Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ankstyvojo amžiaus laikotarpio ypatumai

  Įvadas. Vaikų nuo gimimo iki trejų metų svarbiausi poreikiai ir jų tenkinimas. Vaikų poreikius atitinkanti, fiziškai ir emociškai saugi aplinka. Antrieji vaiko gyvenimo metai. Tretieji vaiko gyvenimo metai. Aplinkos pažinimas. Meninė veikla. Muzikinis ugdymas. Ankstyvojo amžiaus vaikų žaidimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2011-01-12
 • Ankstyvojo amžiaus vaikų vystymosi ypatybės

  Įvadas. Pagrindinės ankstyvojo amžiaus ypatybės. Specifinės ankstyvojo amžiaus ypatybės. Vaiko psichinio vystymosi pagrindai. Aukštosios nervinės veiklos bendrosios ypatybės ankstyvajame amžiuje. Pažintinė ir kalbos raida ankstyvajam amžiuje. Žaidimo įtaka vaiko raidai. Ankstyvojo amžiaus vaikų emocinis vystymasis. Pirmųjų ir trečiųjų gyvenimo metų krizės. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-06-02
 • Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

  Įvadas. Vaikų ugdymas namuose. Ugdymas darželiuose. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-14
 • Antano Maceinos pedagoginiai ieškojimai

  Įvadas. Antano Maceinos pedagoginiai ieškojimai. Pedagoginė sistema. Tautinis auklėjimas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-05-16
 • Aplinka vaikų darželyje

  Aplinkos įtaka vaiko asmenybei. Veiklos kampelių samprata, privalumai ir planavimas. Netinkamai sutvarkytos aplinkos provokuojamos vaikų elgesio problemos. Elgesio problemos. Galimos jo priežastys. Kaip pakeisti aplinką. Rekomendacijos atskirų veiklos kampelių įrangai. Interjeras ir daiktinė aplinka grupėje pagal vaikų darželio programą "Vėrinėlis". Statybinių žaidimų kampelis. "Šeimos" kampelis. Kalbos kampelis. Dailės ir rankų darbų kampelis. Muzikos kampelis. Gamtos kampelis. Socialinių studijų kampelis. Stalo žaidimų kampelis. Žaidimų su vandeniu kampelis. Judėjimo kampelis. Poilsio kampelis. Veiklos centrai darželyje pagal "geros pradžios" metodą. Dailės centras. Statybinių žaidimų centras. Socialinės kompetencijos ugdymas statybinių žaidimų centre. Kaip įrengti statybinių žaidimų centrą. Valgio gaminimas grupėje. Emocinė raida. Vaidmeniniai žaidimai. Poveikis atskiroms asmenybės sklaidos sritims. Socialinė raida. Emocinė raida. Intelekto raida. Matematikos ir konstravimo centras. Matematikos ir konstravimo centro įrengimas. Muzikos centras. Poveikis atskiroms vaiko raidos sritims. Emocinė raida. Socialinė raida. Kalbos ugdymas. Intelekto raida. Judesių lavinimas. Darželio grupės aplinkos kūrimas pagal "gaires". Konkretūs pasiūlymai palankios ugdymo aplinkos kūrimui.
  Pedagogika, referatas(34 puslapiai)
  2005-10-11
 • Aplinkos pažinimo samprata, tikslai, uždaviniai, struktūra

  Įvadas. Pažinimas. Aplinkos pažinimo tikslai užsienio ir Lietuvos programose. Pasaulio pažinimo programos esmė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-01-08
 • Aplinkos vaidmuo žmogaus ugdyme

  Įvadas. Socializacija ir jos tarpininkai įvairiuose žmogaus gyvenimo tarpsniuose. Aplinkos poveikis vaikui. Šeimos vaidmuo žmogaus socializacijai. Nepilnamečių nusikalstamumas ir šeima. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-19
 • Aplinkos vaidmuo žmogaus ugdymui

  Įvadas. Auklėjimo aplinka - erdvė. Auklėjimo aplinkos sąvoka. Auklėjimo aplinkos bruožai. Auklėjimo aplinkos struktūra ir kūrimas. Auklėjamoji situacija. Auklėjimo veiksniai. Šeima. Gyvenamoji vieta. Bendruomenės gyvenimas. Bažnyčia. Žiniasklaida. Organizacijos. Kariuomenė. Valstybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-06-14
 • Ar galima prasižengusiam vaikui uždrausti žaisti?

