Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kūrybiškumo ugdymas, formuojant elementarius matematinius vaizdinius priešmokykliniame amžiuje

  Įvadas. Kūrybiškumo samprata. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumas. Kūrybiškumo galimybės matematiniame ugdyme. Matematinių vaizdinių formavimas priešmokykliniame amžiuje. Žaidimas kaip vienas kūrybingiausių matematinės veiklos formų. Praktinė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Kūrybiškumo ugdymo pamokų galimybės aukštesniojo koncentro klasėse

  Literatūros didaktikos kursinis darbas. Įvadas. Kūrybiškumo ištakos. Kūrybiškumas. Kūrybiškumas ir jo tyrimų kryptys. Kūrybiškumo aktualumas šiandien. Literatūra ir kūrybiškumas. Literatūra kaip mokomasis dalykas. Literatūros mokymo/mokymosi metodai ir būdai. Metodų klasifikacija. Metodiniai būdai. Literatūriniai rašiniai. Teksto analizė ir interpretacija. Eksperimentinis tyrimas mokykloje. Eksperimentinės anketos rezultatų apibendrinimas. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-05-15
 • Kurso "Aš ir pasaulis" tikslai ir uždaviniai

  Pedagoginis referatas apie pasaulio pažinimo pamokas. Mokomieji uždaviniai. Lavinamieji uždaviniai. Auklėjamieji uždaviniai. Socialinio ugdymo tikslai. Gamtamokslinio ugdymo tikslai. Metodinio pasirengimo tikslai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-24
 • Kvadrato varžybų planas

  Varžybų planas. Kvadrato varžybų nuostatai. Vykdymo laikas ir vieta. Dalyviai. Programa. Laimėtojų nustatymas. Rungtynių protokolas. Varžybų lentelė. Ratų susitikimai. Susitikimų protokolai. Kvadrato testai. Kvadrato testų protokolai.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-11-20
 • Kvaišalai

  PowerPoint pristatymas "Ką mokiniai turėtų žinoti apie kvaišalus". Darbo tikslas. Uždaviniai. Kvaišalai arba narkotikai. Narkotikų vartojimo priežastys. Priklausomybę sukeliančių medžiagų pasekmės. 10 priežasčių, kodėl reikėtų pasakyti narkotikams tvirtą "Ne". Skubi pagalba perdozavus. Prevencijos metodai.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-05-16
 • Laisvalaikio organizavimo projektas

  Laisvalaikis - opi pedagoginė problema. Projekto idėja. Projekto vykdymo trukmė. Projekto vieta. Projekto organizatoriai. Projekto dalyviai. Projekto įgyvendinimo etapai. Detali užsiėmimų programa. Finansavimas. Rėmėjai. Numatomi rezultatai.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2005-11-22
 • Laisvalaikio praleidimo galimybės: 11-12 klasių moksleiviai

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti Šilutės 11-12 klasių moksleivių laisvalaikio praleidimo galimybes. Duomenų analizė. Respondentų pasiskirstymas pagal klases. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Jaunimo nuomonė apie pramogų Šilutėje pakankamumą. Respondentų lankymasis pasilinksminimo vietose. Respondentų laisvalaikio praleidimo vietos. Teikiamų paslaugų kokybė. Išleidžiamų pinigų kiekis pramogaujant per vakarą. Pasigendamų pramogų formos. Pasigendamos pramogų rūšys. Jaunimo gaunamos pajamos. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2008-12-11
 • Laisvalaikio tyrimas

  Tyrimo tikslas – atskleisti 10-11 klasės moksleivių laisvalaikio praleidimo formas. Vilniaus vidurinės mokyklos moksleivių laisvalaikio ir jo praleidimo tyrimo rezultatai.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2005-12-28
 • Laisvalaikis (2)

  Kas yra laisvalaikis? Kam reikalingas laisvalaikis? Laisvalaikio ištakos. Laiko skirstymas. Laisvalaikio ypatybės. Rekreacija laisvalaikyje. Kūryba laisvalaikyje. Laisvalaikis darželyje. Laisvalaikis mokykloje. Paauglio laisvalaikis. Laisvalaikis, pradedant savarankišką gyvenimą. Laisvalaikis poroje. Laisvalaikis šeimoje su vaikais. Laisvalaikis poroje be vaikų (50-ies metų). Laisvalaikis 80-ies metų ir daugiau. Organizuotas ir neorganizuotas laisvalaikis. Vakarėlio organizavimas. Į ką atkreipti dėmesį parenkant vakarėlio temą? Vakarėlio visuma - kaip įgyvendinti temą? Kam patikėti vakarėlio organizavimą? Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-27
 • Laisvalaikis (3)

  Dėstymas. Laisvalaikio samprata. Laisvalaikio formos ir paslaugos. Sportinis turizmas. Paslaugų įvairovė. Laisvalaikio paklausos prognozavimas. Mintys, pamąstymai, pastebėjimai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-24
 • Laivavedžio profesiograma

