Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tėvų autoritetas

  Įvadas. Tėvų autoriteto svarba vaikams. Asmeninio pavyzdžio svarba vaikams. Tipiškos auklėjimo klaidos. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2008-02-17
 • Tėvų bendravimas su paaugliais

  Įvadas. Tėvų ir paauglių bendravimas. Paauglys šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-20
 • Tėvų ir paauglių bendravimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė dalis. Tėvų ir paauglių bendravimo samprata bei ypatumai. Problemos su kuriais dažniausiai susiduria paaugliai ir tėvai. Vadovavimas paauglio elgesiui ir vadovavimo pozityvi išraiška jo bendravimui. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-28
 • Tėvų ir vaikų bendravimo problemos

  Tikslas. Įvadas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Bendraudami su paaugliais, tėvai turi. Ką turi daryti, kaip turi elgtis supykę tėvai? Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Jaunuolių autonomijos varžymas. Partneriškų santykių stygius. Susvetimėjimas. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios. Motinos ir dukterys. Tėčiai ir dukterys. Motinos ir sūnūs. Tėčiai ir sūnūs. Išvados. Konfliktų su vaikais priežastys būna šios.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-12-08
 • Tėvų ir vaikų tarpusavio konfliktai

  Įvadas. Prieštaravimai ir konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo principai . Išvados .
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • Tėvų pedagoginis švietimas

  Klasės tėvų susirinkimo konspektas. Tema: "paauglystės verpetuose". Tikslai. Auklėjimo metodai. Forma. Priemonės. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio eiga.
  Pedagogika, namų darbas(1 puslapis)
  2008-04-29
 • Tėvų smurtas prieš vaikus

  Problemos pristatymas, tikslas, uždaviniai. Temos aktualumas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Probleminis medis. Pasekmės. Priežastys. Su kokiomis problemomis susiduria skriaudžiami vaikai ir kaip jas mažinti.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-08
 • The Relationships Between Teachers And Pupils

  Introduction. The relationship between teachers and pupils. The principles of teacher’s behavior with pupils. Mission of teacher. The needs of young people with emotional and behavioral difficulties (ebd). Rules. Everyday school rules. Rules between teachers and pupils. School pupils should behave better in future. Conclusion.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-10
 • The specificity of learning barriers in adult EFL classes

  Diplominis anglų kalba. Suaugusiųjų anglų kalbos mokymosi sunkumai. Abstract. Introduction. Adult Education. Adult Learners. Motivating the Adult Learner. Elements of adult learning. EFL. Difficulties for learners. Vocabulary. Pronunciation. Grammar. Differences between spoken and written English. Barriers to Learning. Institutional Factors. Personal factors.
  Pedagogika, diplominis darbas(14 puslapių)
  2007-08-30
 • Tikybos pamokos planas

  Dalykas. Mokytojas. Klasė. Tema. Pamokos išplėstinis planas - konspektas. Pamokos tikslai. Pagrindiniai šaltiniai. Priemonės. Paskaita tėvams, visuomenei. Tėvų susirinkimas. Tema: vaikų rengimas pirmajai komunijai Arkangelo Mykolo parapijoje. Data. Tikslai. Ekskursija į Marijampolės miesto šv. Mykolo Arkangelo Mažąją baziliką ir į Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią. Pedagogo meninės, techninės kūrybos darbas. Adventinė popietė "Ateik, Jėzau, ateik". Ugdytinių darbų parodos, koncerto, varžybų, konkurso, konferencijos, olimpiados, akcijos: gerosios naujienos diena. Data. Dalykas. Tema: I dalies kartojimas. Tikslai. Pagrindiniai šaltiniai. Pamokos aprašas. Darbas us vaikais ir jaunimu. Žygis. Ekskursija į Šiluvą. Darbas vienuolijos įsteigtoje šeštadieninėje mokyklėlėje su vaikais ir jaunimu. Ekskursija į Alytų. Dalyvavimas kasmetiniuose vienuolijos organizuojamuose žygiuose jaunimui po Lietuvos šventoves. Dalyvavimas vienuolijos organizuojamose stovyklose vaikams. Darbas su šeimomis ir vaikais vienuolijos įsteigtame "Šeimos sambūryje" Marijampolės mieste. Darbas su parapijos jaunimu vienuolijos organizuojamose rekolekcijose. Kasmetinė veikla, ruošiant adventinius – kalėdinius renginius mokykloje.
  Pedagogika, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-04-05
 • Tikybos pamokos planas-konspektas

