Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aktyvieji mokymo metodai pradinėje mokykloje

  Įvadas. Mokymosi metodo samprata, klasifikavimas. Mokymo metodų pasirinkimas. Aktyvieji mokymo metodai pradinėje mokykloje. Tiriamasis darbas. Išvados ir pasiūlymai. Reziume.
  Pedagogika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-02-27
 • Aktyvieji ugdymo metodai geografijos pamokose

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Literatūros šaltinių apžvalga. Aktyviųjų ugdymo metodų panaudojimas geografijos mokyme. Geografijos mokslo samprata. Aktyvieji ugdymo metodai.
  Pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-18
 • Aktyviųjų metodų taikymas ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Aktyviųjų metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo metodo samprata. Mokymo metodų įvairovė ir klasifikacija. Aktyviųjų mokymo metodų taikymo galimybės. Aktyviųjų metodų taikymo ikimokykliniame amžiuje tyrimas. Tyrimo pristatymas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-16
 • Aktywne metody nauczania

  Mokytojų taikomi mokymo metodus pamokoje. Darbas lenkų kalba. Aktywne metody nauczania. Aktywność. Aktywizacja. Klasyfikacja metod nauczania. Zmodyfikowany podział metod nauczania. Aktywne metody pracy. Cechy metody aktywnej. Przykłady niektórych metod aktywnych. Metoda gier dydaktycznych. Dyskusja dydaktyczna.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Aktualiausios didaktikos problemos

  "Aktualiausių didaktikos problemų apžvalga". Įvadas. Dėstomoji dalis. Agresyvus Paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Hiperaktyvus vaikas. Kokios priežastys sukelia vaiko nusiteikimą prieš mokslą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-31
 • Akvarelės technika vaikų darželyje

  Įvadas. Piešinys – vartai į vaiko pasaulį. Ką apie piešimą turėtų žinoti auklėtoja? Piešimas ir tapymas. Pasirinkta piešimo technika. Akvarelės technika darželyje. Akvarelė. Akvarelės atsparumas vaškui. Piešimas antroje jaunesniojoje grupėje (3 – 4 m.). Temos parinkimas vaikų piešinėliams. Dailės darbelių pritaikymas praktikoje. "Mano nuotaika". "Gėlės draugui". "Rudens drugeliai". Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-07-22
 • Alkoholizmas (15)

  Įvadas. Kodėl žmonės geria. Negeriantys šeimos nariai irgi serga. Girtavimas paauglių tarpe. Socialiniai –ekonominiai santykiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-10-23
 • Alternatyvaus ugdymo sistema

  Įvadas. Alternatyvus (gretutinis) ugdymas: mokykloje; už mokyklos. Laisvalaikio organizavimas. Saviugdos samprata: savišvieta, saviaukla. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Alternatyvusis ugdymas: R.Šteineris

  Istorinis kontekstas R. Šteinerio asmenybė. Rudolfas Šteineris – Valdorfo pedagogikos pradininkas. Valdorfo pedagogikos ištakos.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-12
 • Andragogika

  Andragogikos naujovės: kontekstas ir patirtis. Temos aprėptis. Suaugusiųjų švietimas. Suaugusiųjų švietimo kontekstas. Andragoginė praktika. Mokymosi tikslų įvairovė. Išvados. Anotacija.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Andragogika (2)

  Vėlyvajam modernumui būdingas. Pokyčiai. Mokymosi visą gyvenimą diskurso plėtra. Asmeninė kompetencija. Socialinė kompetencija. Dalykinė kompetencija. Didaktinė kompetencija. Svarbiausios andragogo funkcijos. Andragogo savybės. Pagrindiniai andragogo vaidmenys. Andragogikos terminas naudojamas ne visur. Raktiniai gebėjimai ir kompetencijos išgyvenimui mokymosi visą gyvenimą amžiuje. Kaip grupė geriausiai mokosi. Socialinės prielaidos, įtakojančios suaugusiųjų mokymąsi. Suaugusiųjų mokymasis ir darbo pasaulis. Kelios andragogikos prielaidos. Mokymosi sąlygos ir mokymo principai. Mokymosi aplinka. Poreikis žinoti. Besimokančiojo savarankiškumas. Patirtis. Pasirengimas mokymuisi. Orientacija. Motyvacija.
  Pedagogika, špera(8 puslapiai)
  2007-04-05
 • Andragogika (3)

  Andragogikos mokslo kilmė ir objektas. Socialinės prielaidos, įtakojančios suaugusiųjų mokymąsi. Globalizacijos įtaka. Mokslo žinių ir informacinių technologijų plėtra. Lygios galimybės ir socialinė integracija. Suaugusiųjų mokymasis ir darbo pasaulis. Mokymosi visą gyvenimą pavojai. Mokymasis visą gyvenimą: nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis. Trys mokymosi dimensijos. Formalusis mokymas. Neformalusis mokymas. Savaiminis mokymasis. Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi sąsajos. Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi skirtumai. Andragoginis požiūris. Kas svarbu mokant suaugusiuosius. Motyvacija – psichologinis veiksnys, lemiantis suaugusiųjų mokymąsi. Suaugusiųjų mokymosi trukdžiai. Mokymosi prieinamumas.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-12-17
 • Andragogikos istorija