  Vaiko auklėjimas. Ar galima prasižengusiam vaikui uždrausti žaisti?
  Pedagogika, rašinys(2 puslapiai)
  2007-05-09
 • Ar geras mokytojas filme "Mirusių poetų draugija"

  Pedagogikos esė. Apibūdinamas geras mokytojas. Teigiamos savybės. Koks yra mokytojas? Ar geras mokytojas filme "Mirusių poetų draugija"?.
  Pedagogika, esė(3 puslapiai)
  2009-04-24
 • Ar mokyklose vyksta lytinis švietimas?

  Projekto tikslai: Išsiaiškinti ar mokykloje vyksta lytinis švietimas. Ar tėvai kalba su savo vaikais lytinio švietimo tema, Sužinoti ar paaugliai gali laisvai šnekėti šia tema su savo tėvais, Sužinoti nuo kada tėvų nuomone, turėtų prasidėti lytinis švietimas šeimoje, Išsiaiškinti kokios informacijos dabar trūksta paaugliams ir kokios trūko jų tėvams, Kokie dabartinių paauglių ir buvo jų tėvų lytinio švietimo šaltiniai, Išsiaiškinti kokias apsisaugojimo priemones jaunimas žino, Sužinoti kaip jaunimas norėtų kad informacija lytinio švietimo tema būtų pateikiama.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2005-12-19
 • Ar mokymas yra mokslas ar menas?

  Pedagogikos esė. Argumentuojama, kad mokymas yra menas.
  Pedagogika, esė(3 puslapiai)
  2009-04-14
 • Ar mokymas yra mokslas ar menas? (2)

  Pedagoginės psichologijos esė. Įvadas. Mano manymu, mokymo (pedagogikos) teorija yra mokslas, o praktika - menas. Taip mano ne vienas žymus pedagogas. Dėstymas. Išvados.
  Pedagogika, esė(4 puslapiai)
  2010-06-28
 • Ar vertinamas pedagogo profesijos prestižas?

  Švietimo problemos analizė. Problema. Darbo tikslas: Išanalizuoti mokytojo profesijos prestižo vertinimą visuomenėje. Kokiais žingsniais ketinama mokytojo autoritetą atkurti? Tyrimų rezultatai, vertinat mokytojo profesijos prestižą. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Archetipinės kritikos idėjų galimybės skaitant lietuvių poeziją mokykloje

  Pratarmė. Įvadas. Edukologijos pažiūros. Ugdymo tikslų ir uždavinių pagrindų sistema. Tiriamoji dalis. Carl Gustav Jung: Gyvenimo ir mąstysenos trajektorijos. Gyvenimas ir kūryba. Pagrindiniai psichikos personažai. Archetipų teorija. Archetipinė kritika. Rašytojas ir kūrinys. Tyrimas. Tyrimo prielaidos. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Lietuvių santykis. Lenkų santykis. Rusų santykis. Bendros išvados. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-13
 • Argumentavimas 6 klasėje

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Šio darbo tikslas – aptarti argumentavimo mokymą VI klasėje. Argumentavimas VI klasėje. Argumentavimo samprata. Argumentavimo vieta VI klasės mokymo programose ir mokymo priemonėse. Argumentavimo mokymas. Užduotys ir analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-01-28
 • Asmenybės kultūrą įtakojantys faktoriai

  Įvadas. Asmenybės formavimasis. Jaunojo žmogaus dorovinis vystymasis. Moraliniai įsitikinimai ir doroviniai jausmai. Dorovinė asmens kultūra. Saviaukla. Meno reikšmė. Visuomeninė įtaka. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2005-03-01
 • Asmenybės samprata (7)

  Asmenybės samprata. Vertybės, idealai, gyvenimo prasmė. Jaunuolio vertybės ir idealai. Brandaus amžiaus vertybės. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-02
 • Asmenybės savybės reikšmingos sporto pedagogui

  PowerPoint pristatymas. Asmenybės savybės, reikšmingos sporto pedagogo darbui. Pedagoginis pastabumas ir pedagoginė nuojauta. Pedagoginis įtaigumas. Dėmesio paskirstymas ir perkėlimas. Atminties operatyvumas. Pedagogiškai kryptingas mąstymas. Reakcijos adekvatumas ir mobilumas.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-01-06
 • Asmenybės ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo paskirtis. Pagrindiniai dorinio ugdymo uždaviniai. Siekiama, kad šauliai gebėtų. Nuodugniau pažinti. Ugdyti gebėjimus. Ugdyti asmenybę.
  Pedagogika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-05-18
Puslapyje rodyti po