui - ne!". Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus". Dieninė vasaros stovykla. Neformalus sveikatos ugdymas. Futbolo būrelis. Drąsūs, stiprus, vikrūs. Sveika gyvensena. Sveika ir saugi aplinka. Tėvai ir mokykla. Mokytojų kvalifikacija. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2009-05-11
 • Nenoras lankyti mokyklą

  Teorinė dalis. Įvadas. Temos aktualumas ugdymo institucijoms. Temos aktualumas visuomenei. Literatūros apžvalga. Tyrimas. Tyrimo duomenų rinkimo būdai. Gautų duomenų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, tyrimas(14 puslapių)
  2005-12-07
 • Nenoras mokytis

  Įvadas. Mokyklos aplinkos sukūrimas. Motyvacija kaip esminis moksleivio norą / nenorą mokytis lemiantis veiksnys. Nenoro mokytis priežastys. Nenoro mokytis raiška. Mokytojo vaidmenys. Darbo rezultatai. Darbo metodika. Išvados. Priemonių planas problemai spręsti.
  Pedagogika, referatas(45 puslapiai)
  2006-02-06
 • Nepamokinio renginio išplėstinis planas: "Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei"

  Tema. Data. Tikslai. Metodai. Forma. Pagalbinės priemonės. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Renginio užbaigimas. Priedai (4).
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-06-18
 • Nepamokinio renginio išplėstinis planas: Rudenėlio šventė

  Derliaus šventės scenarijus. Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Trukmė. Auditorija. Pasirengimas šventei. Pritaikymo galimybės. Renginio eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2006-10-31
 • Nepamokinio renginio išplėstinis planas: Šventų Kalėdų šventė

  Laikas. Vieta. Dalyviai. Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Pasiruošimas šventei. Eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-10-31
 • Nepamokinio renginio planas: "Išbandyk save, įvertink draugus"

  Tema. Data. Tikslai. Metodai. Forma. Pagalbinės priemonės. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga. Renginio užbaigimas. Atrakcionai. Išvados.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-06-18
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (2)

  Mokomojo tyrimo rezultatų analizė ir išvados. Praktikos ataskaita. Tiriamieji: 3 klasė. Mokytojai užduoti klausimai. Mokytojos atsakymai. Klausimai tiriamajam. Tiriamojo atsakymai. Tyrimo aptarimas, išvados, siūlymai.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-14
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (3)

  Įvadas. Individualaus tyrimo planas. Mokinio stebėjimo dienoraštis. Mokinio piešinio analizė. Bendros išvados apie mokinį. Suformuluotos rekomendacijos. Mano patyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-03-19
 • Netekties įtaka vaiko socializacijai

  Įvadas. Netektis išgyvenantys vaikai. Tėvų skyrybas išgyvenantys vaikai. Globėjų auginami vaikai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-17
 • Netradicinė lietuvių kalbos pamoka

  Pateikiamas išsamus planas kaip galima pravesti netradicine lietuvių kalbos pamoką. Teksto inscenizavimas. Tikslas. Metodas. Trukmė. Tetervinas ir lapė (lietuvių pasaka).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-10-11
 • Netradiciniai mokymo metodai ugdymo procese

  Netradiciniai metodai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymo metodai. Individualūs mokymo metodai. Modeliavimas. Eksperimentas.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-03
 • Netradicinis vaiko ugdymo metodas. Valdorfo pedagogika

  Vaikas mūsų visuomenėje. Valdorfo pedagogikos ištakos. Kas yra valdorfo mokykla. Valdorfo mokyklos metodikos bei turinio reikalavimai. Valdorfo pedagogikos privalumai ir trūkumai. Valdorfo pedagogikos idėjos Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-13
 • Neturinčių pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo žmonių integracija

  Įvadas. "Mokymosi visą gyvenimą memorandumo 2001 m." nuostatų raiška Lietuvos Respublikoje. 1 tezė: nauji pagrindiniai įgūdžiai visiems. 2 tezė: daugiau investicijų į žmogiškuosius išteklius. 3 tezė: diegti naujoves į mokymą ir mokymąsi. 4 tezė: vertinti mokymąsi. 5 tezė: peržiūrėti, pergalvoti orientavimą ir konsultacijas. 6 tezė: priartinti mokymąsi prie namų. "Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija". Uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, analizė(9 puslapiai)
  2007-04-03
 • Neverbalinės kalbos svarba pradžios mokykloje

  Bendravimo ir bendradarbiavimo samprata. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinė kalba mokytojo ir mokinių bendravime. Artistiškumas – kūno kalba. Verbalinės ir neverbalinės kalbos santykis pradinėje mokykloje.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2005-12-08
 • Nuolatinio mokymosi strategijos

  Įvadas. Suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybių plėtojimas. Dėstymas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-04
Puslapyje rodyti po