Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasaulio pažinimo pamokos išplėstinis planas

  Tema: Žalgirio mūšis. Pamokos planas. Pamokos eiga. Pamokos "Žalgirio mūšis" analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pasaulio pažinimo pamokos išplėstinis planas (2)

  Tema: Lietuviai apsigyvena prie Baltijos ir Nemuno. Pamokos planas. Pamokos eiga. Pamokos "Lietuviai apsigyvena prie Baltijos ir Nemuno" analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pasaulio pažinimo pamokos išplėstinis planas (3)

  Tema: Kaip kūrėsi senovės lietuviai? Pamokos planas. Tema. Motyvacija. Pamokos situacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Mokymo tikslai. Mokymo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimas. Pamokos eiga. Pamokos "Kaip kūrėsi senovės lietuviai?" analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Pasaulio pažinimo pamokos išplėstinis planas (4)

  Tema: Kad taptume atsakingesni. Pamokos vedimo data. Tikslai. Naujos sąvokos. Priemonės. Metodai. Pamokos dalys. Mokytojo ir mokinių veikla. Pastabos.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-01-10
 • Pasaulio pažinimo pamokos planas: "Nuo sėklos iki... sėklos"

  Tema: Nuo sėklos iki... sėklos. Tikslai. Metodai. Priemonės. Pamokos planas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-01-05
 • Pasaulio pažinimo pamokos planas: laikrodžiai

  Įstaiga "Versmės pagrindinė mokykla". Amžiaus grupė: 1A klasė. Tema: Kam žmonėms reikalingi laikrodžiai ? Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Literatūra. Lentelė: pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla. Pamokos dalys: nuteikimas, temos ir tikslų skelbimas, darbas su vadovėliu, pedagoginė pertraukėlė, darbas su pratybų sąsiuviniu, įtvirtinimas, apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4 psl.).
  Pedagogika, pavyzdys(12 puslapių)
  2009-09-24
 • Pasaulio pažinimo pamokos planas: saugus elgesys gatvėje

  Data. Dalykas: pažintinė veikla. Pamokos tema. Pamokos tikslai ir uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Lentelė: Pamokos dalys (etapai) ir laikas; Pamokos eiga: Mokytojo veikla; Mokinio veikla; Pastabos. Pamokos analizė.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2011-02-09
 • Pasaulio pažinimo pamokos planas: žuvys

  Pasaulio pažinimo pamokos 3 klasėje planas. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pasiekimai. Priedai. L. Gutauskas "Kaip žuvys iš debesų į žemę persikėlė". Tekstai: karpis, lydeka. Matematinės užduotys. L. Gutauskas "Karpis", "Lydeka". Kryžiažodis. Spalvinimo paveikslėlis. Tektas: žuvys.
  Pedagogika, pavyzdys(12 puslapių)
  2008-05-13
 • Pasaulio pažinimo vadovėlio ir mokytojo knygos - "Mūsų pasaulis", trečios klasės, trečio skyriaus – "Saugokime savo sveikatą" apžvalga

  Įvadas. Kas sieja gamtines ir socialines temas? Trumpa skyriaus gamtinių temų charakteristika, jų idėjos. Kurios temos sudėtingesnės, kokių žinių jums trūksta, kur jas rasti pamokai? Kokie mokymo metodai, mokymo organizavimo formos taikytinos? Kokių vaizdinių priemonių reikės? Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-14
 • Pasaulio suvokimas stebint natūralią gamtą

  Įvadas. Teorinė dalis. Stebėjimas. Stebėjimų reikšmė. Mokytojo pasirengimas stebėjimų organizavimui. Stebėjimo vietos ir objekto parinkimas. Stebėjimų turinys ir jų organizavimo metodika. Stebėjimų atmintinė. Gamtos ir darbo kalendorius. Mokomosios ekskursijos . Stebėjimo duomenų sistemingumas, apibendrinimas. Supratimo formavimas stebint gamtą. Praktinė dalis. Stebėjimo metodas per pasaulio pažinimo pamokas. Mūsų krašto gamta. Darže. Mes gyvename greta. Kas kuo minta. Ir šildo, ir šviečia. Orai. Vandens gyventojai. Juda kas gyvas. Pasaulio pažinimo pamokos taikant stebėjimo metodą. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-02-17
 • Pasipriešinimo neigiamam bendraamžių spaudimui įpročio ugdymas

  Įvadas. Įpročio ugdymo svarba. Įpročio ugdymas nuo vaikystės. Mikro ir makro aplinkos. Iškylančios problemos skirtingose amžiaus grupėse neišvysčius. Šio įpročio. Ugdant įprotį. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-04
 • Pasirengimo savarankiškam gyvenimui ugdymas vyresnėse klasėse

  Įvadas. Ugdymas. Socialinių įgūdžių ugdymas. Gyvenimo įgūdžių programa. Asmeninis pasirengimas darbui pagal šią programą. Lions-quest programa. Lions-quest programos, skirtos paauglių socialinių įgūdžių formavimui, taikymas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-08
 • Paskaita kaip vyksmas

