Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos gyvenimas kaip ugdymo veiksnys

  Darbo aktualumas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Vaikų ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-01-05
 • Šeimos gyvenimas kaip ugdymo veiksnys (2)

  Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Ugdymo uždaviniai šeimoje.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-01-05
 • Šeimos ir asmenybės adaptacija

  Šeimos įtaka vaiko adaptacijai. Socialinių institutų reikšmė vaiko adaptacijai. Šeimos, kaip socialinio instituto, įtaka vaiko socializacijai. Vaiko adaptacija globos įstaigoje. Vaikų adaptacijos problemos globos įstaigose. Vaikų, esančių globos įstaigose prieraišumo jausmo formavimasis. Šeimos įtaka vaiko adaptacijai. Vaikų adaptacijos globos įstaigoje problemų įveikimo būdai. Išvados. Rekomendacijos socialiniams pedagogams, dirbančiais su globos namuose gyvenančiais vaikais. PowerPoint pristatymas (29).
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2008-09-25
 • Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendradarbiavimo svarba vaiko ugdyme

  Šeimos ir darželio bendradarbiavimo svarba, kryptys, metodai ir būdai, reikšmė.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-19
 • Šeimos ir ugdymo institucijų bendradarbiavimas ugdant hiperaktyvų vaiką

  Įvadas. Hiperaktyvių vaikų samprata. Hiperaktyvumo priežastys. Šeimos ir ugdymo institucijos bendradarbiavimas ugdant hiperaktyvų vaiką. Hiperaktyvus vaikas šeimoje. Hiperaktyvus vaikas mokykloje. Hiperaktyvių vaikų elgesio koregavimas. Šeimos ir ugdymo institucijų bendradarbiavimas ugdant hiperaktyvų vaiką praktinis tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Anketinės apklausos duomenų analizė ir aptarimas. Tėvų nuomonė apie bendradarbiavimą su ugdymo institucija, ugdant hiperaktyvų vaiką. Mokytojų nuomonė apie bendradarbiavimą su šeima, ugdant hiperaktyvų vaiką. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedas (Anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2009-05-29
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (2)

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Veiksniai, įtakojantys vaiko socializaciją šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Šeimos įtaka vaiko socializacijai (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti šeimos įtaką vaiko socializacijai. Bendrieji socializacijos aspektai. Socializacijos samprata. Socializacijos etapai ir pasekmės. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeimos samprata. Šeimos socialinis statusas ir jo tipai vaiko socializacija šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2010-03-04
 • Šeimos kaip socializacijos instituto aktualumas ir kaitos tendencijos

  Įvadas. Šeimos ir socializacijos sąvokos. Šeimos samprata. Šeimos grupės. Šeima kaip socializacijos institutas. Šeima socialinio ugdymo sistemoje. Šeimos socialinis statusas ir jo tipai. Šeimos pagrindinės funkcijos. Šeimos politikos vaidmuo sėkmingai žmogaus socializacijai. Šeimos ir visuomenės poveikis vaiko socializacijai. Šeimai teikiamos paramos rūšys bei formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2007-07-27
 • Šeimos modeliai

  Šeimos formos. Promiskuitetas. Grupinė santuoka. Porinė santuoka. Monogaminė šeima. Šeima ir jos raida. Poligaminė šeima. Kibucai. Konvencionali šeima. Laikinoji šeima. Bandomoji šeima. Didžioji šeima. Šeimos raida Lietuvoje.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2007-11-26
 • Šeimos pagalba besimokantiems

  Įvadas. Teorinė dalis. Šeimos vaidmuo. Šeimos ugdomasis poveikis. Vaikų ugdymo planas, atsižvelgiant į jų metus. Vaiko paruošimas suaugusiųjų pasauliui. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai. Darbo su šeima formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-24
 • Šeimos pedagogika

  Šeimos pedagogika. R.Grucė. Yves Lamontagne. Ross Campbell.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Šeimos pedagogika (2)

