Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Petras Arminas

  Įvadas. Petro Armino gyvenimas ir pedagoginė veikla. Petro Armino švietėjiška ir visuomeninė veikla. Petro Armino kūryboje atsispindi jo pedagoginės ir švietėjiškos intencijos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Piešimas ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Kas yra piešimas? Kada ir kaip vaikai pradeda piešti. Vaikų piešiniai. Piešimo technika. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-12-17
 • Piešinių analizė vaikystės tarpsniuose

  Tyrimo tikslas: ištirti 3 skirtingų vaikystės tarpsnių (ankstyvoji vaikystė - 1-3 metai, pirmoji vaikystė- 3-6 metai, antroji vaikystė - 7-10 metai) vaikų piešinius, tema "Mano šeima". Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-07-26
 • Pilietinės visuomenės pagrindų pamokos planas

  Pamokos tema. Pamokos motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Mokymosi metodai. Pamokos uždaviniai. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Organizacinė dalis. Perėjimas prie pamokos temos. Skyriaus kartojimo užduotys. Pamokos dėstymas. Apibendrinimas ir įtvirtinimas. Įvertinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2008-03-06
 • Pilietinio ugdymo filosofiniai pagrindai

  Įvadas. Pilietinio ugdymo poreikis mokykloje. Pilietinio ugdymo filosofiniai metodai. Istorinis metodas. Refleksijos metodas. Lingvistinės analizės metodas. Loginių išvadų metodas. Dialektinis metodas. Ugdymo tikslų filosofinis pagrindas. Žmogaus esmė. Žmogaus būtis. Žmogaus individualumas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-01
 • Pilietinio ugdymo metodai bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Pilietinio ugdymo samprata. Teisės aktų, reglamentuojančių pilietinį ugdymą vidurinėje mokykloje apžvalga. Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo sąvokos. Dokumentai, reglamentuojantys pilietinį ugdymą. Pilietinio ugdymo metodai ir jų taikymo ypatybės. Žodiniai dėstymo metodai. Aktyvieji mokymosi metodai. Debatai kaip vienas iš būdų mokyti pilietiškumo. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-06-27
 • Pilietinio ugdymo pamokos išplėstinis planas: "Pilietinės visuomenės veiklos būdai ir formos"

  Pilietinio ugdymo pamokos, vedamos 2007 gruodžio 12d, Vilniaus "Minties" gimnazijoje, 2i klasėje, išplėstinis planas. Tema. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tikslai. Pamokos situacija. Pamokos tipas. Uždaviniai. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Pamokos eiga. Priedai (2). Padalomoji medžiaga.
  Pedagogika, pavyzdys(7 puslapiai)
  2008-03-30
 • Pilietinio ugdymo pamokos išplėstinis planas: "Teisminė valdžia Lietuvos respublikoje"

  Pilietinio ugdymo pamokos, vedamos 2008 sausio 30 d, Vilniaus "Minties" gimnazijoje, 2c klasėje, išplėstinis planas. Tema. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos situacija. Uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Sąvokos. Pamokos eiga. Priedai (3).
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-03-30
 • Pilietinio ugdymo reikšmė bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Antikinės pilietinio ugdymo tradicijos. Trumpa pilietiškumo ugdymo istorijos Lietuvoje apžvalga. Patriotizmo ir patriotinio ugdymo samprata prieškario filosofų darbuose. Pilietiškumas ir patriotizmas. Patriotinio auklėjimo uždaviniai. Neformalusis pilietinis ugdymas. Integruotas pilietinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-09-25
 • Pilietinio ugdymo socialinis sąlygotumas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Socialinių pokyčių ir ugdymo sąveika. Globalizacijos iššūkiai švietimui. Socialinė atskirtis Lietuvoje. Švietimo vaidmuo stiprinant socialinę sanglaudą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-28
 • Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veikloje

  Įvadas. Pilietinis ugdymas. Pilietinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veikloje. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Europos tarybos veiksmai skatinant jaunimo pilietiškumą. Projektinis pilietinis ugdymas. Pilietiškumo mokymas bendradarbiaujant. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Pirmo kurso studento savaitinis mokymosi krūvis