  Suaugusiųjų švietimo istorijos, andragogikos samprata, paskirtis. Idėjos apie suaugusiųjų mokymą senovės Rytų šalyse ir antikinėje Graikijoje. Sokratas ir Platono "Akademija" Aristotelis ir "Linkėjus". Karolis Didysis ir Antroji Akademija. XIII amžiaus - XIX amžiaus socialiniai ekonominiai pokyčiai. Švietėjų idėjos. I. Kantas (1724-1804). J.F.Herbertas (1776-1841). A. Kappas. R. Owenas (1771-1858) ir New Lenarkas Škotijoje. Aukštesnioji liaudies mokykla ir N.F.S. Grundtvigas. Neformalus ugdymas XIX – XX amžiuje pr. Kr. Suaugusiųjų švietimo istorija Rusijoje ir Lietuvoje 1795–1915 metais. Formalus ir neformalus suaugusiųjų mokymas nepriklausomojoje Lietuvoje 1918-1940 metais. Suaugusiųjų švietimo samprata. XX amžiaus 3-4 dešimtmečio B. Jekslio idėjos. XX amžiaus 7 dešimtmetis. Reformos nuolatinio mokymosi sistema. P. Lengrandas. Nepriklausomybės atkūrimas ir nuolatinio mokymosi idėjos įgyvendinimas Lietuvoje.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-05-07
 • Andragogikos ištakos

  PowerPoint pristatymas. Andragogikos mokslo kilmė ir objektas. Socialinės prielaidos, įtakojančios suaugusiųjų mokymąsi. Klasikinė ir šiuolaikinė Knowleso principų klasifikacija. Pedagogikos ir andragogikos skirtumai (pagal Knowles, 1990). Pedagogikos ir andragogikos palyginimas (pagal Knowles, 1984). Suaugusiųjų švietimas ir E. W. Demingo kokybės modelis. Žvelgiant į mokymąsi visą gyvenimą, skiriamos trys mokymo/si dimensijos. Esminės suaugusiųjų švietimo gairės. Suaugusiųjų mokymosi taisyklės. Suaugusiųjų mokymosi idėjos. Andragogo veiklos siekiai. Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-10-21
 • Andragogikos modelis ir principai

  PowerPoint pristatymas. Andragogikos modelis. Suaugusiųjų mokymosi idėjos. Šiuolaikinės andragogikos principai. Pedagogikos ir andragogikos skirtumai. Pedagogikos ir andragogikos palyginimas. Diskusijos andragogikos ir pedagogikos metodų tema. Suaugusiųjų švietimas ir E.W. Demingo kokybės modelis. Esminės suaugusiųjų švietimo gairės. Andragogo veiklos credo. Andragoginio dialogo etapai. Kokios yra suaugusiųjų mokymosi taisyklės? Išvados.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-26
 • Andragogo vaidmuo bendruomenės organizavime

  Įvadas. Žmonių neraštingumo problema. Suaugusiųjų švietimas kaip socialinės integracijos priemonė. Suaugusiųjų švietimo įstatymų įtaka bendruomenės stiprinimui. Andragogas – bendruomenės ugdytojas. Andragogas kaip įgaliotojas. Bendravimo santykių palaikytojas. Andragogas-ryšio palaikytojas. Besimokantysis suaugęs. Nuolatinio mokymosi įtaka socializacijai.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-03
 • Anketavimas

  Anketavimas. Apklausos bei anketavimo privalumai/ trūkumai. Grupinio ir individualaus anketavimo privalumai bei trūkumai. Aspektai. Grupinis anketavimas. Individualus anketavimas. Bendri reikalavimai taikant metodą. Tyrėjas, apklausos atlikėjas, respondentas. Anketavimo vykdymo etikos principai. Instrumentas: Anketa. Anketos struktūra. Reikalavimai anketos struktūriniams apipavidalinimui. Anketos dalys. Pastabos. Klausimų formulavimas. Anketos klausimų tipai. Klausimų skirstymo kriterijus. Klausimų tipai. Pastabos, pavyzdžiai. Respondentų atranka kiekybiniuose tyrimuose. Atrankos tipai. Tikimybinė (atsitiktinė) atranka. Netikimybinė (neatsitiktinė) atranka. Gautų duomenų apdorojimas. Duomenų kodavimo forma kiekybiniuose tyrimuose. Pagrindiniai analizės būdai . Duomenų pateikimo būdai. Savikontrolės užduotys.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-11-08
 • Anketos kūrimo ypatumai

  Įvadas. Anketos kūrimo ypatumų teorinė analizė. Anketos samprata. Anketos kūrimo ypatumai. Anketos kūrimo ypatumų empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (Anketa).
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2011-04-19
 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas

  Prenatalinio muzikinio poveikio esmė. Prenatalinio muzikinio ugdymo galimybės. Prenatalinio muzikinio ugdymo poveikis psichofiziniam vystymuisi. Prenatalinio muzikinio ugdymo rezultatai. Mamos muzikos mokykla. Prenatalinis muzikinis ugdymas – pirmasis vaiko dorinimo etapas. Ankstyvasis muzikinis ugdymas. Dėmesys žmogaus sveikatai. Kaip pagimdyti talentingą vaiką. Netradicinis muzikinis ugdymas. Muzikinis sveikatos modeliavimas. Išskirtinių gabumų vaikai.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-18
 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas (2)

  Santrauka. Įvadas. Ankstyvasis muzikinis ugdymas. Ankstyvojo muzikinio ugdymo etapai: Pirmoji muzika mamytės pilvelyje. Pirmieji kūdikio gyvenimo metai. Muzikinis lavinimas antrais – trečiais gyvenimo metais. Lopšinės ir jų svarba. Žaidinimai. Mocarto muzikos efektas. Muzikos mokyklėlės mažiesiems. Apklausa Skuodo YAMAHA muzikos mokyklėlėje. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, referatas(21 puslapis)
  2009-06-01
Puslapyje rodyti po