  Įvadas. Paskaita kaip vyksmas: pažinimas, mokymas, mokymasis. Paskaita. Kas tai, kaip ji vyksta? Pažinimas. Mokymas ir mokymasis. Mokymo proceso grandys. Mokymo metodai. Žodiniai dėstymo metodai. Pokalbis. Spausdintų šaltinių naudojimas. Kūrybinių darbų metodai. Pratimai ir grafiniai darbai. Demonstravimas - stebėjimas. Laboratoriniai ir praktikos darbai. Didaktiniai (pažinimo) žaidimai. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2008-06-13
 • Paskalio pamokų planai

  Įvadas. Pirma pamoka. Įvadinė pažintis su Paskalio aplinka. Antra pamoka. Kintamieji ir jų naudojimas. Trečia pamoka. Aritmetika. Ketvirta pamoka. Valdymas. Penkta pamoka. Ciklo sakiniai. Šešta pamoka. Masyvai. Septinta pamoka. Eilutės tipo kintamieji. Aštunta pamoka. Išmoktos medžiagos pakartojimas konkurso forma.
  Pedagogika, pavyzdys(16 puslapių)
  2009-05-07
 • Patarlių ir priežodžių panaudojimas pedagoginėse situacijose

  Lietuvių liaudies tautosaka. Pedagoginių situacijų sąvoka. Smulkiosios tautosakos vertė. Patarlės ir priežodžiai, jų sąvoka. Patarlių ir priežodžių panaudojimas pedagoginėse situacijose. Maginės paskirties pasakymai, jų sąvoka. Vartojimas pedagoginėse situacijose. Užkalbėjimai. Maldelės. Būrimas. Keiksmai. Situaciniai posakiai, jų sąvoka, vartojimo pavyzdžiai pedagoginėje sferoje. Greitakalbės. Atvirkštinė kalba. Replikos. Dialogai, Nesusikalbėjimai, Erzinimai, jų vartosena pedagoginėje veikloje. Ydų išjuokimai. Pasišaipymai iš vardų. Gyvūnijos erzinimai. Garsų pamėgdžiojimai, jų sąvoka, vartojimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2012-04-02
 • Pateiktys - mokytojo pagalbininkės

  PowerPoint pristatymas. Pamoka-televizorius. Informacinių technologijų taikymo ugdymo procese tikslai. Darbo metodai, taikomi panaudojant kompiuterio galimybes, labai įvairūs. Pateiktys pamokose. Kodėl patogu naudoti skaidres? Aprašomas darbo metodas – pateiktys – padeda siekti ugdymo tikslų.
  Pedagogika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-06
 • Patyčios tarp bendraamžių mokykloje: pagrindinės priežastys ir formos

  Bakalauro darbo santrauka. Įvadas. Patyčių tarp bendraamžių paplitimo problema mokykloje. Patyčios kaip agresyvaus elgesio išraiška. Dominuojančios patyčių formos ir kryptys. Patyčių, agresijos raiška skirtinguose vaiko amžiaus tarpsniuose. Šeimos auklėjimo ypatumai lemiantys patyčių pasireiškimą Bendraamžių tarpusavio santykiai patyčių raiškos procese. Mokyklos bei visuomenės informavimo priemonių įtaka patyčių raiškai bendraamžių tarpe. Galimos patyčių pasekmės bei prevencinis vaiko saugumo mokykloje užtikrinimas. Prevencinės vaiko saugumo užtikrinimo priemonės ir būdai. Vaikų patyčių mokykloje tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretacija. Pilnose ir nepilnose šeimose augančių vaikų patyčių reiškinio palyginimo rezultatai. Patyčių apraiškų tarp vaikų rezultatai lytiškumo aspektu. Vaikų išgyvenančių patyčias atvejo tyrimo rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-12-30
 • Patriotinis auklėjimas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Patriotinis auklėjimas švietimo kaitos kontekste. Šiuolaikiniai ugdymo teoretikai apie patriotizmą. Patriotinio auklėjimo apibrėžtis švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Patriotinis auklėjimas Lietuvos kultūros ugdymo mokslo pagrindėjų darbuose. S. Šalkauskio ir A. Maceinos patriotizmo samprata. Patriotizmo ir kosmopolitizmo santykis. Patriotinio auklėjimo veiksniai. Tautos praeities pažinimas kaip patriotinio auklėjimo priemonė. Kraštotyra – galimybė pažinti savo tautą. Nūdienos pradinė mokykla – patriotinio auklėjimo veiksnys. Patriotinio auklėjimo pradinėje mokykloje tikslai, uždaviniai, turinys. Patriotinio auklėjimo pradinėje mokykloje metodai ir formos. Mokytojo vaidmuo patriotinio auklėjimo procese. Pradinių klasių moksleivių požiūris į patriotizmą. Tyrimo esmė ir metodai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(19 puslapių)
  2006-05-09
 • Patristika

  Įvadas. Patristikos susiformavimas. Patristinis ugdymas. Patristinės mokyklos. Patristikos pedagogai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-23
 • Pavasarinių kalendorinių švenčių galimybės 3-4 klasių muzikinio ugdymo procese

  Santrauka. Įvadas. Ugdomojo pavasarinių kalendorinių švenčių poveikio tyrimas ir jo rezultatai. Tyrimo metodika. Mokinių nuomonės tyrimo rezultatų analizė. Mokytojų nuomonės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Pasiūlymai. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(24 puslapiai)
  2007-06-16
Puslapyje rodyti po