  Auklėjamoji šeimos funkcija. Suvokti vaikų ugdymo šeimoje esmę, tikslus ir uždavinius. Analizuoti šeimos tyrimo metodus. Auklėjimo stilių poveikis vaikams. Kritiškai vertinti negatyvias auklėjimo pozicijas. Skatinimo būdai. Bausmių taikymo galimybės. Analizuoti vaikų elgesio ydas, jų atsiradimo priežastis. Svarstyti vaikų neklausymo priežastis ir numatyti drausminimo būdus. Tipiškos tėvų bendravimo su vaikais klaidos. Nagrinėti veiksnius, įtakojančius mikroklimatą šeimoje. Pozityvus ir negatyvus mikroklimatas šeimoje. Mikroklimatas šeimoje būna palankus. Skyrybų poveikis vaikams. Pedagogų problemos su vaikais patyrusiais tėvų skyrybas. Alkoholio poveikis vaikui. Žalingų įpročių atsiradimo priežastys. Kaip kovoti su žalingais įpročiais. Žymių Lietuvos pedagogų patirtis vaikų ugdymo šeimoje aspektu. Šeimos funkcijos. Analizuoti vaikų ugdymo šeimoje specifiką skirtingais vaiko amžiaus tarpsniais.
  Pedagogika, špera(11 puslapių)
  2007-01-25
 • Šeimos pedagogika (3)

  Šeimos raidos istorija. Šeimos formos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Bendravimo apibūdinimas. Sutuoktinių santykiai. Sutuoktiniai, geidžiantys darnių tarpusavio santykių, turi. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Susituokusių vaikų santykiai su tėvais. Santykiai su seneliais. Konfliktų šalinimo būdai.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2007-09-27
 • Šeimos pedagogika (4)

  Šeimos sąvoka. Santuoka. Santuokos apribojimai. Šeimos vaidmuo vaiko asmenybei. Šeimos vaidmuo asmenybės tapsmui. Šeimos funkcijos samprata ir tipai. Vaikų ugdymo funkcija. Šeimos funkcijų įtaka vaiko ugdymui. Konstrukcinės sąveikos ir bendradarbiavimo pedagogika. Tėvų auklėjimo stiliai. Tėvų ir vaikų bendravimo svarba. Tėvų ir vaikų susvetimėjimas. Elgesio ydos. Tėvų bendravimo su vaikais klaidos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarba, uždaviniai. Tėvų ir pedagogų vaidmenys. Mokyklos ir šeimos partnerystės problemos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Individualios bendradarbiavimo su šeima formos. Pedagogo ir tėvų bendravimo lygmenys. Sėkmingo ir nesėkmingo bendravimo požymiai. Klausymasis, jo svarba bendraujant. Individualaus pokalbio vedimas. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Šeimos politika. Parama šeimai. Savivaldybių paramos skyriai. Savivaldybių švietimo skyriai. Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Moters veiklos centras. Šeimos centrai. Caritas. Moterų krizių centras. Vaiko dienos centrai. Laikinieji vaikų globos namai. Psichologinė pagalba telefonu. Dingusių žmonių šeimos paramos centras. Pedagoginis-psichologinis centras. Kartų namai.
  Pedagogika, konspektas(12 puslapių)
  2009-02-20
 • Šeimos pedagogika (5)

  Šeimos pedagogika. Šeimos raida. Šeimos forma. Santuoka. Skyrybos. Skyrybos ir jų etapai. Priežastys. Funkcijos. Šeimos konfliktai. Šeimos konfliktų rūšys.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2010-11-11
 • Šeimos piešinio tyrimas

  Įvadas. Tyrimo uždaviniai. Tyrime turėtų dalyvauti maždaug nuo 5 metų iki 14 metų vaikai, kurie turi nupiešti savo šeimą. Apibendrinimas ir išvados.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-09
 • Šeimos piešinio tyrimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti vaiko esamus santykius šeimoje, teigiamų ir neigiamų emocijų buvimą ir nebuvimą. Šeimos piešinio tyrimas. Laimučio šeimos piešinio analizė. Šeimos piešinio protokolas. Apklausa. Dovilės šeimos piešinio analizė. Šeimos piešinio protokolas . Apklausa. Apibendrinimas.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-01
 • Šeimos poveikis vaikų ugdymuisi ankstyvosios vaikystės metais

  Įvadinė dalis. Šeima – svarbiausias ugdymo institutas. Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai. Bendravimas ir emocinė vaiko saviraiška. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Svarbių charakterio savybių ugdymas šeimoje. Tyrimų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-02
 • Šeimos struktūros įtaka vaiko ugdymui

  Įvadas. Šeimos samprata. Tėvas ir motina vaiko gyvenime. Skyrybų padariniai sutuoktiniams ir vaikams. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-25
 • Šeimos tarpusavio santykių įtaka vaiko gyvenime

  Įvadas. Šeimos psichologinis klimatas. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Tėvų ir jaunuolių bendravimas.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-14
Puslapyje rodyti po