  Profesinės veiklos socialiniai ypatumai. Psichograma (t.y. psichologinių asmenybės savybių modelis, kurių iš žmogaus reikalauja profesinė veikla). Bendros žinios apie profesiją: profesinės veiklos ypatumai, profesijos visuomeninis ir asmeninis reikšmingumas, profesijos istorija, profesijos ryšys su kitomis profesijomis, profesinės veiklos (darbo vietos) charakteristika, profesinių pareigų apibūdinimas. Fizinis tinkamumas profesijai. Pasirengimas profesijai. Kvalifikacijos kėlimas ir profesinės karjeros lygiai.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-06-13
 • Lavinimas

  Skurdūs socialiniai įgūdžiai. Vaikų su menkais socialiniais įgūdžiais charakteristika. Socialinių įgūdžių lavinimo komponentai. Jausmų atpažinimas ir išreiškimas. Bendravimas su kitais.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-14
 • Learning and Personal Development

  Darbas anglų kalba. 8 savaičių savitobulėjimo planas. Main topic: Introduction to the module, learning. Why are you here? What is learning? 3) What you will achieve during the university or what you hope to achieve in the university? Main topic: Types of learners, learning diaries. How do we learn? Main topic: What is learning? Deep and surface approaches to learning. Main topic: Managing your time. Main topic: Action learning. Kolb’s learning cycle. Main topic: Reading, research and reviewing literature.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-15
 • Lėlių teatro vieta integruoto ugdymo sistemoje

  Įvadas. Literatūrinė dalis. Meninis ugdymas. Vaidyba ir dramatizavimas. Lėlių teatras skirtingo amžiaus vaikų grupėse. Lėlių teatras ir integruotas ugdymas. Vaidyba ir grožinė literatūra. Vaidyba ir kalba. Vaidyba ir kūno kultūra. Vaidyba ir dainavimas. Vaidyba ir gamtos pažinimas. Vaidyba, dailė ir darbeliai. Analitinė dalis. Tyrimas. Vaikų apklausa. Apibendrinimas. Vaikų stebėjimai. Anketa auklėtojoms. Anketa tėvams. Auklėtojų anketų apibendrinimas. Tėvų anketų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-09-24
 • Lengvosios atletikos barjerinio bėgimo pamokos planas-konspektas

  Pamokos planas-konspektas. Uždaviniai: Lentelė: Pamokos dalis, Pamokos turinys, Krūvio apimtis intensyvumas, Metodiniai nurodymai.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2010-11-09
 • Liaudies dainos reikšmė vaiko asmenybės ugdyme

  Įvadas. Liaudies dainų poveikis vaiko asmenybei. Vaiko vystymosi raida. Vaiko vystymosi raida nuo gimimo iki 1 metų amžiaus. Vaiko raida nuo 1 iki 2 metų. Vaikų liaudies dainų klasifikacija. Lopšinės. Žaidinimai. Gyvūnijos apdainavimas. Formulinės dainos. Šiuo metu naudojamų I - II klasės muzikos vadovėlių lyginamoji analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-08
 • Liaudies pedagogika

  Asmenybės ugdymas. Vertybių skiepijimas. Liaudies auklėjimas. Tautosakos kūrinių analizavimas išryškina socializacijos tikslą. Tautosakos reikšmė ugdymui. Vaiko socializacijos siekiai. Patarlės ir priežodžiai. Liaudies posakiai. Liaudies muzika. Lietuvių dainų pasaulis. Motinos gebėjimas suprasti vaiko poreikius. Pasakų reikšmė. Padavimai ir papročiai. Tradicijos ugdo ir išsaugo šeimą. Priedai (9 psl.)
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2008-04-18
 • Liaudies pedagogikos reikšmė ugdymo procesui

  Įvadas. Etninė kultūra. Muzika. Etnomuzika. Dainų grupė. Ritmikos grupė. Žaidimai. Pasakos. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-04-08
 • Liberty University

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Alumni Welcome Center. Fully Accredited. Financial Aid. Grants.
  Pedagogika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-10
 • Lyčių suvokimo ypatumai

  Įvadas. Tyrimo objektas. Specialiųjų poreikių vaikų lyčių vaidmenų suvokimo ypatumai. Lytiškumo stereotipų šeimoje raiška Lietuvoje. Lyčių vaidmenų pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje. Tėvo ir motinos vaidmuo šeimoje. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Lyčių vaidmenys šeimoje, pristatomoje televizijoje. Specialiųjų poreikių lyčių suvokimas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Specialių poreikių vaikų lyčių vaidmenų suvokimas šeimoje. Išvados. Išnašos. Priedas.
  Pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-04-11
Puslapyje rodyti po