  Įžanga. Pirmo kurso studento veiklos ir poilsio ypatumai. Jaunuolio psichologinė – pedagoginė charakteristika. Studento veiklos bei poilsio fiziologijos ir higienos pagrindai. Pirmo kurso studento savaitinis mokymosi krūvio tyrimas. Tyrimo metodai. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(12 puslapių)
  2008-04-11
 • Platonas veikale "Valstybė" apie vaikų auklėjimą

  Platono gyvenimas. Platono mokytojai. Platonas apie auklėjimą. Ryšys tarp valstybės ir žmogaus dalių. Mūzų menas.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-09
 • Plaukimo treniruotės planas-konspektas

  Paskaitos planas – konspektas. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Paskaitos eiga. Pagrindinės žinios. Tipiniai pratimai. Žaidimai.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-11-20
 • Popamokinės veiklos organizavimas

  Įvadas. Formalaus ir neformalaus švietimo aspektai. Popamokinė veikla už mokyklos ribų. Popamokinės veiklos organizavimo metodika. Popamokinės veiklos ypatumai. Metodų ir formų pasirinktinumas. Pramoginės popamokinės veiklos formų analizė. Reikalavimai pramoginiam renginiui. Pramoginės veiklos organizavimas. Pedagogo vaidmuo popamokinėje veikloje. Klasės vadovo asmenybė. Klasės auklėtojo popamokinės veiklos organizavimas. Tyrimų analizė ir metodika. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-02-28
 • Popietės scenarijus: "Paviešėkime kaime"

  Tema. Tikslai: supažindinti moksleivius su Lietuvos etnografinėmis sritimis, tautos kultūriniu palikimu, skatinti domėjimąsi ir pagarbą tautinėms vertybėms, skatinti liaudies tradicijų tąsą nūdienos gyvenime. Forma. Pasiruošimas popietei. Popietės eiga. Darbe pateikti dainų tekstai, mįslės, skaičiuotės.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2006-03-28
 • Praca z uczniem zdolnym, jej organizacja i zadania

  Darbas lenkų kalba. Ypatingų, gabių vaikų edukacijos ypatumai. Pojęcie zdolności i tzw. ucznia zdolnego. Pojęcie zdolności. Różnice ilościowe. Różnice jakościowe. Pojęcie "ucznia zdolnego". Sposoby kształcenia uczniów zdolnych. Szybszy rozwój uczniów zdolnych. Rozszerzenie treści programowych i treści pozaprogramowych (wzbogacanie programów szkolnych). Różnicowanie poziomu trudności. Kształtowanie myślenia i działania oryginalnego oraz twórczego. Wnioski.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-01
 • Practice report

  Basic arrangement. Classes. Teaching. Coursebook assessment. Personal assessment. Advice on future practice organization.
  Pedagogika, namų darbas(2 puslapiai)
  2005-08-08
 • Pradinės praktikos ataskaita Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriuje

  Įvadas. Praktikos vietos analizė. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus paskirtis, vizija, misija. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus paslaugų pobūdis. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus veiklos teisinis pagrindas. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus sprendžiamos socialinės problemos. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai. Praktinės patirties refleksija. Socialinio darbo teorijos ir savo praktinės veiklos sąsajų charakteristika. Naujos žinios, įgūdžiai įgyti praktikos metu. Savirefleksija. Profesinės kompetencijos, realizuotos praktikos metu. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (1).
  Pedagogika, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2011-04-14
 • Pradinis ugdymas grojant pučiamaisiais instrumentais

  Įvadas. Šiuolaikinės metodikos fiziologinės ir psichologinės prielaidos. Mokymo groti pučiamaisiais instrumentais metodikos fiziologinės prielaidos. Klasikiniai temperamentų tipai. Mokymo groti pučiamaisiais instrumentais metodikos psichologinės prielaidos. Šiuolaikinės metodikos pagrindiniai principai. Mokymas groti klarnetu. Sandaros, garso ir grojimo technikos ypatumai. Grojimo pagrindų formavimo pradmenys. Klarneto pirštuotė.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-31
Puslapyje rodyti po