  Tema: vertybių skalė. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Temos pristatymas. Bendrosios vertybės. Užduotys.
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2008-05-10
 • Tikybos pamokos planas: Gavėnios susikaupimas pagal Šv. Ignaco Lojolos dvasingumą

  Tema. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-04-05
 • Tikybos popamokinio renginio išplėstinis planas

  Tema. Tikslai. Metodai. Forma. Priemonės. Įžanga. Eiga. Pabaiga.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2006-01-10
 • Tikrinimo ir vertinimo principai bei rūšys

  Įvadas. Tikrinimo ir vertinimo principai. Sistemingumo principas. Tikrinimo objektyvumas. Individualizacijos principas. Visapusiškumo principas. Tikrinimas ir jo rūšys. Parengiamasis tikrinimas. Sisteminis tikrinimas. Suvestinis tikrinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Tinkamų laisvalaikio įpročių ugdymas pradiniame mokykliniame amžiuje

  Įvadas. Įpročiai ir jų susidarymas. Įpročių ugdymas. Asmens higienos įpročiai. Mitybos ir valgymo įpročiai. Įpročiai susiję su rega. Su klausa susiję įpročiai. Grūdinimasis. Saugaus elgesio įpročiai. Žalingi įpročiai ir jų profilaktika. Vaikų organizmo sandaros ir veiklos ypatumai. Universalioji sveikatos ugdymo programa. Mokyklos santykiai su moksleivių tėvais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-17
 • Tyrimas: būsto pritaikymas neįgaliesiems

  Įvadas. Problema ir jos aktualumas. Probleminis klausimas: Kokie yra neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai susiję su būsto pritaikymu? Tyrimo objektas – neįgaliųjų poros gyvenimiškieji lūkesčiai, susiję su būsto pritaikymu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokie yra neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai, kurie susiję su būsto pritaikymu. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai: būsto pritaikymas. Apibendrinimas. Refleksija. Rekomendacijos tėveliams ugdant vaiką namuose. Interviu protokolas.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Tyrimas: Mėgstamiausios pamokos

  Pagrindinis tyrimo tikslas – nuosekliai išsiaiškinti kokią pamoką labiausiai mėgsta mūsų klasiokai, septintos klasės pabaigoje ir visą sukauptą informaciją patekti variacinėje eilutėje, dažnių lentelėje ir diagramoje. Merginų mėgstamiausios pamokos. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagrama. Vaikinų mėgstamiausios pamokos. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagrama. Išvada.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-10-13
 • Tyrimo ataskaita: "II klasės mokinių žinių apie veiksmą, būdą ir daiktą reiškiančių žodžių įsisavinimo lygis"

  Tyrimo ataskaita: "II klasės mokinių žinių apie veiksmą, būdą ir daiktą reiškiančių žodžių, bei ilgųjų ir trumpųjų balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimo lygis". Įvadas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo analizė. Mokinių gebėjimai rašyti veiksmo žodžius. Mokinių gebėjimai rašyti būdo žodžius. Mokinių gebėjimai skirti veiksmą, daiktą ir būdą reiškiančius žodžius. Mokinių gebėjimai skirti ilguosius ir trumpuosius balsius (i-y, u-ū). Bendras mokinių žinių apie veiksmo, daikto ir būdo žodžių ir balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimas. II klasės mokinių žinių apie veiksmo, daikto ir būdo žodžių, bei balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimas pagal bendruosius 2003 m. išsilavinimo standartus. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-01-13
 • Tyrimo objektas: pradinių klasių mokinių savęs vertinimas

  Įvadas. Tyrimo objektas: pradinių klasių mokinių savęs vertinimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo analizė. Pradinės klasės mokinių savęs vertinimas. Berniukų savęs vertinimas. Mergaičių savęs vertinimas. Mokiniams būdingiausios charakterio savybės. Mokinių išskiriamos gero žmogaus charakterio savybės. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-01-13
 • Tyrimo objekto nustatymo ypatumai

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti tyrimo objekto nustatymo ypatumus studentų rašto darbuose. Uždaviniai. Tyrimo objekto nustatymo ypatumų teorinė analizė. Tyrimo objekto samprata ir formulavimas. Tyrimo objekto nustatymo problemos ir sprendimo galimybės. Tyrimo objekto nustatymo ypatumų empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2011-04-20
Puslapyje rodyti po